Et usundt forhold til en narcissist kan give dig stress

Både mænd og kvinder kan have skadelige narcissistiske træk i personligheden, og vi møder dem alle vegne. Det kan være din chef, din kollega, din mor, din far, din svigersøn- eller datter. Hvis din partner er narcissist, går det ud over dig - og dine børn kan komme i klemme

Susanne Moeberg

Lever du i et usundt forhold?

Det er der mange der gør!

I et usundt forhold kan du have en partner, der udelukkende har fokus på at få sine egne behov opfyldt. Partneren er en formidabel god skuespiller, der på den mest raffinerede og subtile måde kan manipulere, lyve, fornægte og fordreje virkeligheden med den hensigt at få kontrollen og magten i forholdet. Partneren mangler empati, respekt og forståelse for andre og skyder ansvaret fra sig.

Du bliver usikker på dig selv. Du gør dig umage, gør mere end rimeligt og går på listesko for at undgå din partnerens reaktioner og kritik. Alligevel har din partner held med at få det til at se ud som om, det udelukkende er dig, der er årsagen til problemerne og den elendige kommunikation.

Et konstant pres
Hvis du lever du i et usundt forhold, er du udsat for et konstant pres, der stresser og udmatter, og som ødelægger og nedbryder dig som menneske. Og det er også hensigten fra partnerens side - bevidst eller ubevidst.

Det er en del af en veltrænet strategi, der har til formål at nedbryde og isolere dig, for at din partner kan få den fulde kontrol over dig. Denne form for manipulation og fordrejning af virkeligheden, er der ingen mennesker, som kan holde til i længden. Den vil nedbryde, ødelægge og stresse dig.

I skrivende stund er der mere end 35.000 mennesker herhjemme, der er sygemeldte med stress - derudover er der mange, der føler sig stressede i en så alvorlig grad, at det går ud over livskvaliteten.

Oftest får arbejdspresset på jobbet skylden for, at vi bliver stressede og dårligt overkommer en almindelig dagligdag. Det er en almindelig og velkendt årsag, som de fleste - også omgivelserne - godtager uden at overveje eller blande sig i, om årsagen måske kan ligge et helt andet sted.

Men det er ikke altid arbejdspresset på jobbet, der er den virkelige årsag til stress og depression. Årsagen kan også ligge i privatlivet og det usunde forhold.

Den usynlige vold
Du kan blive sygemeldt fra din arbejdsplads på grund af stress. Du bliver ikke sygemeldt fra dit usunde forhold, skønt det kan være her, vi finder den primære årsag til stress og depression.

Jeg har mange klienter til personlige coachingsamtaler, der henvender sig, fordi de er stressede og har mistet humøret – de mistrives. De ønsker at genfinde glæden, lysten, overskuddet og fornemmelsen af, at de kan overkomme en almindelig dagligdag.

Det kan være vanskeligt at gennemskue, og det kan være en voldsom erkendelse, når en kvinde - eller mand - indser, at han eller hun er udsat for psykisk vold med manipulation og kontrol fra et andet menneske.

Men første skridt er at få sat ord på, få viden om og opnå en forståelse for, hvilken opførsel og adfærd, der kendetegner en person med narcissistiske personlighedstræk, og - ikke mindst, hvad det gør ved den, der er følelsesmæssigt tæt på.

Formålet med at skrive om narcissister er ikke at diagnosticere nogen, sætte mærkater på nogen eller hænge nogen ud. Formålet er udelukkende at dele viden og erfaringer og på den måde støtte og opmuntre de mennesker, der lever i et usundt forhold.

Det du kan gøre
Læs bøger om det narcissistiske træk, deltag på foredrag og opsøg hjælp fra en professionel.

Det kan være meget forløsende at tale med en professionel person, der selv kender til at leve i et usundt forhold med overdrevet manipulation og kontrol. Det kan give dig et nyt syn på, hvad det er for en virkelighed, du lever i, og det kan hjælpe dig til at gennemskue din partner og vedkommendes egentlige hensigter. Du kan få hjælp til at gennemskue, hvad det er, du bliver udsat for, og hvordan du kan komme fri af forholdet med selvværdet og værdigheden i behold, hvis det er det, du ønsker.

Køb bogen 'Forelsket i en narcissist' >>

Forelsket i en narcissist