Voldramte kvinder er oftere ramt af posttraumatisk stress end krigsveteraner

Kvinder får posttraumatisk stress (PTSD) dobbelt så hyppigt som mænd efter traumatiske oplevelser, og forekomsten er meget højere blandt voldsramte end blandt krigsveteraner

Norsk dreamstime s 26022877

”Når du oplever noget forfærdeligt, husker du det godt. Det giver ofte flashbacks og påtrængende minder." Sådan lyder det fra den norske forsker Marianne S. Birkeland i en artikel i Kjonnsforskning.no.

Posttraumatisk stress (PTSD) er kendetegnet ved, at du genoplever hændelser, frygt og angst, og at du undgår situationer, som kan minde dig om traumet. Søvnproblemer, symptomer på depression og koncentrationsbesvær er også almindelige symptomer. Samtidig kan du blive irritabel, vred og udmattet, når du befinder dig i situationer, som trigger mindet om traumatiske oplevelser.

Rammer mest kvinder
Kvinder bliver oftere ramt af PTSD efter traumatiske begivenheder som eksempelvis jordsskælv, klimakriser og terrorangreb. Det viser forskning, som Marianne S. Birkeland har gennemført sammen med et norsk forskerteam. Forskerne bygger blandt andet deres konklusioner på svar fra en spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført blandt kvinder og mænd, der var til stede ved bombeattentet på den norske regeringsbygning den 22. juli 2011.

”Det er velkendt, at kvinder oftere får PTSD end mænd. Er det fordi kvinder oplever mere traumatiske ting i livet, eller er det fordi de oplever traumer anderledes end mænd? Det er noget af det, vi ville finde ud af", fortæller den norske forsker, der arbejder ved det Nationale Videnscenter om vold og traumatisk stress i Norge.

Resultaterne af undersøgelsen viser, at kvinder fik PTSD dobbelt så hyppigt som mænd efter bombeattentatet. Af den gruppe, som var fysisk til stedet under angrebet, fik 12 procent af mændene og 31 procent af kvinderne så mange symptomer, at de ville kunne få diagnosen.

Langtidseffekter
Den norske undersøgelse i forbindelse med bombeattentatet blev gennemført 10 måneder efter, at attentatet havde fundet sted. Kvinderne havde flere symptomer på PTSD end mændene, særligt i form af angst og genoplevelse af mindet.

Forskning kan tyde på, at kvinder som gruppe vurderer risikoen for, at der kan ske noget negativt – eksempelvis et jordskælv – højere end mænd gør.

”Der er ingen tydelige kønsforskelle inden for PTSD. Det betyder, at når du først har sygdommen, er den ens, uanset om du er en mand eller en kvinde. Men der er kønsforskelle, når vi ser på omfanget”, påpeger  Marianne S. Birkeland. Den norske forsker vurderer, at forskellene mellem mænd og kvinder både kan forklares ud fra biologi og socialisering. Eksempelvis er tendensen til katastrofetænkning mere udbredt blandt kvinder end blandt mænd.

”Forskning kan tyde på, at kvinder som gruppe vurderer sandsynligheden for, at der kan ske noget negativt – eksempelvis et jordskælv – højere end mænd”, lyder det fra den norske forsker, men det kan også tænkes, at mænd spiller mere modige, når de udfylder spørgeskemaerne, og at det kan være med til at forklare en del af kønsforskellen.

”Mænd er opdraget til at være mere hårdføre. De har lært, at de skal klare sig.”

Voldsramte er særligt udsatte for PTSD
Mennesker, som er udsat for vold i familien, får oftere PTSD end soldater i krig. Ifølge Marianne S. Birkeland kan det skyldes, at det er værre at blive udsat for traumatiske oplevelser, som andre mennesker har skabt, end for en tilfældig ulykke:

”Et terrorangreb bliver af mange opfattet som værre end en bilulykke eller en naturkatastrofe, fordi der ligger en bevidst handling bag”, lyder det fra den norske forsker. Det kan være med til at forklare, at så mange kvinder, der har været udsat for psykiske overgreb i familien og parforholdet, døjer med PTSD.

Ask Elklit er professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet. Videnscenteret har landets største ekspertise inden for postraumatisk belastningsreaktion. I bogen ’Slip fri af psykopatens kløer’, der er skrevet af Gitte Lindholt, påpeger han, at psykiske overgreb bag hjemmets fire vægge, kan udløse PTSD:

”Hvis du har været udsat for psykisk vold, kan du opleve flashbacks af det voldsomme, du har oplevet.”

Ifølge professoren kan psykisk vold forvolde alvorlig skade:

”Du er blevet ydmyget, slået eller blevet enormt bange for et eller andet. Og det er traumer, som opleves igen og igen. Når du sidder og arbejder, kan du ikke koncentrere dig, fordi du sidder og tænker på et eller andet, der er sket. I nogle situationer får du måske flashback, når du er sammen med andre. Du går et eller andet sted hen, og så er det som om, du er tilbage i en forfærdelig eller oprindelig situation. Du er hele tiden på vagt, fordi du vil undgå gentagelser.”

Kilde: Kjonnsforskning.no og bogen ’Slip fri af psykopatens kløer’, der er skrevet af Gitte Lindholt