Ligestilling mindsker vold i familien

I ligestillede familier er der både mindre vold, færre skilsmisser og bedre sundhed. Det viser ny europæisk forskning

Tal fra en stor international undersøgelse viser en klar sammenhæng mellem niveauet af ligestilling i familien og frekvensen af vold. Forskerne udformede et detaljeret spørgeskema med mange hundrede spørgsmål om køn og ligestilling. Respondenterne svarede blandt andet på spørgsmål omkring forholdene i barndomshjemmet.

”Undersøgelsen viser, at når graden af ligestilling i barndomshjemmet er høj, er niveauet af fysisk vold lav. Det gælder både vold mod børn og partnervold”, siger Øystein Gullvåg Holter fra Oslo Universitet. Han fortæller, at både han og hans forskningskolleger har fået kommentaren ”det vidste vi da godt”, når de har præsenteret resultaterne af undersøgelsen.

”Men nej – det vidste vi ikke, før det blev undersøgt. Tværtimod har særligt international forskning bygget på en idé om, at krav om ligestilling kan øge voldsniveauet i hjemmet, fordi mænd oplever, at de mister magt.

Resultatet er dramatisk

Ligestilling i hjemmet reducerer risikoen for vold mod børn med næste to tredjedele, og der er en klar og stærk sammenhæng på tværs af alle varible som uddannelsesniveau, skilsmisse eller mobning. Sammenhængen er desuden lige så stærk blandt unge som blandt ældre”, understreger professoren.

Undersøgelsen viser også, at det store træk fungerer sådan, at volden følger magten, forstået således, at det er den, som bestemmer i familien, der også udøver vold. Volden er altså i mindre grad et resultat af, at man eksempelvis som mand mangler muligheder for at blive hørt. Det betyder, at hvis det er mor, der bestemmer i hjemmet, er det mor, som er hovedvoldsudøver.

”Vi har derfor brug for mere viden om kvindemagt og mandemagt”, fastslår Øystein Gullvåg Holter.

Studiet viser, at det at blive udsat for eller være vidne til vold i barndomshjemmet giver langvarige negative effekter - både når det gælder helbred og vold i senere parforhold.

Kilde: ’Kilden – Informationscenter for kjönsforskning

Powerkvinderne

 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce