Advokat: Vær godt klædt på til mødet med en psykopat i retten

Psykopater involverer sig ofte i kærlighedsforhold eller forretningsforhold med venlige og godtroende mennesker, som accepterer psykopatens kontrol og dominans. I begyndelsen kan en venlig person blive tiltrukket af psykopatens selvsikkerhed og evne til at virke upåvirket

Anders Flatab sort hvidAnders Flatabø (født 1974) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Foto: Oslo Advokat RUV

Skrevet af advokat Anders Flatabø, Oslo

En psykopat er narcissistisk. Derfor mener psykopaten, at han eller hun er bedre end dig. Psykopaten opfatter dig som værende dum og naiv, og derfor fortjener du – i psykopatens øjne – at være på taberholdet - eller du fortjener at gå glip af din retmæssige andel. Når psykopaten vinder og snyder dig for din andel, oplever han eller hun  ikke nogen anger. Tværtimod føler psykopaten sejr og succes og tager sejren som et bevis på at være dig overlegen.

Ofte opdager man for alt sent, at psykopaten ikke er i stand til at forandre sig. Ved mødet med psykopaten i en retssag, er der en risiko for, at meget af den velkendte dynamik mellem psykopat og offer vil udspille sig under processen, hvor mange af følelserne også vil blive genaktiveret.

Det er ikke noget sjældent syn at opleve psykopater i familiesager. Årsagen er, at psykopaten mister kontrol over dig og/eller jeres fælles børn, hvis du forlader ham eller hende. I den situation vil psykopaten bruge alle midler for at vinde kontrollen tilbage. En psykopat er ’ejesyg’ i forhold til egne penge, bolig, bil m.v. Derfor ender det oftere med sagsanlæg. Det skyldes, at psykopaten ikke er i stand til at anerkende modpartens berettigede krav i forbindelse med bodeling m.v. Psykopaten ser på genstanden for tvisten som ’sine penge’ eller ’sine børn’. Dertil kommer, at psykopater generelt er overrepræsenterede i retslige tvister, selv om kun en procent af befolkningen er klassiske psykopater. Fem procent af befolkningen kan imidlertid have ganske kraftige psykopatiske træk.

Det kan være så krævende og belastende at møde en psykopat i retten, at enkelte amerikanske psykologer har refereret til tilfælde af ’Legal Abuse Syndome’, som er en form for PTSD efter retssager med psykopater som modpart.

Psykopaten kan vende alt på hovedet
Der er en særlig forventning om, at man ved domstolene vil møde et system, som man som udgangspunkt kan have tillid til - og så oplever du, at psykopaten bliver hørt, eller at dommeren ganske enkelt ikke lytter til dine forklaringer om, hvorfor sagen forholder sig anderledes m.v. I værste fald er det offeret, som vurderes som besværlig og konfliktskabende under retssagen. Det kan opleves som både meget ødelæggende og krænkende for den part, som ikke bliver troet.

Udenfor retssalen ønsker psykopaten konflikt og den totale sejr, mens vedkommende i retssalen forsøger at fremstå som løsningsorienteret og sympatisk. I en forældremyndigheds- eller samværssag er psykopaten ofte god til at manipulere andre aktører som børnesagkyndige eller medarbejdere i statsforvaltningen. Løfter om løsninger fremføres derfor gerne flot og tilforladeligt, men virkeligheden er, at psykopaten mener, at løsningen skal være i harmoni med hans eller hendes krav. Når psykopaten er tilfreds, vil sagen selvfølgelig være løst.

Hvorfor er risikoen for sagsanlæg højere i sager mod psykopater?
En psykopat vil regelmæssigt og uanstrengt lyve foran en dommer. Foran domstolen kan psykopaten fordreje sandheden og opnå en betydelig fordel og sejr ved at blive troet eller ved at kaste et røgslør ud over fakta med ’fake news’. Ulempen ved at blive taget i en løgn i en civil retssag er begrænset, idet afsløringen af en løgn i retten normalt kun får begrænsede konsekvenser.

Folk, der har erfaring med psykopater, siger, at hvis du opdager, at du har med en psykopat at gøre – så løb! Hvis det er muligt, bør du normalt forsøge at undgå at havne i en retssag mod en psykopat. Hvis du har en psykopat som modpart, må du forvente, at sagen bliver dyrere end normalt og samtidig mere personlig og belastende. Det er muligt at vinde sager mod mennesker med begrænset empati eller tydelige psykopatiske træk, men det er vanskeligere end ellers, og der er en forøget risiko for nye sagsanlæg.

Psykopaten vil normalt ikke udvise genkendelige tegn på løgn som eksempelvis ændringer i stemmeføringen, rødmen, nølen, flakkende øjne, blik til den ene side, berøring af næsen eller hagen eller at se væk m.v. I stedet vil psykopaten sidde roligt og selvsikkert og se advokaten eller dommeren i øjnene, mens han eller hun sagligt og afslappet forklarer de mest absurde, irrelevante og grove opdigtede løgne om modparten. Samtidig har psykopaten ofte en høj social intelligens, er veltalende og vant til at slippe uden om med charme, seksualitet (specielt hos kvinder), manipulation, løgn eller ved at spille offerrollen.

Blander løgne med fakta
Ofte blandes løgnene med korrekte fakta, således at dommeren kan genkende dele af fakta fra andre kilder. Dommere kan i den situation let blive narret af psykopaten, fordi dommeren tænker, at han eller hun med sin lange erfaring er i stand til at vurdere, om et menneske lyver.

Robert Hare som er den psykolog, der udviklede den såkaldte ’Hare’s psykopat tjekliste’, interviewede og filmede hundredevis af psykopater. Han fandt frem til, at næsten alle psykopaters forklaringer var særdeles overbevisende og virkede sande. Det var først, da han så film med sine interviews, at han opdagede tegn på løgn. Psykopater er dygtige løgnere og er ofte personer, som er gode til at overbevise andre ved hjælp af overfladisk charme og selvtillid.

Mange mennesker vil desværre have en tendens til at tro på en psykopat, som afgiver forklaring i retten på en rolig, afbalanceret og selvsikker måde, fremfor på en person, som desperat appellerer og kæmper for at blive troet. Derfor må du forberede dig, så du kan forklare din side af sagen på en nøgtern, saglig og afbalanceret måde, samtidig med at du må forvente at blive troet. Derved bliver du også lettere troet på. Din advokat skal give dig tips til, hvordan du bør fremstå, når du vidner i retten.

Psykopaten spiller højt spil
En psykopat er risikosøgende og vil i retssagen ofte tage chancer, som almindelige mennesker ikke ville turde tage. Risikoen for at blive grebet i en løgn i retssagen afskrækker ikke psykopaten særlig meget. En psykopat vil gå langt for at skaffe sig det, han eller hun mener at have ’ret’ til. Vi ser derfor ofte psykopater, der er involveret i sager, som handler om forfalskning af dokumenter eller fremsættelse af påstande, som indebærer en risiko for senere straf.

Mennesker med psykopatiske træk kan også være meget veltalende og overfladisk intelligente. Som Hans Petter Graver udtrykker det i ”Retorikk i rett og politikk», publiceret i ”Med loven mot makta – Jubileumsskrift til Juss-Buss 2011 s. 79-90”:

”Retorikken er kunsten at overbevise og overtale. Det er velkendt, at den politiske retorik ikke kun appellerer til folks fornuft og logiske sans, men at den også appellerer til følelserne. I dette ligger der en fare for, at retorikken kan blive ren manipulation, hvor den som taler, får sin vilje igennem ved hjælp demagogi og luskede tricks.”

Hvis du lader dig stresse af psykopatens ro, veltalenhed og selvtillid, risikerer du i værste fald, at dommeren anser konflikten for at være idiotisk efter psykopatens vidtløftige fremstilling af sagen. Men du risikerer også, at dommeren får sympati for psykopaten. En sådan sympati vil påvirke sagens udfald – særligt i skønsmæssige sager, hvor domstolene relativt frit kan vægte hensyn ulige.

De fire største risici
Eftersom retssystemet ikke sørger for, at løgn under vidneafhøringer får påviselige konsekvenser i civile sager (selv om løgn kan få indirekte konsekvenser i dommen), og eftersom dommerne altid vurderer parterne objektivt og kun ud fra det, som kommer frem under hovedforhandlingen, er der fire hovedrisici ved påvirkning af processen, som øger risikoen under civile retssager:

  1. Psykopaten kaster et tågeslør ud, forvrænger eller ændrer fakta gennem løgn, overdrivelser eller underdrivelser og et højt antal urigtige påstande.
  2. Retten undlader at slå ned på løgn og uoverensstemmelser.
  3. Du bliver selv så frustreret over omfanget og grovheden af påstandene og rettens manglende reaktioner på fremsatte løgne, at du kan blive følelsesmæssigt ustabil i ren fortvivlelse over, at løgn og røgslør ikke bliver gennemskuet.
  4. Psykopatens charme, evne til at overbevise eller til at spille offerrollen skaber sympati og troværdighed. En typisk metode for psykopaten er at fremstille sig selv som velgører.

Når du er klar over problemet, er der alligevel muligheder for at klare sig igennem i en retssag mod en psykopat. Det forudsætter imidlertid, at du er godt forberedt og har en klar strategi og taktikker for, hvordan du skal overbevise retten og beholde dit eget fokus og fatningen.