Psykisk vold kan få dig til at tro, at der er noget galt med dig

Hvis du bliver udsat for psykisk vold, vænner du dig gradvist til at blive krænket. Det bliver din normalitet, og du kommer til at tvivle på dine egne oplevelser og føler måske, at du er ved at blive skør

Forvirret dreamstime xs 119168150

Et psykisk voldeligt parforhold starter ofte med, at din partner virker både karismatisk, charmerende og imødekommende. Imidlertid er formålet med de romantiske middage og de søde sms’er at vinde din tillid. Så snart I er et fast par, og forholdet bliver hverdag, kan den psykiske vold begynde at udfolde sig i det små. Din partner begynder stille og roligt at manipulere med dig og skubbe dine grænser.

Den psykiske vold er svær at definere, fordi manipulationen kan være så raffineret, at du måske slet ikke bemærker, hvad der i virkeligheden sker. Det er specielt tilfældet, hvis du også i din barndom har været udsat for psykisk vold, fordi du i så fald har vænnet dig til grænseoverskridende adfærd tidligt i livet.

I længden kan du komme til at sætte spørgsmålstegn ved dig selv og din egen dømmekraft. Du kan begynde at føle dig udslettet som menneske og føle, at du ikke rigtig kan stole på dig selv, dine oplevelser eller din mavefornemmelse. For den psykisk voldelige partner er den psykiske vold et værktøj til at vinde magt over dig. Derfor er det så nødvendigt, at du så tidligt som muligt gennemskuer det magtspil, som du er en del af i et psykisk voldeligt forhold.

Voldens mange ansigter
Den psykisk voldelige partner kan gøre brug af mange forskellige metoder, hvis han eller hun ønsker at vinde magt over dig. Ofte bliver flere af metoderne brugt i kombination:

 • Trusler: Din partner kan true dig med det formål at handlingslamme og styre dig. Det er ikke sikkert, at truslerne bliver ført ud i livet, men hvis du frygter for konsekvenserne, har truslerne ikke desto mindre haft den ønskede effekt. Hvis du med jævne mellemrum bliver udsat for trusler – eksempelvis om at din partner vil forlade dig – lever du i et usundt parforhold.
 • Kritik: Selv om kritik bestemt kan være konstruktiv og velment, så er det ikke al kritik, du skal stå model til. Hvis kritikken er nedladende, er motivet typisk ondsindet. Konstant kritik og nedgøring kan tære på dit selvværd, også selv om kritikken måske er pakket ind i humor eller silkepapir.
 • Gaslighting: Dette er en taktik, der har til formål at få dig til at tvivle på dine egne oplevelser og din personlige dømmekraft. Din psykisk voldelige partner undergraver din oplevelse af virkeligheden. Hvis du igen og igen får at vide, at du har hørt forkert, er oversensitiv, har misforstået noget, er psykisk ustabil eller det, der er værre, så kan du med tiden begynde at tro, at der er noget helt galt med dig. I den situation begynder du måske at sætte din lid til din psykisk voldelige partners verdensbillede og syn på dig - og så er du prisgivet.
 • Dine meninger bliver fejet af bordet: Hvis du igen og igen oplever, at du ikke bliver hørt – eller du ligefrem får at vide, at du skal holde kæft – begynder du til sidst at blive mundlam. Du står ikke længere op for dig selv, og du holder op med at give udtryk for dine meninger. Denne form for psykisk vold kan foregå i det skjulte – måske bare ved, at din partner ikke lytter til dig, når du taler, og ikke holder øjenkontakten med dig. Den svigtende interesse fra din partners side kan føre til, at du selv begynder at føle, at dine tanker og meninger ikke har nogen værdi.
 • Afvisning: Hvis din partner får dig til at føle dig ligegyldig og uønsket, er der tale om en afvisning. I længden kan afvisninger få dig til at tro, at du ikke er noget værd - hverken for din partner eller for andre potentielle partnere. Afvisningen kan bestå i, at du bliver ignoreret og frosset ude i korte eller lange perioder – uden at du ved, hvad der er galt.
 • Isolation: En psykisk voldelig partner kan også finde på at isolere dig fra venner og familiemedlemmer. Isolationen gør dig afhængig af din partner. Det kan også være, at din partner forhindrer dig i at have et arbejde, så du kun har din partner at støtte dig til – måske også økonomisk. Det vil i sidste ende betyde, at du vil føle, at du mister alt, hvis du mister din partner – også selv om du ved, at jeres forhold ikke er godt. Din frygt for at miste alt i et frit fald, gør dig yderligere afhængig af din partners gunst.
 • Victim Blaming: Dette er en alvorlig form for psykisk vold, hvor din psykisk voldelige partner giver dig skylden for alt det, der ikke fungerer i jeres forhold. Selv om det er dig, der er offer for psykisk vold, får du skylden for, at din partner opfører sig forfærdeligt dårligt overfor dig. Desværre finder psykisk vold typisk sted bag lukkede døre, og derfor er der som regel ikke andre mennesker, der kan bekræfte dig i dine oplevelser. Imidlertid skal du vide, at du ikke er ansvarlig for din partners opførsel, og at det, du oplever, er sandt for dig.
 • Charme: Den psykisk voldelige partner kan være meget charmerende overfor alle andre end dig, og det kan gøre det svært for dig at få andre til at forstå, hvad du er udsat for. Et tydeligt tegn på psykisk vold er, at din partner er anderledes mod dig, når der er andre til stede end under fire øjne. Din partner kan også charmere dig, så du ind imellem tror, at han eller hun i virkeligheden elsker dig – selv om du kort tid efter bliver udsat for psykologiske overgreb.
 • Uforudsigelighed: Din partners humør svinger uforudsigeligt. Du kan aldrig føle dig sikker og ved ikke, hvornår han eller hun vil bryde ud i vrede, true eller nedgøre dig. Det ene øjeblik er du inde i varmen, og det næste øjeblik ude i kulden. Denne adfærd kan resultere i, at du går på listefødder og forsøger at please din partner, så du undgår yderligere verbale overfald. Dit fokus flytter sig fra dig selv og dine egne behov til, at du gør alt for at gøre din partner tilpas.
 • En ny chance: Din psykisk voldelige partner kan pludselig være god mod dig – måske efter at have udsat dig for følelsesmæssige overgreb. Det får dig til - igen og igen - at give ham eller hende en ny chance, fordi du igen kan se det gode i din partner. Måske får du et glimt af den drømmemand - eller kvinde - du mødte og blev forelsket i. Når du vedbliver med at give din partner en ny chance, skal du vide, at den psykiske vold vil fortsætte i det uendelige. Han eller hun vil igen skifte karakter, være afvisende, kritisk … så du igen bliver slået omkuld. På den måde kører den psykiske vold i ring som en endeløs karruseltur, hvor du hænger på med det yderste af neglene.

Stop den psykiske vold
Noget af det mest frustrerende ved psykisk vold er, at den voldsudsatte ikke ser, hvad der foregår. Der er ikke nogen klar logik. Derfor giver det ikke mening at forsøge at bruge saglige argumenter over for en psykisk voldelig partner. Han eller hun handler hverken logisk eller rationelt.

Hvis du forsøger at finde logik og hoved og hale i det hele, risikerer du at falde i endnu en fælde. Fælden kan bestå i, at du ransager dig selv for at finde ud af, hvad du selv kan have gjort forkert, mens sandheden er, at der normalt ikke er nogen logisk forklaring på din partners sindsstemninger. Derfor vil din hjerne blot - formålsløst - køre i cirkler i en endeløs jagt på en logisk forklaring og en dybere forståelse af adfærden. Derfor har du brug for at trække en grænse og passe bedre på dig selv.

Det kan du gøre:

 1. Stop med at argumentere for din sag. Det vil nemlig kun få din partners vrede til at blusse op, og der vil ikke komme noget godt ud af det. En psykisk voldelig partner kører på følelser frem for fornuft. Hvis du tillader dig selv at blive vred, vil situationen blot eskalere, hvorefter din partner vinder magt, fordi du måske taber fatningen. Derfor skal du ganske enkelt stoppe med at forklare og forsvare dig selv og dine handlinger.
 2. Træk dig væk fra din psykisk voldelige partner. Det kan være hårdt, hvis du stadig har følelser i klemme, men gør dig selv kedelig i din partners øjne. Hvis du trækker dig og ikke reagerer på din partners psykiske overgreb, mister de deres effekt.

Mens du implementerer disse nye vaner, skal du begynde at drage kærlig omsorg for dig selv. Begynd at tænke på dig selv. Det kan være svært, hvis du er trænet i at have al din opmærksomhed rettet mod din partner. Styrk dig selv og din egen livsglæde ved at foretage dig alt det, der gør dig godt – og træn samtidig dig selv i at sætte grænser.

Hvis den psykiske vold fortsætter, er tiden kommet til, at du skal planlægge din exit - også selv om du stadig har drømme om, at jeres parforhold kan få en lykkelig slutning. Minimer kontakten med din partner og læg en plan – også økonomisk – for din fremtid, før du forlader ham eller hende.

Lær at stole på dig selv igen
Hvis du har mistet tilliden til dig selv, gælder det om at få den tilbage igen – og her kan du få brug for professionel hjælp. Den psykiske vold kan have en række alvorlige psykiske skadevirkninger som eksempelvis udvikling af:

 • Angst
 • Depression
 • PTSD
 • Kronisk smerte
 • Manglende lyst til sex
 • Maveproblemer
 • Forhøjet blodtryk
 • Og andre stressrelaterede problemer.

Derfor gælder det om at komme ud af forholdet til et menneske, der udsætter dig for overgreb og får dig til at føle dig utryg, forkert, skør. Hvis du føler dig utryg sammen med din partner, er alene denne følelse et vink med en vognstang om, at der er noget riv-rav-ruskende galt, og at jeres parforhold er usundt.

Kilder: Betterhelp.com og psykiskvold.dk