Narcissistens kærlighed giver ikke plads til, at du kan leve, ånde og være dig selv

Den sunde kærlighed rummer et ønske om at få partneren til at blomstre. Det er den kærlighed, der giver plads til det uperfekte, og som udspringer af hjertets godhed. Sådan er den narcissistiske kærlighed ikke. Faktisk tværtimod

Narcissistens love
Foto: Dreamstime

Vi drømmer alle om at møde den eneste ene og leve lykkeligt – og i kærlighed – til vores dages ende. Hver især har vi et billede af, hvad ægte kærlighed er, men der er stor forskel på, hvad vi som mennesker forstår ved kærlighed.

I det sunde parforhold handler kærlighed om at ønske det bedste for sin partner. Det mener den amerikanske psykoterapeut og forfatter Les Carter. I en video på youtube.com påpeger han, at der er stor forskel på sund kærlighed og på den forvrængede form for kærlighed, der opstår i et parforhold, hvor den ene partner er narcissist.

Ifølge Carter handler kærlighed basalt set om godhed. Et kærligt menneske er derfor et godt menneske, der behandler sin partner med respekt og værdighed. Det er den mand - eller en kvinde - som er venlig, tålmodig, troværdig, støttende, opmuntrende og nærværende.  Disse former for opbakning vil du ikke på samme måde opleve sammen med en narcissist.

Du skal passe ind i en skabelon
For narcissisten handler kærlighed ifølge Les Carter om noget ganske andet end godhed, nemlig om ’konformitet’: Narcissisten har brug for, at du som partner passer ind i en bestemt skabelon. For at presse dig ned i sin skabelon har narcissisten brug for at have kontrollen i jeres parforhold, og den vinder han eller hun ved at være manipulerende. Manipulationen kan eksempelvis bestå i skiftevis at straffe og belønne dig alt efter, om du lever op til forventningerne. Det handler om at udnytte dig, din kærlighed og dit ønske om, at det skal være jer to, for egen vindings skyld.

Carter gør opmærksom på, at narcissisten har behov for at være dig overlegen, og derfor føler han eller hun sig i sin gode ret til at behandle dig efter eget forgodtbefindende. Narcissistens behov for at føle sig overlegen betyder samtidig, at han eller hun ikke lytter særlig meget til dig. Det er dig, der skal danse efter narcissistens pibe – ikke omvendt. Når du danser efter piben, kan du ind imellem føle dig elsket, for så vil han eller hun belønne dig.

Sund og usund kærlighed
Narcissisten kan godt finde på at elske og forgude dig i starten af forholdet og bære dig på hænder og fødder. Det handler ikke så meget om, hvor fantastisk du er, men om, at narcissten tror på, at du kan gøre en positiv forskel for ham eller hende. Rosen og al romantikkken i starten af forholdet er derfor på sin vis også en form for manipulation.

Hvis en narcissist siger, at han eller hun elsker dig, handler det ikke om sund kærlighed og godhed, men om at narcissisten gerne vil give dig kærlighed, hvis du lever op til de udstukne rammer og standarder. Narcissistens kærlighed til dig er derfor en slags belønning, du får, når du gør som han eller hun ønsker det. Det handler derfor slet ikke om dig, men om hvor godt du er i stand til at performe, leve op til forventningerne og tilsidesætte dig selv, så du opfylder narcissistens behov.

På Youtube.com nævner Les Carter syv konkrete eksempler på forskellene mellem sund kærlighed og narcissistisk kærlighed – her gengivet i forkortet og redigeret form:

