Ny bog rejser skarp kritik af myndighedernes håndtering af tunge samværssager

Alt for mange mødre og fædre har oplevet, hvor svært det kan være at blive tvunget til at samarbejde med en ekspartner efter skilsmissen - specielt hvis den tidligere partner er voldelig, har en personligheds-forstyrrelse, er ude i et misbrug eller har andre former for psykiske vanskeligheder. Ny bog sætter emnet til debat

På grundlovsdag den 5. juni udkommer bogen ’Far i klemme’. Det er en hverdagsgyser, som fortæller om de overgreb, en far og hans to små børn har været udsat for under en årelang og barsk kamp med offentlige myndigheder som modspillere. Bogen er skrevet af en far, men den bliver modtaget med kyshånd i kvindekredse, fordi den bakker op om de barske oplevelser, som mødre har haft i forbindelse med samværssager:

”Myndighederne har i årevis vendt det døve øre til den kritik, der er blevet fremsat både fra eksperter i Danmark og internationalt fra EU og FN. Eksempelvis er voldsramte kvinder i årevis blevet tvunget til at samarbejde med deres overgrebsmand og sende deres børn på samvær hos en far, der er voldelig og måske også ude i et misbrug. Derved er offentlige myndigheder i Danmark medansvarlige for de krænkelser og overgreb, som børn bliver udsat for”, lyder det fra Bruno Skibbild, der er cand.mag i historie og idræt og forfatter til bogen. Han har selv på sin egen krop oplevet, hvad det vil sige, at have offentlige myndigheder som modspillere i kampen for at beskytte børnene.

En undskyldning rækker ikke
”Undskyld” er ikke nok, når offentlige myndigheder igennem syv år ødelægger livet for en far og hans to små børn. Bruno Skibbild har fået sin undskyldning, og alligevel har han valgt at fortælle sin og sine børns personlige historie i bogen ’Far i klemme’. Bogen rummer en sønderlemmende kritik af dansk lovgivning og forvaltningspraksis i samværs- og børnesager. Bruno Skibbild og hans børn har i børnenes første syv leveår fået deres hverdag smadret på grund af inkompetence både i forbindelse med forældremyndigheds- og samværssager, tvangsfjernelse af børnene og ved fogedforretninger.

Historien om Bruno og hans to små børn er fængslende og minder nærmest om en roman. Imidlertid er det en hverdagsgyser - med ægte mennesker af kød og blod - som vil få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste. Bruno håber, at han med bogen kan få politikere og embedsmænd til at lytte og lære, så historien ikke gentager sig med det nye skilsmissesystem, som er blevet vedtaget i dette forår. Frygten er, at det nye system blot er ny vin på gamle flasker, og at utopien om ligestilling og samarbejde mellem alle forældre – uanset forældreevne - vil leve videre i det nye system:

”Jeg har altid troet, at myndighederne i Danmark var til for at varetage borgernes bedste, men den tro har jeg ganske enkelt mistet. Mine børn og jeg er desværre ikke de eneste, der har været i vridemaskinen i lovgivningen og i forvaltningspraksis. Jeg ved, at der er mange andre forældre end mig – både fædre og mødre – som er blevet truet og med fogedens hjælp tvunget til at udlevere deres børn til skadelige samvær. Der er forældre, hvis børn uretmæssigt er blevet tvangsfjernet, fordi sagsbehandlere i kommunerne ikke har sat sig ordentligt ind i sagen."

Bruno Skibbild håber, at han med sin bog kan være med til at stille skarpt på et myndighedssystem, som kan være ødelæggende for både forældre og børn, blandt andet fordi børn bliver tvunget på samvær med forældre, der ikke magter forældreansvaret. Det kan være forældre med alvorlige personlighedsforstyrrelser, misbrugere af alkohol, piller og stoffer eller forældre med forskellige typer af psykiatriske diagnoser – herunder pædofili.

Et forfejlet ligestillingsprojekt
Formålet med forældreansvarsloven, som trådte i kraft i 2007, var oprindeligt at sikre barnets ret til to forældre og at ligestille mor og far, men i praksis har loven haft den konsekvens, at stribevis af børn er blevet udleveret til uovervåget samvær med forældre, der ikke er i stand til at leve op til deres forældreansvar på betryggende vis:

”Myndighederne har i årevis vendt det døve øre til den kritik, der er blevet fremsat både fra eksperter i Danmark og internationalt fra EU og FN. Eksempelvis er voldsramte kvinder i årevis blevet tvunget til at samarbejde med deres overgrebsmand og sende deres børn på samvær hos en far, der er voldelig og måske også ude i et misbrug. Derved er offentlige myndigheder i Danmark medansvarlige for de krænkelser og overgreb, som børn bliver udsat for.”

Bruno Skibbild peger på, at det er langt lettere for avislæsere og seere at forholde sig til forholdene på børnehjem for halvtreds år siden, end det er at forholde sig til de overgreb mod børn, som vi oplever lige nu i dagens Danmark:

”Når vi hører om Godhavnsdrengene, er der så tilpas stor tidsmæssig afstand til, at vi kan tro og håbe, at systemet i dag er blevet meget bedre. Men nej – det er ikke en tøddel bedre i dag. Det kan eksperter på området bekræfte, og det vidner alle de smadrede liv om, som jeg har mødt i forskellige netværk. Søde, rare og empatiske forældre, der er blevet smadret af systemet, fordi de forsøger at beskytte deres børn. Derfor denne bog.”

Bruno Skibbild fik efter 7 års kamp den fulde forældremyndighed over sine tvillinger, og børnenes mor blev afskåret for samvær med børnene. Kampen mod myndighederne var så barsk, at Bruno Skibbild til sidst gik ned med flaget og mistede sit job på grund af stress og overbelastning i et helt og aldeles ulogisk og uforudsigeligt system.

FAR I KLEMME
De røde skilsmisser - når systemet begår overgreb
ISBN 978-87-970675-0-5
PRIS: 249 kr. vejl.
SIDEANTAL: 275
FORLAG: Powerkvinderne Powerpress

Bogen kan bestilles her >>