Leder af Exitcirklen modtager Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

Sherin Khankan er religionssociolog og stifter af Exitcirklen, som hjælper kvinder, der er udsat for psykisk vold. Fredag den 25. maj 2018 modtager hun Dansk Kvindesamfunds Mathildepris

Exitcirklen

Psykisk vold kan ifølge eksperter sammenlignes med at være udsat for tortur. Sådan lyder det fra Sherin Khankan i et interview i bogen ’Slip fri af psykopatens kløer’, der er skrevet af Gitte Lindholt. Den 25. maj 2018 modtager Sherin Khankan Dansk Kvindesamfunds Mathildepris - blandt andet for sit arbejde med at hjælpe kvinder, der er udsat for psykisk vold. Den psykiske vold kan ifølge prismodtageren være direkte handlingslammende:

”Det, at man bliver handlingslammet, kan man ikke komme ud af. Det er en fuldstændig naturlig reaktion på at være udsat for et uhyggeligt psykisk pres. Derfor kan vi ikke tale om delt ansvar. Kvinden er et offer.”

Kvinden har et ansvar for at komme væk
Når en kvinde er udsat for psykisk vold, er der ikke andre, end kvinden selv, der kan vriste sig fri af volden. Det kan imidlertid ifølge Sherin Khankan være en stor udfordring. I organisationen Exitcirklen, som hun startede i 2014, er der samtalegrupper for kvinder, som gerne vil gøre op med den psykiske vold:

”Kvinden har et ansvar i forhold til at passe på sig selv. Hun har et ansvar i forhold til at finde en vej ud af det psykiske voldsmønster. Især, når hun kommer ud på den anden side, så har hun virkelig brug for redskaber til, hvordan hun kan genopbygge sig selv.”

Sherin Khankan gør opmærksom på, at Exitcirklen har tre grupper af kvinder: Den første gruppe består af kvinder, der lever i psykisk voldelige parforhold. Den anden gruppe består af kvinder, der er kommet ud på den anden side, mens den tredje gruppe består af kvinder, der har oplevet psykisk vold i barndommen.

Kvindens sikkerhedsadfærd
Sherin Khankan fortæller i bogen ’Slip fri af psykopatens kløer’, at kvinder – der er udsat for psykisk vold – udvikler en sikkerhedsadfærd, som fastholder dem i forholdet:

”Det er en slags beskyttelsesadfærd. Når vi er udsat for et psykisk pres, så udvikler vi nogle måder at handle på, som redder os i nuet, men som på lang sigt vedligeholder den onde cirkel. Det er også derfor, at vi hedder Exitcirklen, fordi vi forsøger at udfordre de her vedligeholdende mønstre, som kvinderne befinder sig i, når de er udsat for psykisk vold.”

Sikkerhedsadfærd kan ifølge Sherin Khankan være, at du bliver underdanig i din kommunikation og adfærd, og at du opgiver at gøre oprør og gøre modstand:

”Det kan også være, at du lyver, eller at du normaliserer ting, som ikke er normale. Det er det, der redder dig i nuet, for ingen kan se på dig, at du er udsat for psykisk vold. Andre folk kan tænke wuaw, hun lever det perfekte liv, hun har styr på alt.”

Flyt fokus til dig selv
”Ofte, hvis du er i et psykisk voldeligt forhold, har du meget fokus på den, der udøver volden. Du bruger al din energi og al din kraft på at forstå, hvad der sker, og hvad hans mønstre er: Hvordan kan jeg forebygge, at det ikke eskalerer, eller at han bliver utilregnelig. Du har så meget fokus på den andens behov, på ham, der udøver volden, at du helt glemmer dig selv. Det vil sige, at du er offer på alle mulige måder og ikke kun offer i den forstand, at der er en aggressor, der udsætter dig for psykisk vold.”

Sherin Khankan peger på, at du også er offer i den forstand, at du tilsidesætter dig selv:

”Det kommer til kun at handle om børnenes behov – og om at finde ud af, hvordan du skal tackle den her person. Nogle af de ting, som vi har arbejdet meget med i Exitcirklen, er at flytte fokus. Det skal handle om kvinden og kvindens behov. Hvad har du brug for? Hvad vil du gerne have i dit liv? Hvilken mand drømmer du om? Hvordan vil du gerne elskes?”

Der kan ifølge lederen af Exitcirklen ske en forvandling, når du lige pludselig flytter fokus fra ham til dig selv og spørger: Hvad vil jeg?

”Det er her, at du tager ansvar for at passe på dig selv. Kvinderne har absolut intet ansvar for at være udsat for psykisk vold. Det er 100 procent den, der udøver volden.”

Køb bogen ’Slip fri af psykopatens kløer’ af Gitte Lindholt og læs interviewet i sin fulde længde >>

Slip fri af psykopatens klr af Gitte Lindholt