Ny forskning: Onde mennesker har en mørk kerne

Forskere har gjort det muligt at sætte tal på, hvor ondt et menneske er ved at kortlægge og måle personlighedens mørke kerne – den såkaldte ’D-faktor’. På den måde kan en test nu måle ’ondskab’, ligesom en IQ-test kan måle 'intelligens'

Narcissister, psykopater og sadister har noget til fælles: En mørk kerne i deres personlighed.

Ny forskning viser, at ni såkaldt ’mørke personlighedstræk’ alle er en manifestation af en underliggende tendens hos ’onde mennesker’ til at sætte sig selv først på andre menneskers bekostning. Den mørke kerne, som forskerne kalder ’D-faktoren’, kan måles på en skala fra 0-5. Selv om vi alle kan have lidt ondskab i os, er det først problematisk for omgivelserne, hvis din D-faktor er høj.

D-faktoren består af tre aspekter:

 1. Du stræber efter at opnå mest muligt: For eksempel lykke, status, penge eller lignende.
 2. Det gør du på bekostning af andre mennesker: For eksempel ved at stjæle, snyde eller påføre andre skade eller smerte.
 3. Du retfærdiggør din opførsel: For eksempel at tænke, at du er mere værd end andre, eller at alle opfører sig - eller burde opføre sig – ligesom dig.

9 mørke personlighedstræk
Det er et dansk-tysk forskerteam, der har kortlagt, udviklet og testet D-faktoren i en række studier. Forskerne er fra universiteterne i København, Ulm og Koblenz-landau, og teamet har defineret ni mørke personlighedstræk. Det viser sig, at der er såkaldte korrelationer mellem de ni træk. Det vil i praksis sige, at hvis du har et af de mørke personlighedstræk, så er det sandsynligt, at du også har de øvrige otte træk:

 1. Egoisme: Du tænker på dig selv på bekostning af andre
 2. Machiavellisme: Du mener, at målet helliger midlet
 3. Mereværdsfølelse: Du føler dig bedre end andre
 4. Selvpromovering: Du vil forøge og vise din status overfor andre
 5. Narcissisme: Du er selvoptaget 
 6. Ondsindethed: Du skader andre mennesker med vilje
 7. Psykopati: Du mangler empati for andre mennesker
 8. Sadisme: Du finder nydelse i at skade andre
 9. Skruppelløshed: Du er samvittighedsløs

”I princippet betyder det, at folk, der lyver, også har tendens til at snyde, prale og være sadistiske”, siger Ingo Zettler til Videnskab.dk. Han er professor MSO ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet og en af forskerne bag det nye studie, som er bragt i Psychological Review.

På nettet kan teste din egen D-faktor (på engelsk) og få tal på, hvor ond du selv er. I testresultatet vil du få en D-faktor på 0-5 points, og jo højere din D-faktor er, desto ondere er du som menneske, og desto mere tilbøjelig er du til at manipulere, udnytte og såre andre mennesker for egen vindings skyld.  

Ond og umoralsk opførsel
Etisk, moralsk og socialt tvivlsom adfærd oplever vi både på tværs af historiske tidsepoker og kulturer. Både verdenshistorien og hverdagslivet er spækket med eksempler på mennesker, som opfører sig ondt overfor andre. Psykologer bruger terminologien ’mørke personlighedstræk’ til at beskrive ondskabsfuld, selvoptaget, skruppelløs eller direkte ond adfærd. Det nye er derfor ikke, at vi som mennesker kan have mørke sider af vores personlighed. Det nye er, at forskerne har udviklet og testet D-faktoren, som gør det muligt at sætte tal på, hvor ondt et menneske er.  

Med en høj D-faktor har du en tendens til at gå efter dine egne mål, men du er samtidig er ligeglad med, om det går ud over andre. Hvis din D-faktor er høj, kan det være, at du ligefrem er så sadistisk, at du nyder at skade andre mennesker på din vej mod selvtilfredsstillelse. Samtidig kan du have en tendens til at retfærdiggøre dine onde handlinger – eksempelvis ved at fortælle dig selv, at det er ok, at dine handlinger går ud over andre, for de andre er simpelthen for dumme.

Kilder: