Voldelige mænd bokser med alvorlige psykiske problemer

Norsk forskning viser, at de fleste voldelige mænd slås med alvorlige psykiske problemer. Derfor er det nødvendigt at forstå, at årsagen til vold i nære relationer skyldes andet og mere end magtforholdet mellem de to køn

Hovedparten af de mænd, der er voldelige over for deres partner, har selv været udsat for vold eller overgreb i barndommen. Det viser en ny norsk undersøgelse.

Ifølge undersøgelsen døjer seks ud af ti mænd, som er i behandling for vold mod partneren, med omfattende problemer med angst, depression og misbrug. Syv ud af ti kvalificerer sig til mindst en psykiatisk diagnose.

Den norske undersøgelse er gennemført af Nasjonalt kunnskapssenter for vald og traumatisk stress, og den bygger på et omfattende kvantitativt og kvalitativt datamateriale om mænd, som har søgt behandling for deres voldelige adfærd hos behandlingscenteret  Alternativt til Vald.

”De fleste af disse mænd har enten selv være udsat for vold eller overgreb eller har fået for lidt omsorg og kærlighed under opvæksten. Derfor har de det sværere med relationer og har vanskeligt ved at regulere og kommunikere deres følelser som voksne.” Sådan lyder det fra forskeren Ingunn Rangul Askeland, der står bag undersøgelsen. Til Kilden.no udtaler hun, at kortlægning og behandling af psykiatiske diagnoser derfor i større grad bør indgå i behandlingsprogrammer for vold i nære relationer.

Askelands materiale viser samtidig, at blandt de mænd, som oplevede vold i barndommen, var det næsten uden undtagelse faderen, som var voldsudøveren. Kun tre procent af de voldelige mænd var vokset op med en voldelig mor.

”Det betyder naturligvis ikke, at mødre ikke udøver vold mod deres børn, men i dette materiale er kønsfordelingen meget skæv”, siger Askeland. Af dem, som går til behandling for partnervold hos Alternativt til Vald, er kun 10 procent kvinder.

Flere undersøgelser viser ifølge Kilden.no, at fædre er overrepræsenteret blandt de forældre, som udøver vold med risiko for stor fysisk skade. Mødres vold kommer i højere grad til udtryk som slag med flad hånd, skub, niv og fastholdelse.

Kilden.no

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce