Du kan gøre en forskel for verdens fattige kvinder

Ifølge professor Flemming Konradsen gør udviklingsbistand en forskel for verdens fattige kvinder, og ved at støtte kvinderne til at uddanne sig, kan vi bidrage til at skabe økonomisk vækst i fattige lande

NEPAL dreamstime xs 35222873Nepal er på listen over verdens 30 fattigste lande med et BNP pr. indbygger på cirka 17.000 kroner.

Halvdelen af verdens befolkning er af hunkøn, men denne halvdel kan ikke altid leve og bidrage på lige fod, fordi kvinder ikke alle steder har samme rettigheder og muligheder som mænd.

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden i form af 17 verdensmål. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på. 

Det femte verdensmål sigter mod, at al diskrimination og vold mod kvinder og piger skal standses overalt i verden, og at kvinderne skal have lige rettigheder til ressourcer som land og ejendom, at deltage i det politiske liv, og ikke mindst bestemme over deres egen krop – heriblandt retten til selv at bestemme, hvor mange børn de vil have, og hvornår.

Vi kan gøre en forskel for kvinder - og verden
Flemming Konradsen, professor i international miljøsundhed ved Københavns Universitet, mener, at vi som danskere kan gøre en forskel i verden blandt andet ved at presse på for uddannelse, arbejde og prævention til alle verdens kvinder, fordi erfaringerne viser, at det skaber stor økonomisk fremgang for samfundet. Det siger han til videnskab.dk.

Hvis man vil gøre en forskel for kvinder i verden, sker det ifølge professoren bedst gennem opbakning til blandt andet den del af ulandsbistanden, som sikrer nationale uddannelsessystemer:

"Vi skal sikre kvinders uddannelse på et niveau, der mindst svarer til folkeskolen i Danmark, og vi skal sikre dem adgang til arbejdsmarked og prævention. Det er så afgørende for et lands udvikling, at der er bred enighed om, at det er den indsats, der vil give mest ’bang for the buck’ i forhold til at skabe fremgang i verden."

Den danske befolkning burde ifølge professoren råbe højt, når regeringen vælger at skære af ulandsstøtten. Konradsen mener, at det er decideret dumt, når vi eksempelvis ved, at over 200 millioner piger ikke har adgang til prævention.

Regeringen har løbende skåret i ulandsbistanden, men ifølge oplæg til finanslov for 2019 betyder færre asylansøgere, at regeringen næste år vil afsætte 12,6 milliarder kroner til udviklingsbistand i den tredje verden. Det er 4,5 milliarder kroner mere end på finansloven for 2016.