Narcissisten gør dit liv til et spejlkabinet med forvrængede billeder

’Gaslighting’ er en form for hjernevask, hvor din partner manipulerer dig til at tro, at der er noget galt med dig, at du er psykisk syg, personlighedsforstyrret eller på anden måde utilregnelig. Det samme kan han - eller hun – få din familie og dine venner til at tro

Signe Hegestand green Signe Hegestand er psykolog og har specialiseret sig i at hjælpe kvinder, der er udsat for psykisk vold

I gyserfilmen ”Gaslight” med Ingrid Bergmann spiller den svenske filmdiva en kvinde, som bliver udsat for grov, psykisk vold. Hendes ægtemand påstår, at der er noget galt med hende mentalt. Han fortæller hende, at hun har brug for professionel hjælp. Blandt andet får han hende til at tro, at hun ikke kan stole på sine egne sanser, sine egne oplevelser og sin egen dømmekraft. Det gør han ved at få gaslamperne i deres hus til at blinke for derefter at påstå, at hun ser syner, når hun ser dem blinke. Deraf begrebet ’gaslighting’.

”Gaslighting er en manipulationsstrategi. I filmen begynder Ingrid Bergman at tvivle på sine egne oplevelser, følelser og sanser. Hun bliver gjort til den, der er syg”, lyder det fra psykolog Signe Hegestand, forfatter til bogen 'Psykisk vold - sådan kommer du videre'. Hun gør opmærksom på, at manipulationen kan finde sted både i familier og på arbejdspladser, men også i parforhold.

Når du kommer i tvivl
”Hvis du er udsat for gaslighting i dit parforhold, kan du komme ud for, at din partner afviser dine oplevelser. Det kan være, at du har mistanke om, at han er dig utro. Selvom din iagttagelse er korrekt, benægter din partner utroskaben og fortæller samtidig, at det er dig, der ser syner, er jaloux eller måske ligefrem kontrollerende. På den måde kan du komme i tvivl både om din egen mavefornemmelse og om din tro på dig selv, og det, du gør”, påpeger Signe Hegestand.

I filmen får ægtefællen gaslamperne til at blinke, så Ingrid Bergmann begynder at tvivle på sine egen oplevelser. Hun bliver gjort til den, der er syg. Det er ifølge Hegestand en måde for ægtemanden til at få overmagt og vinde kontrol på:

”Hvis du som menneske begynder at tvivle på dig selv og dine egne oplevelser, kan du gradvist blive afhængig af din partners vurderinger og præsentation af virkeligheden. Det går ud over din mentale sundhed.”

Du kan blive bagtalt
”Hvis din partner udsætter dig for gaslighting, behøver manipulationen med virkeligheden ikke kun at finde sted under fire øjne”, lyder det fra Signe Hegestand.

”Du kan også risikere, at han eller hun spreder løgne om dig til familie og venner. Måske siger han til andre mennesker: ’Min kone er sindssyg’. Hvis din partner forsøger at overbevise andre om, at du er crazy, så opnår han eller hun endnu en fordel – nemlig omverdenens sympati. Andre mennesker synes, at det er synd for din partner, at du er sådan et ondskabsfuldt kvindemenneske.”

Ifølge Hegestand er gaslighting en strategi, der foregår over tid:

”Som ugerne, månederne og årene går, kan du blive mere og mere i tvivl om, hvordan verden hænger sammen. Samtidig bliver du gradvist mere og mere afhængig af din partners accept og version af virkeligheden. I sidste ende kan du miste både din selvtillid og dit selvværd, og det er alvorligt. Hvis du ikke føler, at du kan regne med dig selv, dine følelser og oplevelser, mister du dit fodfæste i dit eget liv.”

Der findes forskellige grader
”Gaslighting kan finde sted på forskellige niveauer. Det kan ske på et subtilt niveau, hvor du får at vide, at du har misforstået det, din partner har sagt. Det kan også være, at din partner fortæller dig, at han eller hun slet ikke har sagt det, som du har hørt. Konsekvensen er, at der kan opstå tvivl i dit indre: Er det dig, der har hørt forkert? Har du misforstået noget? Har du drømt det hele? Du kommer i tvivl om dig selv og din måde at sanse på”, forklarer Signe Hegestand. Hun gør opmærksom på, at gaslighting også kan være i den mere grove boldgade:

”Du kan blive beskyldt direkte for at være psykisk ustabil, psykisk syg, personlighedsforstyrret eller for følsom og nærtagende. Igen er det et spil om kontrol og dominans”, påpeger Signe Hegestand og tilføjer, at det ikke altid er sort-hvidt:

”I sådan et forhold kan der også forekomme en ’sukkerknald’. Det er situationer, hvor den psykisk voldelige partner pludselig er medfølende, så du kommer til at tænke, at det hele måske slet ikke er så slemt. Disse sukkerknalder plejer at være velplacerede, og de er en del af manipulationsstrategien. Hvis din partner altid var ukærlig, ville du nemlig trække stikket og forlade ham. Hensigten med de lækre sukkerknald er at få dig til at blive. Nu er han jo så sød… Måske bliver det bedre… Nu giver du ham lige en chance til… også af hensyn til børnene…”

Din dybe tvivl om virkeligheden
”Tvivlen er gennemgående i et forhold med gaslighting. Det er den dybe tvivl om, hvad det er, der er foregået. Du begynder at spørge dig selv, om det virkelig er dig, der er noget galt med. Det er udkommet af at være i denne type relation”, lyder det fra Signe Hegestand.

”Du er blevet hjernevasket til at tvivle på sig selv, så du kan komme til at tænke: Måske er jeg alt for besværlig og følsom… Hvad nu hvis det i virkeligheden er mig, der er syg – og har narcissistiske træk?”

Det er ifølge Signe Hegestand et meget langsommeligt arbejde at opbygge troen på sig selv, efter at have været udsat for gaslighting. Du skal nemlig til at lære, at det, du oplever, er rigtigt for dig. Hvis du oplever, at din partner er grænseoverskridende, så er det rigtigt for dig. Men der er flere konsekvenser, som du bliver nødt til at håndtere:

”En konsekvens af at være udsat for gaslighting er, at du kan få svært ved at have tillid til andre. Du sætter spørgsmålstegn ved andre menneskers intentioner, og det kan skabe ensomhed og utryghed. Derfor er det så vigtigt at få tingene adskilt og sætte ord på, hvad du er blevet udsat for. Du skal nå frem til den erkendelse, at det var noget, din partner gjorde mod dig.”

Skaden kan være stor
”Blandt mine klienter møder jeg ofte kvinder, som har været i parforhold, der har forvoldt rigtig stor skade. Det er kvinder, der har haft svært ved at sætte personlige grænser og holde fast i sig selv. Når disse kvinder sidder hos mig, dukker der mange spørgsmål op. Blandt andet undrer kvinderne sig over, hvorfor de var parate til at sætte spørgsmålstegn ved deres egne oplevelser”, fortæller Signe Hegestand.

”Der er ingen tvivl om, at nogle kvinder er mere udsatte for at lade sig manipulere end andre. Hvis du har et godt selvværd og en god evne til at sætte grænser, vil det falde dig lettere at sige fra. Vi vil alle kunne blive manipuleret med gaslighting, for vi regner ikke med at møde den slags i et kærlighedsforhold, men nogle lader sig lettere manipulere med end andre.”

I virkeligheden sker der ifølge Signe Hegestand det, at du bliver syndebukken:

”De mennesker, der udsætter andre for gaslighting, er selv skrøbelige. De kan ikke bære deres egen skrøbelighed. Derfor har de udviklet et falsk og idealiseret selv. Det er det, der kendetegner mennesker med narcissistiske træk. De har dannet et falsk selv, der udelukkende er positivt. Derfor kan de kun overleve ved at se sig selv og markedsføre sig selv som de gode.”

Du er udsat for spejlinger
Ligesom i spejlkabinetterne i Tivoli, hvor bøjede spejle forvrænger virkeligheden, er du også udsat for spejlinger. Det sker, når din partner beskylder dig for at have de skyggesider, som i virkeligheden tilhører ham eller hende:

”Hvis din partner er narcissist, men han eller hun formår at få dig og andre til at tro, at det er dig, der er narcissisten – så er det synd for din partner”, påpeger Signe Hegestand, som gør opmærksom på, at alt på den måde bliver vendt på hovedet:

”En narcissistisk partner har brug for, at du er syndebukken, så din partner kan bevare sin illusion om at være perfekt. Det bliver derfor dig, der skal bære alle de skyggesider hos din partner, som han eller hun ikke selv kan rumme.”

Et sundt menneske kan ifølge Signe Hegestand rumme både gode og dårlige sider hos sig selv og andre, da et sundt menneske ved, at ingen mennesker er perfekte:

”Et sundt menneske kan se hele billedet og elske hele billedet. Det sunde menneske kan både elske og være overbærende.”

Du kan blive isoleret
"Hvis din partner er virkelig dygtig til gaslighting, kan du i sidste ende blive isoleret fra familie og venner, fordi andre mennesker udelukkende tror på din partner. Din partner tænker måske i, hvordan han eller hun kan spille dig og din familie ud mod hinanden ved at plante nogle usandheder om dig. Måske fremstår din partner så overbevisende, at ingen vil bakke dig op, for andre mennesker har ikke de samme oplevelser med din partner, som du har”, påpeger Signe Hegestand.

”Gaslighteren skal have alle over på sin side i tilfælde af, at du på et tidspunkt ønsker at forlade ham eller hende, og det ender med konflikt. Hvis familie og venner vender sig imod dig, bliver den gaslighting, du er udsat for, forstærket. Din partner har ganske enkelt succes med at spille familie og venner ud mod dig, så det bliver en kamp mellem David og Goliat.”

Midt i dette kaos er der ifølge Signe Hegestand kun én vej for dig at gå:

”Du skal tilbage til dig selv og stole på din egen mavefornemmelse og dine egne oplevelser.”

Du skal genopbygges
”Hvis du har været udsat for gaslighting, skal du i gang med at bygge dig selv op, så du kan begynde at regne med dig selv. Du skal begynde at tage dine egne oplevelser alvorligt og holde fast i dem, ellers er den gaslighting, du er udsat for nemlig dobbelt slem, idet den rammer dig både udefra og indefra.”

Den mistillid du har over for andre, har du sandsynligvis også over for dig selv. Derfor er det ifølge Hegestand så vigtigt, at du finder tilbage til dig selv og lærer at stole på dig selv og din egen dømmekraft:

”Når du stoler på dig selv, vil du kunne føle dig tryg i relationer til andre, for hvis der foregår noget, som du ikke synes om, vil du være i stand til at give udtryk for det og holde fast i dine egne oplevelser.”

Ifølge Signe Hegestand vil det være lettere for dig at slippe fri, hvis blot et eneste menneske, tror på dig og dine oplevelser. Det kan være starten på, at du begynder at tro på dig selv. Hvis det er tilfældet, er du allerede kommet rigtig langt.

De store efterdønninger
Selv om du formår at samle dig selv op og frigøre dig af den gaslighting, din partner har udsat dig for, kan du ifølge Signe Hegestand opleve store efterdønninger:

”Hvis din partner er narcissistisk, kan han fremstå både rolig, veltalende og charmerende, mens han kan få dig til at fremstå som crazy, fordi du måske er så presset og udmattet. Det er er en ulempe eksempelvis i sager omkring forældremyndighed og samvær. Den forælder, der udsætter sin partner - og måske også sine børn - for overgreb og gaslighting, fremstår som den psykisk sunde og overskudsagtige. Historien gentager sig – blot på en ny arena.”

Ifølge Signe Hegestand er det meget svært for en konfliktmægler i Statsforvaltningen at gennemskue en narcissistisk partner. Den narcissistiske partner kan fremstå meget imødekommende og afbalanceret, når han eller hun eksempelvis siger: ’Jeg har prøvet mit bedste, men sådan er det altid med hende’.

Vær stærk i dine egne oplevelser
”Hvis du skal have sunde relationer til andre, skal du være stærk i dine egne oplevelser og i din grænsesætning”, fastslår Signe Hegestand.

”Hvis du har børn med en narcissistisk partner, og I er gået fra hinanden, kan børnene også blive et middel til at ramme dig med. Børnene kan blive påvirket af din ekspartner, så de bliver gidsler. På den måde fortsætter den gaslighting, du har været udsat for – nu via børnene. Derfor ligger der en opgave i at lære sine børn at lytte og stole på egne oplevelser, så de også lærer at stole på sig selv.”

Ifølge Signe Hegestand er det nødvendigt at styrke børnene i deres egne oplevelser, og det kan du blandt andet gøre ved at stille spørgsmålet: ’Hvad var det, du oplevede?’

”Du skal ikke udstille den anden forælder, men lære dine børn at navigere i samspillet med en narcissistisk forælder. Det kan du gøre ved at sige til dem, at du godt kan forstå, hvis de føler sig forvirrede. Lær dem at holde fast i de oplevelser, de har. Det er en svær balance.”

Følg din mavefornemmelse
Hvis du har været udsat for gaslighting, er det ifølge Signe Hegestand vigtigt, at du lærer at stole på din egen mavefornemmelse:

”Mavefornemmelsen er det, du oplever ubevidst. Hvis noget føles underligt, så er det nok underligt”, vurderer Signe Hegestand.

”Det er en kæmpe opgave at tage sig selv alvorligt, hvis du har været udsat for gaslighting, men det er nødvendigt, at du er opmærksom på diskrepanser eller mislyde i dine relationer til andre mennesker. Du skal lære at stole på dig selv og dine egne oplevelser og sige: ’Sådan oplever jeg det. Sådan er det for mig.’ Mere bøvlet er det ikke.”

Køb Signe Hegestands bog 'Psykisk vold - sådan kommer du videre'>>

Læs mere om psykolog Signe Hegestand >>

Signe Hegestand Bogomslag 500x500