Så skadeligt er det for barnet, når mor eller far er narcissist

Karyl McBride, der er forfatter til bogen 'Bli’r jeg nogensinde god nok – hjælp til døtre af narcissistiske mødre', skriver i et indlæg på Psychology Today, hvor skadeligt det er for børn at vokse op med en forælder, der har stærke narcissistiske træk

Karyl McBride er forfatter til bogen 'Blir jeg nogensinde god nok - hjælp til døtre af narcissistiske mødre'

I daglig tale er en narcissist et menneske, der er selvoptaget og selvglad, men narcissisme kan også være en egentlig personlighedsforstyrrelse. Hvis din mor eller far har stærke narcissistiske træk - eller du har fået børn med en narcissistisk partner - kan både dine og dine børns barndomsoplevelser have vidtrækkende konsekvenser langt ind i voksenlivet.

En narcissistisk forælder udsætter sit barn for psykisk vold. Professionelle overser ifølge familieterapeut Karyl McBride - der er forfatter til bogen 'Bli'r jeg nogensinde god nok - hjælp til døtre af narcissistiske mødre', ofte problemet, fordi narcissister kan være charmerende i deres fremtoning og fremvise et image, som afspejler, hvordan de gerne vil fremstå i andre menneskers øjne. Bag hjemmets fire vægge kæmper narcissistens barn med selvudslettelse, ensomhed og smerte. Narcissisten påtager sig ikke noget ansvar for sine egne fejl, så barnet kan få en følelse af at være dumpet i barndommen.

Ifølge Karyl McBride har vi alle i en vis udstrækning narcissistiske træk, hvilket er sundt. Problemet opstår, når en forælder har så mange og så stærke narcissistiske træk, at de skader deres børn for livet. Hvis din mor, far eller partner har svære narcissistiske træk - eller en egentlig narcissistisk personlighedsforstyrrelse, kan det have disse konsekvenser:

 • Barnet føler sig ikke set og hørt.
 • Barnets følelser og virkelighedsopfattelse bliver ikke anerkendt.
 • Barnet vil blive behandlet som forælderens ‘accessory’ – eller tilbehør – i stedet for at blive mødt som et selvstændigt menneske.
 • Barnet vil i højere grad blive anerkendt for, hvad det yder – specielt for sin narcissisiske forælder – end for at være det menneske, det er.
 • Barnet vil ikke lære at identificere eller stole på sine egne følelser og vil vokse op med en forkrøblende tvivl på sig selv.
 • Barnet vil lære, at det er mere vigtigt, hvordan barnet ser ud, end det er, hvad barnet føler.
 • Barnet vil være bange for at være sig selv og vil i stedet lære, at den ydre fremtoning er mere vigtigt end autencitet.
 • Barnet vil lære at holde på hemmeligheder for at beskytte den narcissistiske forælder og familien.
 • Barnet vil ikke blive opfordret til at udvikle sin egen fornemmelse for, hvilket menneske, det er.
 • Barnet vil føle sig følelsesmæssigt tom og uden næring.
 • Barnet vil lære, at det ikke kan stole på andre mennesker.
 • Barnet vil føle sig brugt og manipuleret med.
 • Barnet vil være der for sin forælder i stedet for den anden vej rundt, som det burde være.
 • Barnets følelsesmæssige udvikling vil være forkrøblet.
 • Barnet vil føle sig kritiseret og fordømt i stedet for at føle sig accepteret og elsket.
 • Barnet vil vokse op frustreret i et forsøg på at finde kærlighed, anerkendelse og opmærksomhed - til ingen nytte.
 • Barnet vil vokse op og føle sig ‘ikke god nok’.
 • Barnet vil ikke have en rollemodel for følelsesmæssigt sunde relationer.
 • Barnet vil ikke lære at sætte passende grænser i forhold til andre mennesker.
 • Barnet vil ikke lære at drage omsorg for sig selv, men risikerer at  blive ’medafhængig’ (drage omsorg for andre på bekostning af omsorgen for sig selv).
 • Barnet vil have svært ved den nødvendige adskillelse fra forælderen, når barnet bliver ældre.
 • Barnet vil lære at søge ydre anerkendelse i stedet for indre anerkendelse.
 • Barnet vil få mixede budskaber fra forælderen: Du skal klare dig godt, så jeg kan være stolt af dig, men ikke så godt, at du overstråler mig.
 • Hvis barnet overstråler sin narcissistiske forælder, kan barnet opleve jalousi fra forælderens side.
 • Barnet lærer ikke at anerkende sig selv og sine egne præstationer.
 • Barnet vil som voksen i større eller mindre grad lide af PTSD, depression eller angst.
 • Barnet vil vokse op med en tro på, at han eller hun ikke fortjener det gode liv med kærlighed, fordi den narcissistiske forælder ikke er i stand til at elske sit eget barn.
 • Barnet vil ofte blive udskammet og ydmyget af en narcissistisk forælder, og vil vokse op med et lavt selvværd.
 • Barnet vil ofte overpræstere eller sabotere sig selv – eller begge dele.
 • Barnet for brug for at få behandling for traumer og for at lære at tage rollen som sin egen forælder som voksen.

Hvis din partner er narcissist har du ifølge McBride et dobbeltansvar i forhold til at vise empati for dine børn. Sørg for, at børnene får terapi og lærer at være assertive og holde fast i sig selv i forhold til den narcissistiske forælder, der ikke formår at sætte sig ind i deres følelser. Sæt børnene i første række.

Kilde: PsychologyToday.com

Køb bogen 'Bli'r jeg nogensinde god nok - hjælp til døtre af narcissistiske mødre'

Bliver jeg nogensinde god nok McBride