Ligestilling i Sydkorea skaber økonomisk vækst

I Sydkorea er kvinder – ligesom i resten af verden – ved at overhale mænd på de videregående uddannelser. For at få gavn af den kvindelige talentmasse og styrke konkurrenceevnen investerer landet massivt i ligestilling mellem mænd og kvinder

Susanne Fast Jensen sydkorea

Susanne Fast Jensen, ligestillings- og mangfoldighedskonsulent i fagforbundet 3F, har som leder af en professionel delegation fra fagbevægelsens mangfoldighedsnetværk FIU-ligestilling besøgt toppolitikere og institutioner i Sydkorea for at udveksle erfaringer omkring ligestilling.

Af Anne-Mette Barfod, Powerkvinderne

”Det er dyrt for et samfund ikke at udnytte ressourcerne på arbejdsmarkedet, og det gør vi ikke så længe der ikke er ligestilling mellem kvinder og mænd.” Sådan lyder det fra Susanne Fast Jensen, ligestillings- og mangfoldighedskonsulent i fagforbundet 3F. Som leder af en professionel delegation fra fagbevægelsens mangfoldighedsnetværk FIU-ligestilling har hun besøgt toppolitikere og institutioner i Sydkorea for at udveksle erfaringer omkring ligestilling.

”I disse år står ligestilling mellem mænd og kvinder meget højt på den politiske agenda både i stat og kommuner i Sydkorea. Højtstående politikere har indset nødvendigheden af at udnytte den kvindelige talentmasse bedre, end tilfældet er i dag. Ambitionen er blandt andet at sikre landets fortsatte økonomiske vækst og styrke konkurrenceevnen.”

Velfærdsstaten styrker kvinders muligheder
Selv om vi endnu ikke har opnået fuld ligestilling i Danmark, er der ifølge Susanne Fast Jensen ingen tvivl om, at velfærdsstaten har haft en afgørende betydning for kvinders muligheder på arbejdsmarkedet.

”Vi kan takke velfærdsstaten for vores frihed. Når vi sammenligner os med sydkoreanerne, har danske barselsregler og mulighed for børnepasning gjort det muligt for danske kvinder at være på arbejdsmarkedet. Dette står i stærk kontrast til forholdene i Sydkorea, hvor kvinder generelt vælger enten slet ikke at få børn eller at trække stikket og forlade arbejdsmarkedet, når de sidder med den første baby i favnen.” Som eksempel nævner Susanne Fast Jensen delegationens højtuddannede kvindelige tolk, som helt har fravalgt både mand og børn, fordi hun brænder for sin karriere.

”Som delegation mødtes vi med højtstående politikere og erhvervsfolk og også med Danmarks ambassadør i Seoul, Thomas Lehmann. Han påpegede, at det på sigt vil bremse Sydkoreas flotte vækstrater, hvis familierne i Sydkorea ikke får flere muligheder for blandt andet at få deres børn passet i daginstitutioner. Enten vil befolkningstallet falde dramatisk, fordi kvinder helt fravælger børn, eller også vil selv højtuddannede kvinder trække sig fra arbejdsmarkedet. Ambassadøren forudser, at begge dele vil føre til mangel på arbejdskraft i det land, der i dag er førende blandt andet inden for højteknologi, bilproduktion og IT.”

Ligestilling top-down
”I den vestlige verden har kvindernes ligestilling i høj grad været båret af græsrodsbevægelser. Sådan er det ikke i Sydkorea, hvor klarsynet omkring den økonomiske nødvendighed af ligestilling har ført til, at det er en top-down-bevægelse. Det er borgmestre, topledere og toppolitikere, som sætter dagsordenen. Det sker lige så effektivt som i produktionen af Samsungtelefoner”, fastslår Susanne Fast Jensen.

”Blandt andet har vi som ligestillingsdelegation haft fornøjelsen af at møde Mr. Lee Jea-Myung, der er borgmester i kommunen Seongnam, som er en forstadskommune til hovedstaden Seoul. Denne fremsynede borgmester arbejder målrettet sammen med sin stab på at løse problemer omkring kønsdiskrimination, så kvinder får mod på at gøre karriere. Samtidig har han fokus på work-life-balance og på at sikre daginstitutioner, så familierne kan få børnene passet. Dermed er det i høj grad den mandlige borgmester, der er bannerfører for ligestilling”, vurderer Susanne Fast Jensen og tilføjer:

”Han gør det ganske givet ikke for sine blå øjnes skyld, men fordi det vil styrke både vækst og skatteindtægter til kommunen, hvis det lykkes for ham at få flere kvinder i job. Det gælder naturligvis de unge kvinder, men i høj grad også midaldrende kvinder, som alt for ofte vælger at blive hjemme ved kødgryderne – også efter at børnene er flyttet hjemmefra.”

Danske ligestilling i sneglefart
Susanne Fast Jensen gør opmærksom på, at selv om vi i Danmark er nået langt med ligestillingen også i forhold til Sydkorea, gør vi klogt i ikke at hvile på laurbærene:

”Sydkorea er som store dele af Asien kendt og berygtet for sin effektivitet, og derfor forudser jeg, at vi i løbet af få år bliver overhalet inden om af blandt andet sydkoreanerne. De er super effektive og tydeligvis overraskede over, at vi i Danmark kun bevæger os fremad i sneglefart, når det gælder ligestilling. Flere var ved at falde ned ad stolen, når de hørte, hvor få kvinder vi har i danske topledelser. Samtidig vakte det stor undren og skæve smil, når vi fortalte, at danske kvinder fortsat tager omkring 90 procent af barslen.”

Som eksempel på den politiske langsommelighed på Christiansborg nævner Susanne Fast Jensen den øremærkede barsel til mænd:

”Danske politikere har ikke tilstrækkeligt høje ambitioner på ligestillingens vegne, og det kan komme til at koste Danmark dyrt på den lange bane. Danske kvinder har overhalet mændene blandt andet på universiteterne, så derfor er det en helt utrolig dårlig forretning for Danmark, at vi ikke udnytter kvindernes talentmasse og iderigdom optimalt til gavn for konkurrenceevnen.”

Danske politikere savner ambitioner
”I Danmark kan såvel politikere som erhvervslivet lære af sydkoreanernes effektivitet. Det er ikke tilfældigt, at Sydkorea har verdens højeste økonomiske vækstrate”, konkluderer Susanne Fast Jensen. Hun ærgrer sig over, at specielt politikere i blå blok er gået i stå og er lige så tilknappede, når det gælder ligestilling, som jakkesættene er stramme:

”Det er som om, vi i Danmark hænger fast i det forrige århundrede, hvor ligestilling primært handlede om at ligestille kvinder og mænd lovgivningsmæssigt. Vi bilder os ind, at det er nok til at skabe ligestilling, og vi glemmer, at kulturen i form af kønsstereotyper stadig er en klods om benet på mange kvinder. I dag lyder det i kor fra økonomer verden over, at ligestilling styrker forretningspotentialet. Alligevel er der stort set ingen i blå blok, der tager emnet op. Det virker ganske enkelt som om, danske politikere – modsat politikerne i Sydkorea – er bange for at tage ansvar, når det gælder ligestilling.”

Susanne Fast Jensen vurderer, at danske politikere udviser større vovemod, når det gælder andre typer af lovindgreb – eksempelvis rygeloven:

”Den lov var ikke populær, da den blev indført, men den har ført til en holdningsændring i befolkningen, idet de fleste i dag er enige om, at det er ikke er hensynsfuldt over for sine kolleger at ryge inden døre. Tilsvarende vil lovgivning omkring ligestilling bidrage til at ændre kulturen på de danske arbejdspladser. Det har vi brug for både af menneskelige hensyn og af hensyn til fremtidens økonomiske vækst og velfærd.”

’Me Too’ skaber omvæltninger
Mens vi i Danmark i mange år har siddet med hænderne i skødet, er græsrodsbevægelsen ’Me Too’ gået viralt. Bevægelsen sætter fokus på, hvor mange kvinder, der er udsat for sexchikane i filmbranchen, men også i en lang række andre brancher globalt.

”Magtbalancen mellem kvinder og mænd er skæv, og det har skabt en tsunami. Bølgerne er så store, at de også rammer vores danske kyster, hvor blandt andet den tidligere direktør for filmselskabet Zentropa, Peter Ålbæk, er blevet skyllet over bord og suget ned på bunden. Hans fremtidige karriereudsigter er der nok ikke mange, som misunder ham, og det samme gælder alle de andre magtfulde mænd globalt, der i disse måneder faldet ned fra deres piedestaler, fordi de har opført sig nedladende og grænseoverskridende over for kvindelige kolleger. Senest skriver internationale medier om, hvordan USA’s præsident Donald Trump er ude i rørt vande, idet han nu bliver mødt med anklager fra kvinder om sexchikane.”

Susanne Fast Jensen håber, at ’Me Too’ bliver et ’wake up’-call til danske topledere og politikere:

”I Danmark bliver vi nødt til at gøre op med selvtilfredsheden og erkende, at kvinder stadig ikke er ligestillet med mænd. Den erkendelse er nødvendig, hvis vi skal smøge ærmerne op, lægge nogle effektive ligestillingsstrategier, skabe vækst og udvikling og fremtidssikre vores konkurrenceevne.”

Læs også: