Voldelige partnere forhindrer kvinder i at passe deres job

Voldsramte kvinder kommer tit for sent og er ukoncentrerede på jobbet. De skammer sig over at være dårlige medarbejdere. Det viser ny forskning

Kvinder som lever i voldelige parforhold knokler for at få arbejdslivet til at fungere. Det viser ny forskning fra Norge ifølge Kilden.no.

”Vold i nære relationer handler ikke kun om at have det svært derhjemme”, siger Kjersti Alsaker, forsker ved Høgskolen i Bergen.

”Den har også en stor indvirkning på arbejdslivet. Alligevel er det ikke noget, vi snakker så meget om.”

Alsaker har sammen med tre kolleger fra Universitetet i Bergen undersøgt, hvorfor vold i nære relationer kan gøre joblivet svært. Undersøgelsen er trykt i det seneste nummer af "Tidsskrift for Kjønnsforskning".

Må ikke gå på job
De nye forskningsresultater fra Norge viser, at voldsramte kvinder ofte ikke får lov af deres partner til at tage på arbejde. De bliver holdt vågne om natten og har store problemer med at koncentrere sig på grund af partneren. De har også svært ved at møde på job til tiden om morgenen.

”Vi ved, at kvinder, som er udsat for vold, sjældnere er i arbejde end andre kvinder. Nu ved vi lidt mere om, hvorfor det er sådan”, siger Alsaker, som i forbindelsen med undersøgelsen har undersøgt forholdene blandt voldsramte kvinder, der har søgt hjælp blandt andet på krisecentre, hos politiet og hos de sociale myndigheder.

Det viser sig, at det at have en voldelig partner har en meget stor indflydelse på præstationerne på jobbet. Kun 45 procent af undersøgelsens voldsramte kvinder er i arbejde, og de knokler for at gøre et godt job. Næsten hver anden har oplevet, at de er blevet nægtet at gå på job eller at søge job. Deres mænd er ofte jaloux, når kvinderne er på arbejde, og de nægter dem at deltage i sociale aktiviteter på jobbet.

Halvdelen af kvinderne har været bange for partneren eller ekspartnere, når de har taget turen til og fra arbejde. De har også været bange for, at han skulle opsøge dem på jobbet.

Næsten 70 procent er mødt for sent eller er gået for tidligt, mens næsten 80 procent er blevet holdt vågne om natten. Næsten alle kvinderne har haft problemer med at koncentrere sig på jobbet på grund af partneren.

Kvinderne skammer sig
Forud for undersøgelsen gennemførte forskerne en række kvalitative interviews med kvinder, som havde været i job samtidig med, at de oplevede vold på hjemmefronten. Her kom det frem, at skammen over at være i et voldeligt forhold fylder meget hos kvinderne. Dette blev senere bekræftet i forbindelse med undersøgelsen.

En årsag til at kvinderne skammer sig. kan ifølge Alsager findes i, at vi lever i en tid, hvor ligestilling er vigtig.

”Det forventes, at man passer sit arbejde, og det går de fleste også uden problemer. Når man så ikke er i stand til at bryde ud af et voldeligt forhold og samtidig ikke klarer sig godt på jobbet, så skammer man sig.”

Vigtigt at have en indtægt
En undersøgelse fra USA viser ifølge kilden.no, at kvinders indtægt er den faktor, som bedst kan forudsige, om kvinden bliver i stand til at bryde ud af det voldelige forhold:

”Arbejdsgiverne må være klar over, at dette er noget, som kvinder kan opleve, og at de i den situation har brug for hjælp”, siger Alsager.

Kilde: kilden.no

 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce