Derfor falder intelligente kvinder for sociopater, narcissister og psykopater

Hvordan kunne jeg være så dum at falde for ham - eller hende? Det spørgsmål stiller du måske dig selv, hvis du er i - eller er kommet fri af - et forhold til en psykisk voldelig partner. Men du skal vide, at intelligente kvinder sagtens kan forelske sig og se det bedste i et følelsesmæssigt afstumpet blålys

Inelligent dreamstime xs 117015013

Hvis du har været udsat for psykisk vold og føler dig nedbrudt og forvirret, skal du ikke nødvendigvis bebrejde dig selv. Sagen er nemlig den, at selv intelligente kvinder kan forelske sig i en partner, der mangler evnen til at føle empati og skyld, og som kun går efter at få dækket sine egne behov. På sitet Urhealthexperts.com finder vi fem mulige forklaringer på, hvorfor intelligente kvinder ikke straks gennemskuer en partner, der udsætter dem for psykisk vold og manipulation:

  1. Vi har en tendens til at tro, at andre mennesker er skruet sammen på samme måde, som vi selv er. Derfor tillægger vi dem vores egen moral, empati og samvittighed. Det gør os sårbare over for manipulation. Mange af os har fra barnsben lært at lade tvivlen komme andre mennesker til gode. Derfor forsøger vi at forklare over for os selv, hvis andre mennesker overskrider vores grænser, og vi fabrikerer undskyldninger for dem. Intelligente menneske vender samtidig blikket indad og kan derfor ende med at påtage sig en del af ansvaret for de overgreb, de bliver udsat for. Vores tendens til at se indad kan blive udnyttet af mennesker, der ønsker at manipulere med os. Samtidig undskylder vi måske deres adfærd med, at de har et lavt selvværd eller har haft en hård barndom. Mens vi har travlt med at undskylde adfærden, har de travlt med at slippe afsted med den. Problemet er, at vi rent faktisk har svært ved at forestille os, at vi har at gøre med et menneske, der hverken har empati eller føler skyld, for det er ikke sådan, vi selv er som mennesker. Det kræver en del at nå til den erkendelse, at der findes mennesker, som ikke vil vores bedste, og som er ligeglade med, om de sårer os – bare de selv får det, som de ønsker.
  2. Tidligere traumer kan have lært os at associere kærlighed med overgreb: Hvis du i din barndom har været udsat for psykisk vold og overgreb, kan de ubevidste sår, du har pådraget dig, betyde, at du har lettere ved at tolerere voldelig adfærd som voksen. Du fornægter eller bagatelliserer situationen, når du er udsat for overgreb. Det kan skyldes, at du ikke har lært at sætte grænser, og at du har lært at forbinde kærlighed med overgreb og fare.
  3. Mennesker med personlighedsforstyrrelser kan blive tiltrukket af dig, fordi du har kvaliteter og ressourcer, som de har brug for. Du kan derfor blive udset som deres offer netop fordi, du er intelligent og har succes. En rig, succesfuld, veltalende, empatisk og smuk kvinde er en ’strålende genstand’ for en narcissist eller sociopat, som gerne vil have noget smukt at se på eller score en god indtægt. De mest sadistiske kan finde nydelse i at trække en stærk kvinde ned, så hun føler sig svag.
  4. Vores sårbarhed har meget lidt at gøre med vores intelligens eller den rationelle del af vores hjerne. Sårbarheden har mere at gøre med, om vi har sår fra tidligere i livet. Sociopater og narcissister kan spotte vores svage punkter, og de ved, hvordan de skal spejle os og udfylde tomrummet i vores indre, så vi føler os godt tilpas. De lærer om vores stærke og svage sider, mens de bombarderer os med kærlighed, så de kan spille rollen som netop det menneske, vi længes efter. De traumer, de påfører os via en idealiserings-, devaluerings og afvisnings-cyklus, påvirker følelsesmæssige dele af vores hjerne. Traumerne påvirker os ubevidst og forstærker vores usikkerhed. Selv om vi måske et eller andet sted godt ved, at vi bliver narret, bliver tvivlen overskygget af vores ønske om at blive elsket.
  5. Mennesker, der er dygtige til at manipulere, har øvet sig hele livet, og deres ofre har måske en tendens til at tvivle på sig selv: Selv det mest kræsne menneske kan blive ført bag lyset, når han eller hun møder en ulv i fåreklæder. Samfundet hjernevasker specielt kvinder til ikke at stole på deres egne fornemmelser og til ikke tage deres egne følelser alvorligt. Narcissister kan være charmerende, og de kan sågar narre dommere, psykiatere og andre professionelle. Vi tror på og investerer følelser i den falske maske, fordi et menneske, der overskrider vores grænser, først viser sit sande ansigt på et senere tidspunkt i forholdet. Det er ikke din skyld, hvis du er blevet ført bag lyset af et menneske med en falsk maske. Du kan blive bedre til at passe på dig selv i fremtiden ved at holde øje med de røde advarselslamper, som blinker undervejs. Du kan også arbejde med at hele de sår, som gør, at du lettere bliver offer for en partner, der overskrider dine grænser og udnytter dine svage sider. Husk blot på, at ingen mennesker er helt immune, når de er udsat for manipulation.

Kilde: Urhealthexperts.com