Kvindernes Blå Bog er udkommet i dag

En spritny udgave af 'Kvindernes blå Bog' er i dag blevet offentliggjort til et festsymposion, hvor fagbevægelsen samtidig fejrede FIU-ligestillings 10-årsjubilæum

DOWNLOAD BOGEN I PDF-FORMAT >>

Kraks Blå Bog har siden 1910 været et opslagsværk over betydende personer inden for dansk kunst, erhvervsliv, administration med mere. Hovedparten af disse betydende personer har været - og er stadig - mænd.

Derfor tog en gruppe fra fagbevægelsens uddannelser for kvinder i 2007 initiativ til at rette op på kønsskævheden i Kraks Blå Bog og dermed ændre på opfattelsen af hvad og hvem, der "har betydning". Det blev til Kvindernes Blå Bog, og tanken bag er, at der i Danmark er ligeså mange betydningsfulde kvinder som mænd, men at kvinder og kvinders betydning systematisk og ubevidst usynliggøres i det offentlige rum.

Kvindernes Blå Bog er udkommet i årene 2007-2012 og egentlig var det tanken, at udgaven i 2012 skulle være den sidste. Imidlertid er der i dag udkommet en særudgave i anledning af 100-året for kvinders stemmeret.

Særudgaven anno 2015 blev fejret med champagnebrunch, hvor fagbevægelsen samtidig fejrede FIU-ligestillings 10-årsjubilæum. FIU-ligestilling gennemfører tværfaglige kurser, uddannelser og konferencer og andre aktiviteter om mangfoldighed og ligestilling. 

Kriterier for optagelse
Det er udelukkende kvinder, der kan nomineres og optages i Kvindernes Blå Bog, og begrundelsen er ifølge Susanne Fast Jensens forord til bogen, at "kvinders muligheder for at have gennemslagskraft er meget mindre end mænds, og at der derfor er brug for at synliggøre den store indsats, kvinder ofte må lave for at nå et resultat". Desuden er mænd ifølge redaktionen traditionelt blevet positivt særbehandlet i det offentlige rum og i Kraks Blå Bog.

Det er primært personer, der har haft betydning for ligestilling mellem mænd og kvinder, der er optaget i Kvindernes Blå Bog og begrundelsen er, at ligestilling mellem mænd og kvinder er et vigtigt anliggende for os alle, fordi alle har et køn, og alle - både mænd og kvinder - er underlagt de stereotype opfattelser af køn, som ofte gør relationerne mellem mænd og kvinder snævre og uhensigtsmæssige.

Endelig er det specielt personer, der har bidraget med nye vinkler og tanker om køn og ligestilling i den offentlige debat og uden for det politiske rum, der får plads i Kvindernes Blå Bog.

Synliggørelse af kvinder
Kvindernes Blå Bog bryder det monopol, som Kraks Blå Bog i over 100 år stort set haft på at fortælle det danske samfund, hvem der kan italesættes som "betydningsfulde personer".

Ved sin udvælgelse og eksponering af nogle personger og udelukkelse af andre, har Kraks Blå Bog ifølge redaktionen bag Kvindernes Blå Bog "lettet vejen for nogen, gjort den sværere for andre og reproduceret magtpositioner og magtmuligheder". Kvindernes Blå Bog bryder med denne traditionelle opfattelse af, hvad det vil sige at være betydningsfuld, og i den nye 6. udgave er der kommet 23 nye navne til. Blandt de nye navne er Sherin Khankan, der er initiativtager til-, forkvinde for- og daglig projektleder af "Exitcirklen- Nej til psykisk vold og social kontrol". Exitcirklen er en non-profit organisation og tilbyder ugentlige samtalecirkler på Amager, Nørrebro og i Århus. Sherin Khankan arbejder også for, at Danmark skal have en moske med kvindelige imamer.

En anden af de nyoptagne er forkvinde for Dansk Kvindesamfund Lisa Holmfjord, der er leder af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter. Også Jean Gocotano, der er talskvinde for au pair i Danmark, er blandt de nyoptagne.

Tilblivelsen af Kvindernes Blå Bog har gennem årene været en kollektiv proces, og der er mange forskelige forfattere, der har været med til at skrive bogen. Redaktionsgruppen af 2015 har søgt at give jubilæumsudgaven en tiltrængt opdatering og gennemskrivning samtidig med, at de mange forfatteres forskelligartede udtryksformer er forsøgt bibeholdt. Én ting er imidlertid sikker ifølge redaktionen:

Der er stadig masser af betydningsfulde kvinder, der ikke er nævnt, hverken i Kraks eller i Kvindernes Blå Bog.

Formålet med FIU-ligestilling, som står bag Kvindernes Blå Bog, er at udvikle og gennemføre tværfaglige kurser, uddannelser og konferencer og andre aktiviteter om mangfoldighed og ligestilling. Herudover organiserer FIU-Ligestilling landsdækkende netværk, nationale og internationale projekter, udgiver bøger, pjecer og andet materialet på mange sprog af hensyn til medlemmer af LO-fagbevægelsen med andre modersmål end dansk.

Fiu-ligestilling.dk