 1. OM KÆRLIGHED: Sund kærlighed er en hjertesag. Din partner vil gerne vide, hvem du er, hvad du føler, og hvad der er vigtigt for dig. Han eller hun ved og forstår, at du har behov, håb og drømme, og vil gerne kende dem.
  For en narcissist er kærligheden ikke en hjertesag. En narcissist oplever ifølge Les Carter kærligheden som ’funktionel’ eller som en byttehandel: Hvis du opfylder narcissistens behov for status, anerkendelse og beundring, får du kærlighed i bytte. Du skal med andre ord gøre dig fortjent til kærlighed.
 2. OM FRIHED: Sund kærlighed bunder i konceptet om frihed. En sund partner ønsker, at du skal have friheden til at være det menneske, du er. Du skal have plads til at udvikle dig og blomstre. Hvis du har tanker, meninger eller holdninger, der adskiller sig fra din partners, vil han eller hun lytte til dig med respekt, også selvom han eller hun ikke er enig med dig.
  For en narcissist handler kærligheden ikke om frihed. Tværtimod er kærligheden forankret i pligt. Narcissisten forlanger, at du skal koordinere med ham eller hende, hvad du foretager dig. Du skal være enig i narcissistens syn på, hvad der er rigtigt og forkert. Narcissisten bryder sig ikke om, at du tænker selv. Han eller hun ønsker at tænke for dig. Derfor kan du ikke føle dig fri.
 3. OM KONFLIKTLØSNING: I et sundt kærlighedsforhold er du og din partner i stand til at håndtere konflikter med det, som Carter kalder ’renhed’. I et parforhold er det ganske enkelt umuligt at undgå konflikter, men i sunde kærlighedsrelationer ønsker begge parter at løse konflikterne og samtidig lære af dem. Parret taler om konflikterne på en respektfuld måde, sådan at begge kan bevare værdigheden.
  Narcissisten er ikke interesseret i at bevare den gensidige respekt og løse konflikterne. For ham eller hende handler konflikten om, at du skal tvinges tilbage i folden. Derfor vil han eller hun udsætte dig for nedladende kommentarer og forsøge at få dig til at føle skyld og skam, indtil du makker ret. Narcissisten ønsker at tvinge dig til at være sådan, som han eller hun forlanger, at du skal være. Her kan du opleve, at narcissisten er stædig, for det gælder om at få dig tilbage der, hvor du udviser beundring for ham eller hende – og gør, som der bliver sagt.
 4. OM OPBAKNING: I et sundt kærlighedsforhold ønsker du og din partner at styrke hinanden og bakke hinanden op i det, I hver især gerne vil. Din partner ønsker at løfte dig, give dig komplimenter og se dine gode sider, så du kan flyve og føle at vingerne bærer.
  Narcissisten ønsker ifølge Carter ikke at løfte dig, men at evaluere dig. Narcissisten har et pointsystem og vurderer løbende, om du skal kategoriseres som værende ’fantastisk’, ’gennemsnitlig’ eller ’under middel’. Du får hele tiden karakterer, og så længe du får gode karakterer, vil narcissisten sige, at han eller hun elsker dig. Kærlighed kan derimod ikke komme på tale, hvis du skuffer og ikke lever op til forventningerne. I den situation vil narcissisten enten trække sig, give dig den kolde skulder eller kritisere dig.
 5. OM REALISME: Sund kærlighed udspringer af realisme. Det handler ikke om at skabe forkromede illusioner. Som mennesker har vi alle fejl, og ifølge Carter er det rart at kende hinandens fejl, for det er fejlene, der er med til at gøre os menneskelige. Det handler om at acceptere hinanden med de plusser og minusser, vi alle har. Det styrker intimiteten og giver det sunde parforhold autencitet.
  Narcissisten har ikke plads til fejl, da han eller hun er drevet af idealisme. Narcissisten ønsker, at livet skal være perfekt i forhold til hans eller hendes egne standarder. En narcissist vil ofte idealisere dig i starten af forholdet og sige, at du er perfekt. Narcissisten er ødsel med komplimenterne, men når din menneskelighed dukker op, aftager komplimenterne. Du skuffer narcissisten, lever ikke op til forventningerne, fejler. Nu kan du komme til at føle dig afvist, fordi narcissisten oplever, at du ikke lever op til hans eller hendes idealer.
 6. OM UDHOLDENHED: Den sunde kærlighed er udholdende. Du og din partner ønsker ifølge Carter at være sammen på den lange bane. Det er i medgang og modgang, og det handler ikke om at smide hele jeres forhold over skulderen, hvis du ikke lever op til forventningerne. Den sunde kærlighed rummer et løfte om at være ved din side - også når det er svært.
  Narcissistens kærlighed er ikke udholdende, men derimod midlertidig og betinget. Du har kun denne kærlighed så længe, du lever op til forventningerne. Hvis du skuffer, risikerer du, at hele jeres forhold ryger ud med badevandet, eller at du modtager en ansøgning om skilsmisse dagen efter i din e-boks.
 7. OM OVERFLOD: Den sunde kærlighed udspringer af overflod. Du har plads til at udfolde dig, og du har en god fornemmelse af, hvem du er, og det har din partner også. Du og din partner behandler hinanden med værdighed og respekt.
  Narcissistens kærlighed udspringer af et behov for beundring. Han eller hun har brug for, at du lever op til forventningerne og tilbyder det, som han eller hun har brug for. Narcissisten føler sig tom indeni, og derfor har den narcissistiske partner brug for at få at vide, at han eller hun er vidunderlig.

Ægte og sund kærlighed forandrer mennesker til det bedre, men narcissisten ønsker ikke at se dig vokse. I stedet vil en narcissistisk partner stille betingelser, være krævende og have høje forventninger til din performance- også selv om du til sidst slet ikke kan være dig selv mere og bliver gradvist nedbrudt.

Det er kun dig, der kan vælge at omgive dig med mennesker, som løfter dig op, og samtidig begrænse din tid sammen med mennesker, der trækker dig ned. Det er dig, der vælger din partner og livsledsager, så vælg med omhu - og vælg gerne om, hvis du er sammen med den forkerte.

Kilde: YouTube.com