Advokatens 12 gode råd: Sådan forbereder du dig på mødet med en psykopat i retten

Den norske advokat Anders Flatabø giver her 12 gode råd til dig, der skal møde en psykopatisk ekspartner i retten. Vigtigst af alt er det, at du holder følelserne i ro, så du fremstår troværdig, at du forventer at blive troet, og at du kort og præcist afviser løgn og manipulation

Anders Flatab sort hvidAnders Flatabø (født 1974) er cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Foto: Oslo Advokat RUV

Skilsmissen fra en psykopatisk partner kan være op ad bakke, og ofte vil sagen ende i retten. Hvis det sker for dig, må du ruste dig til, at det ikke er en helt almindelig modpart, du står over for. Derfor gælder det om at være så godt forberedt som overhovedet muligt. Du skal være forberedt på, at en psykopat kan finde på at manipulere, lyve om fakta og rette urimelige og usande beskyldninger mod dig.

Den norske advokat Anders Flatabø har erfaring med psykopater som modpart i retssager, og han giver dig her 12 god råd til, hvad du selv kan gøre, hvis retssagen viser sig at være uundgåelig:

 1. Vælg en erfaren og barsk advokat: Når du skal møde en psykopat i retten, gælder det om at finde en advokat, der har erfaring med psykopater. Praktisk erfaring med at håndtere løgn og manipulation i retten er vigtigere juridiske kundskaber på et højt teoretisk plan, når modparten er i stand til at lyve uanstrengt. Vælg gerne en lidt barsk advokat, som har en naturlig autoritet, og som ikke fremstår for beskeden, selv om vedkommende er rar og fagligt dygtig. Det handler om at vælge en advokat, der ikke minder for meget om dig selv, hvis du selv er en venlig og godtroende person (sådan en, som en psykopat ofte bliver tiltrukket af). For dig er det vigtigt med en barsk og også gerne karismatisk advokat, som kan spejle psykopaten. Der kan nemlig opstå kontraster i partskonstellationen, hvis både du og din advokat er for ens i fremtoningen, når I står overfor en modpart, som er både charmerende og kynisk.

  En psykopat vil garanteret komme med overraskelser i form af beskidte kneb, professionelle benspænd og ændrede forklaringer kort tid før hovedforhandlingen. Ikke mindst vil psykopaten kunne finde på at ændre forklaring. Derfor må du have en advokat ved din side, som hurtigt gennemskuer, hvad der sker, og som hurtigt kan reagere i retten. Det er også nødvendigt med en advokat, der kan fungere som et buffer mellem dig og psykopaten, så du kan holde følelsesmæssig afstand fra psykopatens løgne og provokationer.

 2. Du skal ikke nævne, at din modpart er psykopat: Du skal ikke forsøge at forklare retten, at din modpart er psykopat, mangler empati eller er personlighedsforstyrret. Du vil ikke vinde sympati, men vil i stedet fremstå som konfliktsøgende og som en person, der ønsker at bagvaske modparten. Gør i stedet brug af eksemplar og fortæl om konkrete hændelser med detaljer, tid og sted, som beskriver psykopatens ufølsomhed, charme, overbevisningskraft, egoisme, hensynsløshed eller risikoadfærd. Overlad det derimod til dommeren og/eller den børnesagskyndige at drage konklusioner, gøre sig antagelser omkring diagnoser og vurdere de hændelser, du har beskrevet. Træd gerne et skridt tilbage og sig, at du ikke har nogen anelse om, hvorfor psykopaten opfører sig, som han eller hun gør, men vis din forundring over adfærden og påpeg, hvor adfærden opfattes som unormal. Fortæl gerne, hvad du oplever som pudsigt eller mærkeligt ved adfærden.

 3. Prioriter tiden rigtigt, når du skal imødegå løgn og afledningsmanøvrer: Du skal ikke falde for fristelsen til at gå i rette med enhver urigtig påstand fra psykopatens side. Samtidig skal du undgå at bevæge dig ud i en omfattende argumentation, selv om det er nødvendigt at bestride urigtige påstande. Hvis psykopaten eksempelvis påstår, at du er alkoholiker – og det er helt absurd - vil en troværdig og ressourcestærk part blot affeje påstanden helt kortfattet. Hvis det imidlertid er sandt, at du drikker meget alkohol, vil du typisk bruge meget energi på at forsvare dig: ”Jeg havde ikke siddet her og været så klar i hovedet, hvis jeg havde været alkoholiker”, eller ”Jeg arbejder så meget, at jeg ikke ville kunne klare mit job, hvis jeg drak…” Et alt for stort fokus på at forsvare dig mod fremsatte beskyldninger vil dommeren kunne opfatte som om, at der rent faktisk er noget om beskyldningerne (ingen røg uden ild).

  Problemet med at bruge for meget tid på at forsvare dig mod usande og absurde påstande er, at psykopaten på den måde får mulighed for at definere, hvad sagen skal handle om. Det kan få den konsekvens, at dine historier ikke bliver husket. For psykopaten er det en fordel med et højt konfliktniveau med vidtløftige og uforenelige beskrivelser af fakta. Det er derfor bedre at tilbagevise løgnagtige påstande kort uden særlig argumentation eller bevis. Hvis det eneste bevis er psykopatens ord, er det nok at sige, at beskyldningen ikke er sand.

  Du skal ikke føle dig underlegen i forhold til psykopaten ved at føle, at du skal forklare dig. Hvis du skal bruge meget tid på at tilbagevise løgne vil det øge konflikten, hvilket fjerner fokus fra sagen, som skal afgøres. Det er i psykopatens interesse. Du skal heller ikke bevise, at du ikke er noget eller ikke har gjort noget. Alligevel må du ikke glemme at bestride usande påstande, idet psykopaten ellers vil anføre, at du ikke har bestridt en påstand.

  Nøgleordet er imidlertid korte indsigelser. Hvis du hører en absurd påstand, kan du blot svare, at den ikke er korrekt. Brug tiden på de hovedspørgsmål, som er vigtige for sagen. Jo mere logisk begrundet og veldokumenteret en påstand er, desto flere ressourcer bør du bruge på at imødegå den. Hvis psykopaten fremsætter en injurierendende påstand, som i vid udstrækning er sand, men påstanden samtidig ikke er relevant for sagen, er det bedst blot at lægge dig fladt på maven og erkende faktum – også selv om det er ubehageligt. Men samtidig skal du forklare, hvorfor faktum ikke er relevant for sagen.

 4. Fortæl din egen historie for at vinde sagen: Du må ikke tillade, at psykopatens løgne får lov til at sætte dagsordenen for, hvad sagen skal handle om. Brug derfor mindst 75 procent af tiden på at fremstille dig egen sag i stedet for at bruge tiden på at forsvare dig mod løgn og afledningsmanøvrer. Det er din historie, der skal fortælles og huskes – ikke psykopatens.

 5. Vær opmærksom på skjulte forudsætninger og afslør dem: Du skal undgå, at skjulte præmisser bliver stående uimodsagt med påstande, som indeholder flere falske præmisser.

  Et eksempel på falske præmisser fra den politiske verden var, da den amerikanske præsident Donald Trump sagde følgende under valgkampen:

  ”Når Mexico sender sine folk, sender de ikke deres bedste. De sender tyve, voldtægtsmænd og narkoforbrydere. Og nogen - antager jeg -  er ok mennesker.”

  Her er det let at komme til at fokusere på at imødegå fremstillingen af, hvilken slags mexikanere, der kommer til USA. Når det sker, er det let at overse præmissen om, at Mexico ’sender’ folk. Fremstillingen af Mexico som en nation, der bevidst ’sender’ folk, kan virke absurd og ubetydelig i forhold til de mere grove anklager om, at de fleste af de mexicanere, der kommer til USA er tyve, voldtægtsmænd eller narkoforbrydere, men præmissen er vigtigt, for præmissen forudsætter, at Mexico aktivt prøver at slippe for de mennesker, som kommer til USA.

  Vær derfor bevidst om påstande fra psykopaten, som indeholder skjulte budskaber/forudsætninger/præmisser, som let kan gå under radaren, fordi andre dele af påstandene render med opmærksomheden.

  Hvis du griber fat i skjulte forudsætninger og får fremstillet, hvor absurde de er, vil psykopaten miste troværdighed. I retssager vil psykopaten ofte bruge en falsk præmis om at vedkommende ønsker modparten alt godt. Formålet er at sælge en løgn. I den situation kan du få psykopatens vildledning frem i lyset ved at sige:

  ”Det er dejligt, at Frank siger, at han er optaget af mit bedste og ønsker at samarbejde, men det er en underlig måde at vise ønsket om samarbejde på, når Frank samtidig kommer med usande påstande. Et samarbejde forudsætter, at vi har en nogenlunde fælles forståelse af, hvad der er sket”.
 1. Du skal spejle psykopaten og forholde dig roligt for at undgå stor kontrast mellem parterne: Prøv at spejle psykopaten i retten og bevar roen. Hvis psykopaten er blid og morsom i retten, bør du også forsøge at være blid og morsom. Er psykopaten bevidst i en offerrolle, må du få frem i sagen, at du er offeret. Du skal ikke vise, at du bliver stresset eller følelsesmæssigt påvirket af psykopatens løgne, manipulation eller forsøg på at sno sig udenom.

  Din advokat bør også spejle modparten og fremstå som positiv, rolig og selvsikker. Hvis du reagerer på usande påstande med dit kropssprog, viser det blot, at påstanden rammer dig hårdt – ikke at påstanden er usand. Derudover vil retten opfatte følelsesmæssige reaktioner sådan, at du ikke er i stand til at styre dine følelser (at du er følelsesstyret med manglende impulskontrol). Forhold dig derfor roligt i retssalen uanset, hvad der sker, og vis ikke for mange følelser, hverken under din vidneforklaring eller mens du hører løgne blive fortalt for retten.

  Et menneske, der er styret af sine følelser, kan signalere dårlig dømmekraft, og det kan påvirke dommerens syn på partens vurderings- og opfattelsesevne. Det er derfor uheldigt, hvis der bliver store afvigelser mellem dit og modpartens udtryk.

 2. Lad dig ikke provokere af modpartens advokat: Du må ikke lade dig provokere af modpartens advokat, selv om han eller hun er dygtig. Advokater er loyale overfor deres egen klient og ønsker at vinde sagen mod dig. Modpartens advokat vil derfor begærligt gribe enhver løgn, som modparten kommer med, og fremstille den som sandhed for at vinde sagen. For nogen mennesker gør det ondt værre, når en udenforstående fremsætter beskyldninger og anklager – og ofte på en udspekuleret måde. Men det er vigtigt at forstå, at modpartens advokat spiller sin rolle og gør sit arbejde professionelt. Hvis du reagerer, når modpartens advokat fremstiller sagen, viser det blot, at anklagerne rammer dig. Det får modpartens advokat til at fremstå som om, han eller hun er inde på noget, der er vigtigt for sagen. Derfor skal du forholde dig rolig og uanfægtet uanset, hvad der sker. 

 3. Forklar logikken bag underlige ting, som du accepterede: Ofte lykkes det en psykopat at presse eller snyde sig til fordele, som han eller hun ikke havde krav på. I den situation må du forklare nærmere, hvorfor du var så dum-sød, at du gik med til sådan en aftale, således at retten forstår logikken i dine handlinger. Forklar altid logikken bag, som er vanskelig for andre at forstå efterfølgende. Forklar eksempelvis, hvorfor du ikke forlod en voldelig partner, eller hvordan det kan være, at du troede på usandsynlige forklaringer, gentagne løfter osv. Hold fokus på reglerne i sagen og sørg for at få de nødvendige fakta frem, så reglerne, som sikrer dine krav, bliver bragt i anvendelse.

 4. Forvent at blive troet – for så bliver du troet: Du skal forvente, at du bliver troet og ikke vise frygt for ikke at blive troet ved at være desperat. Desperation efter at blive troet kan for det utrænede øre få dig til at virke overfølsom eller ligefrem psykisk ustabil. Instinktivt vil udenforstående spørge sig selv: Hvorfor er denne person så desperat efter at blive troet? Er det et forsøg på at manipulere os?

  Desværre er det sådan, at hvis du virker desperat efter at blive troet, så bliver du ikke troet. Du har måske erfaring med, at psykopaten er blevet troet i andre sammenhænge som eksempelvis på skolen, til møder, hos børnesagkyndige, hos kommunen eller blandt venner og familie. Derfor kan der opstå en frygt for - eller mistanke om - at psykopaten vil være i stand til at overbevise dommeren på præcis samme måde, som han eller hun har været i stand til at overbevise andre mennesker. Du skal også huske, at dine oplevelser af ikke at blive troet, nogle gange skal ses i sammenhæng med, at sagsbehandlere og andre har valgt ikke at tage stilling til konflikten.

 5. Vær forberedt på at gamle følelser kan blive genaktiveret: Vær bevidst omkring din egen situation i dag. Som offer for en psykopat kan du i ekstreme tilfælde i flere år efter bruddet være påvirkelig af psykopatens virkelighedsforståelse gennem såkaldt ’gaslighting’. Gaslighting finder sted, når psykopaten gennem løgn og manipulation kan have påvirket din egen hukommelse, opfattelsesevne og forstand. At møde en psykopat i retten kan føre til, at din synkronisering med psykopatens virkelighedsopfattelse reaktiveres. Hvis du har været i et misbrugs- og afhængighedsforhold, kan gamle følelser dukke op. Vær til stede mentalt og følelsesmæssigt klar i din retssag.

 6. Aftal med din advokat, hvem der fokuserer på det vanskelige: Aftal en klar og overordnet strategi med din advokat om, hvad det er advokaten skal få frem, og hvad du selv skal få frem som part i sagen, når du kommer med din forklaring. Her er det vigtigt, at advokaten så vidt muligt formår at bestride løgnagtige påstande, således at du som klient kan fokusere på at snakke om de problemstillinger, som gør, at du kan vinde sagen. Sådan en taktik kan kaldes for ’good cop, bad cop’ (det slemme politi, det gode politi), hvor advokaten bør tage sig af de ubehagelige påstande, således at du som klient i højere grad kan flashe de gode sager og fremstå som positiv.

 7. Vær godt forberedt, før du møder op i retssalen: Sørg for at have de nødvendige dokumenter, kontoudskrifter, e-mails og sms’er med, som kan komme dig til nytte. Rapporter fra skolen og lægejournaler er også vigtige.

  Hvis psykopaten udsætter dig for strafbare handlinger, bør du anmelde det til politiet. Vær dog klar over, at sagen ofte bliver henlagt, og at psykopaten vil bruge henlæggelsen mod dig. Det er derfor vigtigt, at eventuelle politianmeldelser overfor domstolen præsenteres som beviser på, hvordan du har oplevet situationen, og ikke som bevis på, at psykopatens kan straffes. Besøgs- og kontaktforbud er derimod lettere at få, hvis psykopatens adfærd krænker privatlivets fred eller giver grund til at tro, at der vil blive begået strafbare forhold mod dig. Det vil normalt underminere psykopatens troværdighed som hjælpsom og rar, hvis du kan fremvise et besøgs- og kontaktforbud.