Ny lov om ’strakstilhold’ hjælper ofre for stalking

Fra det 1. januar 2017 kan ofre for stalking, forfølgelse og chikane hurtigere få beskyttelse. Vedtagelsen af et nyt lovforslag, gør det muligt for politiet at meddele et såkaldt ’strakstilhold’ mod stalkeren

Stalking dreamstime xs 28478594

Hvis du er udsat for stalking kan du fra den 1. januar 2017 bede politidirektøren om at udstede et ’strakstilhold’. Dette tilhold gør det ulovligt for din stalker at kontakte og forfølge dig. Strakstilholdet kan tages i brug hurtigt, indtil der bliver truffet en endelig afgørelse om tilhold eller opholdsforbud. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

”Det er særdeles utrygt og psykisk belastende at være offer for stalking. Ikke kun for dem, som bliver forfulgt og chikaneret, men også for deres nærmeste. Derfor er jeg glad for, at der fra det nye år bliver mulighed for hurtigt at kunne gribe ind med et strakstilhold. Det skal være trygt at færdes på gaden og i sit eget hjem, og nu hjælper vi nogle af de mange tusind danskere, som årligt udsættes for stalking”, lyder det fra justitsminister Søren Pape Poulsen.

Strakstilholdet vil dog ikke omfatte sager, hvor de involverede har en rimelig interesse i at kontakte hinanden. Det vil sige i situationer, hvor parterne f.eks. har umyndige fællesbørn, har nære familiemæssige relationer eller er naboer.

Sådan er reglerne
Reglerne i tilholdsloven giver i dag blandt andet mulighed for at give et tilhold, hvorved en person kan forbydes at opsøge eller på anden måde kontakte eller følge efter en anden. Samtidigt giver loven mulighed for at give et opholdsforbud, hvorved en person kan forbydes at opholde sig eller færdes i en særlig radius af en anden persons bolig, arbejds-, uddannelses- eller opholdssted eller andet område, hvor vedkommende ofte færdes. En overtrædelse af et disse forbud kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Med den vedtagne lovændring indføres en mulighed for hurtigere at give et tilhold end hidtil, således at der i visse tilfælde skal kunne gives et foreløbigt tilhold - et strakstilhold. Det giver mulighed for hurtigt at meddele en midlertidig beskyttelse, indtil politidirektøren træffer en endelig afgørelse om tilhold eller opholdsforbud.

Lovændringen indebærer navnlig en lempelse af det almindelige mistankekrav, som er kravet om, at der skal være ”begrundet mistanke”. Et strakstilhold kan således gives, hvis der er rimelig grund til at mistænke en person for at have udsat en anden for en fredskrænkelse eller lignende, og der er bestemte grunde til at antage, at personen fortsat vil krænke den anden.

Når der er meddelt et strakstilhold vil politidirektøren undersøge sagen til bunds og afgøre, om der er grundlag for at meddele et endeligt tilhold eller et opholdsforbud. Dette skal så vidt muligt ske inden for 60 dage. Lovændringen indebærer endvidere en lempelse af reglerne om forkyndelse af tilhold i tilfælde, hvor et tilsvarende foreløbigt tilhold allerede er forkyndt.

Dansk Anti-Stalking Forening inddeler stalkere i fem grundtyper:

  • Den afviste: En der er blevet afvist af en anden: en partner, kæreste, date, ven, nabo, bekendt og lignende.
  • Den intimitetssøgende: En person, der ønsker at etablere en intim relation med et andet menneske.
  • Den inkompetente: En person der søger en partner gennem metoder der har en modsat virkning.
  • Den hævngerrige: En der er blevet fornærmet ved krænkelse tidligere i sit liv af offeret
  • Den psykopatiske: En der søger seksuel tilfredsstillelse og kontrol, hvis adfærd typisk består i forberedelse til overfald.

Kilder: Justitsministeriet og Dansk Stalking Center

I bogen 'Drømmemanden', som er udgivet den 25. november 2016 på Powerpress, kommer du helt tæt på en kvindes hverdag med stalking. Køb bogen i Power-Shoppen >>

Drmmemanden pressefoto