Kun få mennesker ser psykopatens sande ansigt

Det er angstprovokerende af have et menneske med psykopatiske træk tæt inde på livet, men ofte står offeret alene med sine oplevelser. Omgivelserne ser kun masken, der kan bestå af en sympatisk facade, succes, intelligens, kreativitet, hjælpsomhed, veltalenhed og overfladisk charme

Bange dreamstime xs 19798211 Den kvinde - eller mand - der har en psykopatisk partner tæt inde på livet, står ofte fuldstændig alene, når hun forsøger at dele sine oplevelser med familie, venner eller kolleger.

Den 47-årige ubådsbygger Peter Madsen blev d. 26. september 2018 idømt livstid i Østre Landsret for drabet på den 30-årige journalist Kim Wall i august 2017. Dermed stadfæstede landsretten byrettens dom. I medierne skabte den såkaldte 'Ubådssag' stor opmærksomhed, og mange danskere fulgte retssagen i medierne. Det var en spektakulær sag om en mand, som viste sig ikke at være det menneske, som omgivelserne troede, at han var. 

Bag Peter Madsens facade gemmer der sig en mand, der har sider af sin personlighed, som umiddelbart har været skjult for det blotte øje, men fordi Peter Madsen blev anklaget for drab, blev det muligt for psykiatere at lave en professionel vurdering. I retssalen læste anklager Jakob Buch-Jepsen således op fra mentalundersøgelsen, der beskriver Peter Madsen som følger:

”Samlet set er der tale om en velbegavet mand uden tegn på psykose. Personlighedsmæssigt er han svært afvigende med primært narcissistiske og psykopatiske træk. Observanten er plat med overfladisk charme. Han er desuden følelseshæmmet med alvorlig mangel på empati, anger og skyldfølelse.”

Jens Falkenberg, som byggede ubåden 'UC3 Nautilus' sammen med Peter Madsen, var ifølge en artikel i BT dybt rystet ovenpå politiets fund i Ubådssagen, hvor liget af Kim Wall er blevet parteret:

"Jeg synes, det bliver mere og mere frygteligt. Jeg har åbenbart kun kendt den ene side af Peter. Der er tilsyneladende en anden diabolsk side, som jeg aldrig har kendt," siger Jens Falkenberg.

Følelseskulde
”Manglende empati og følelseskulde ses især hos psykopater, og undersøgelser har vist, at der er en række forskelle mellem psykopaters og normale menneskers hjerner, der kan forklare, at nogle uden problemer kan torturere andre, dræbe og minutiøst slette sine spor.”

Det skriver psykiater Henrik Day Poulsen i et indlæg i Berlingske Tidende, hvor han påpeger, at kun mennesker, der følelsesmæssigt er meget afstumpede uden nogen som helst form for empati eller dårlig samvittighed er i stand til at gå så langt som til at partere et lig:

”Den følelseskolde psykopat kan med andre ord slet ikke fremkalde de almindelige følelser af moral, empati og frygt, som normale mennesker får, når de sættes i en svær situation. I visse tilfælde kan psykopater ligefrem opnå nydelse ved deres gerninger. De kan se det hele som en leg, og ofte har de et overdrevet stort selvbillede med narcissistiske træk, som medfører, at de uden skyld og samvittighed retfærdiggør deres handlinger.”

Psykopaternes facadespil
Drabet på den svenske journalist Kim Wall er ekstremt, uhyggeligt og barbarisk, men det er ikke første gang i verdenshistorien, at tilsyneladende helt almindelige mennesker bag facaden gemmer på mørke sider af personligheden.

For nogle år tilbage blev den såkaldte ’Amagermand’, Marcel Lychau Hansen, afsløret i at leve et dobbeltliv. Udadtil var han en skræmmende almindelig familiefar. I mere end tyve år var han gift med den kvinde, han mødte som 19-årig, og som han har to sønner med, men bag facaden skjulte der sig en morder og voldtægtsforbryder. Kun ofrene for forbrydelserne kendte til de rystende og uhyggelige detaljer om Amagermandens sande jeg. Dem, der var tættest på ham, anede intet. Da han blev anholdt kom hans dobbeltliv derfor ifølge EkstraBladet som en chok for de nærmeste. En af Marcel Lychau Hansens voldtægtsofre beskriver, hvordan hun oplevede ham som iskold og helt ligeglad. Hun kunne se det i hans øjne.

Den tilforladelige psykopat
Det anslås, at to procent af befolkningen er psykopater. Tallet for mænd er 2-4 procent, mens tallet for kvinder er en procent. Samtidig antages det, at hver tiende leder er psykopat. Derfor kan vi alle møde mennesker med psykopatiske træk på jobbet, i familien og i vennekredsen. Det er lykkeligvis kun de færreste psykopater, der begår drab, men alligevel kan mennesker med psykopatiske træk være ødelæggende for alle, der er tæt på dem.

I sin bog ’Forklædt – pæne psykopater og deres ofre’, beskriver psykolog Irene Rønn Lind de mennesker, som hun kalder ’hverdagspsykopaterne’: Personer, hvis destruktive adfærd i hverdagen gør stor skade på mennesker omkring dem.

De pæne psykopater fremtræder umiddelbart som intelligente og psykisk sunde mennesker med stærkt kropssprog og intens øjenkontakt. De kan have et pænt og tillidsvækkende ydre af charme, veltalenhed, aktivt kropssprog og intens øjenkontakt. Det er en tillært adfærd og positive egenskaber, som gør det meget vanskeligt at gennemskue facadespillet. Den pæne psykopat har med andre ord lært at ’klæde sig pænt’. Denne forklædning får omgivelserne til at tro, at han – eller hun - er en anden persontype, end tilfældet i virkeligheden er.

Store konsekvenser for ofrene
Ingen er i tvivl om, at mordere og voldtægtsforbrydere er til fare for deres omgivelser. Imidlertid har også den pæne psykopats adfærd store konsekvenser for hans eller hendes ofre. Hverdagspsykopaten handler nemlig altid efter, hvad der her og nu tjener hans eller hendes eget behov for magt og beundring.

Det kan ifølge Irene Rønn Lind føre til, at hverdagspsykopaten kan virke meget uforudsigelig og usammenhængende både i sine holdninger og i opfattelsen af andre mennesker. Adfærden er et udslag af behov for magt over omgivelserne  - en magt, han brug for for at forhindre svigt og afvisning af ham selv og for at opretholde et idealiseret selvbillede.

Mange kvinder har en mand med psykopatiske træk i deres liv, og ifølge den kendte tv-læge Peter Geisling Qvortrup er det ekstremt stressende, direkte sygdomsfremkaldende og ødelæggende for selvværdet. Han vurderer, at op mod 10 procent af alle mænd har dyssociale personlighedstræk. De er med andre ord psykopatiske uden at være fuldblodspsykopater.

Hvis du har en mand – eller kvinde - med psykopatiske træk i dit liv, er det ekstremt stressende og sygdomsfremkaldende, og samtidig går det ifølge tv-lægen ud over dit selvværd.

Offeret står alene med oplevelserne
Den kvinde, der har en psykopatisk mand tæt inde på livet, har ikke overskud til at leve sundt og står, ifølge Peter Geisling Qvortrup, ofte fuldstændig alene, når hun forsøger at dele sine oplevelser med familie, venner eller kolleger:

"Andre mennesker vil ikke kunne genkende hendes beskrivelser af den psykopatiske mand. En psykopat gør nemlig alt for, at alle omkring ham skal finde ham guddommelig", vurderer Peter Geisling Qvotrup.

Hvis du eller en af dine veninder er gift og får børn med en mand, der over tid virker mere og mere psykopatisk, har Qvortrup tre gode råd:

  1. Erkend, at du ikke kan lave om på ham
  2. Flygt, før du selv kører ned
  3. Sæt grænser

Et liv i lænker med fælles børn
Mange kvinder, der har vristet sig fri af forholdet til en psykopatisk partner, oplever at overgrebene, manipulationerne, løgnene og den psykiske vold fortsætter – også efter at samlivet er ophævet. Det er specielt tilfældet, hvis parret har fælles børn og derfor af myndighederne bliver presset til at samarbejde om børnene.

Skilsmisser fra mennesker med psykopatiske træk udvikler sig ofte til såkaldte ’højkonfliktsager’. I sådanne sager oplever mange ofre, at offentlige myndigheder ikke gennemskuer den psykopatiske ekspartner, fordi han eller hun er i stand til at iscenesætte sig selv som den perfekte forælder. Samtidig har vi ofte en tendens til at tro, at der skal to til at skabe en konflikt. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, når der er en psykopat med i spillet. Dette har psykolog Irene Rønn Lind beskrevet i et notat til professionelle, der træffer afgørelse om forældremyndighed og samvær:

”Forestil dig, at du sidder foran et par. Det handler om forældremyndigheden over parrets to fælles børn på 1½ og 4 år. Han er en charmerende mand. Han smiler, når han taler både til dig og til sin kone. Han er meget tillidsvækkende. Han er god til at formulere sig og argumenterer godt. Han fortæller dig om sit arbejde og sine boligforhold, og du får et klart indtryk af, at han har styr på sin tilværelse. Han har også en ren straffeattest. Der er ikke noget at komme efter. Han fremstår psykisk sund, og han er meget sympatisk og meget overbevisende. Han giver bestemt ikke associationer i retning af en psykopat. Og alligevel kan det være, at du er ved at blive bedraget.

Han kan være en pæn psykopat. Og det du ser, er en maske – en beskyttelseshinde. Hvis man kigger ind bag den, ser man en ganske anden person med en adfærd, der er drevet af et grundlæggende og umætteligt behov for magt og kontrol og for beundring og anerkendelse båret af manglende samvittighed:

  • Han er selvcentreret.
  • Han er styret af, hvad der tjener hans behov.
  • Han har en let antændelig aggressivitet og kan eksplodere i vrede og vold.
  • Han skaber konflikter omkring sig. Han går ikke efter fred og forsoning.
  • Han er løgnagtig – fordrejer alt så det tjener til hans fordel – uden du opdager det.”

Rammer også børnene
Psykopater kan ifølge Irene Rønn Lind lyve ved hjælp af lutter sandheder. Men det mest afskyelige ved denne charmerende mand er hans evne til at fornemme usikkerhed og svage punkter hos andre – også sin kone:

”Han kan næsten vise tilfredsstillelse ved at finde fejl hos andre for så at spidde dem, forstørre, ironiserer over dem og bruge dem til egen fordel. Han skaber tvivl om andres duelighed og skaber skyldfølelse. På den måde nedbryder han mennesker omkring sig og får psykisk magt over dem, så han kan manipulere med dem og få dem til at føle og tænke, som han vil. Usynligt og stille og roligt bliver mennesker omkring ham pillet i stykker.”

Ifølge Irene Rønn Lind rammer psykopati hos en af forældrene også børnene. Hvordan de klarer sig videre frem med at danne tilknytning til andre inklusiv kærester og senere ægtefælle, afhænger af om de stadig er underlagt deres psykopatiske far. 

Mange kvinder oplever, at psykopaten med sin charme rent faktisk formår at vinde forældremyndigheden over børnene.

Køb bogen: Slip fri af psykopatens kløer >>