Du er ikke skør, men psykisk vold kan få dig til at tro, at der er noget galt med dig

Det er smertefuldt at være udsat for psykisk vold, og hvis din partner manipulerer med din virkelighed, kan du til sidst komme til at tro, at det er dig, der ser syner, og at du ikke er rigtig vel forvaret. Hvis din partner nedbryder og stresser dig, skal du passe godt på dig selv og søge hjælp til at finde din styrke

EYE
Foto: Dreamstime

En væsentlig forskel på fysisk og psykisk vold er, at den fysiske vold efterlader blå mærker eller fysiske smerter, mens den psykiske vold er usynlig. Ikke desto mindre er mange eksperter enige om, at psykisk vold er mindst lige så alvorlig som fysisk vold, og det er grunden til, at Danmark gjorde psykisk vold strafbart fra den 1. april 2019. Den psykiske vold er skadelig for selvværdet og kan gradvist nedbryde din sjæl og din tro på, at du kan klare dig selv og skabe din egen fremtid.

Der findes forskellige former for vold. Volden kan være fysisk, psykisk, økonomisk, materiel eller seksuel, og mange oplever også at være udsat for stalking. Alle former for vold er ødelæggende. De er den voldelige partners værktøjskasse til at styre, kontrollere, true og straffe dig, hvis du ikke gør, som din partner ønsker og forventer. Den voldelige partner vil have magten i jeres forhold, og den magt vinder han eller hun ved at skabe frygt og samtidig opføre sig grænseoverskridende i forhold til dig.

Rammer din sjæl
Den psykiske vold rammer din sjæl og går ud over din psykiske sundhed. Følgevirkningerne er alvorlige, og mange kvinder og mænd, der har været udsat for denne type vold, ender med en sygemelding. Ofte vil diagnosen hos lægen lyde på eksempelvis:

 • Angst
 • Depression
 • PTSD
 • Kronisk smerte
 • Manglende sexlyst
 • Fordøjelsesproblemer
 • Forhøjet blodtryk
 • Andre stress-relaterede helbredsproblemer

Den psykiske vold indtræffer ikke fra den ene dag til den anden. Den voldelige partner kan være både karismatisk og charmerende i starten af forholdet, men i det små begynder kritikken og afvisningerne at indfinde sig, og efterhånden tager den psykiske vold til i styrke. Din partner skifter fra sagte vind til orkanstyrke. På den måde vænner du dig gradvist til den grænseoverskridende behandling, indtil den bliver din normalitet. Til sidst begynder du måske at acceptere partnerens adfærd, og du kan komme til at tro, at du ikke fortjener bedre. Som voldudsat kan du til sidst føle dig som en fiasko af et menneske.

Svært at opdage psykisk vold
Det kan være utroligt svært at opdage den psykiske vold, fordi den voldelige partners taktikker kan være manipulerende. Det kan med andre ord være rigtig svært at sætte en finger på, hvad der er galt i jeres forhold. Derfor kan volden opleves som en knugende fornemmelse i maven, hjertebanken, angst eller stress - og en følelse af, at du bare ikke er god nok og værd at elske.

Du begynder måske at tænke: ’Måske er det mig, der tager fejl. Måske er det mig, der husker forkert’. Du kan begynde at føle, at du er småskør, og at du ikke kan stole på dig selv, det du husker eller din egen dømmekraft. Men selv om du måske begynder at føle dig i tvivl om, hvad du oplever, skal du vide, at der ikke er noget galt med dig, og at det derfor er naturligt, at din krop reagerer med utryghed.

Den psykiske vold er en måde at styre og kontrollere dig på, og hvis du bliver i tvivl og ikke tør stole på din egen sunde fornuft, er det lettere for din partner at hjernevaske dig med sin egen virkelighedsopfattelse. For at forebygge psykisk vold er det nødvendigt, at så mange som muligt lærer tegnene at kende. Vi skal holde et spejl op, som kvinder og mænd, der er udsat for psykisk vold, kan spejle sig i, så voldsudsatte kan genkende sig selv og deres egne oplevelser med en psykisk voldelig partner. Det er første skridt på vejen ud af forholdet med kurs mod et sundere, bedre og kærligere liv.

Formålet er at knække dig følelsesmæssigt
Psykisk vold er et mønster af overgreb, som til sammen skaber et usynligt torturkammer. Formålet er - bevidst eller ubevidst - at knække dig følelsesmæssigt, og derfor er det et helvede at leve i. Den psykiske vold er så giftig, at det bedste, du kan gøre, er at komme væk så hurtigt som muligt, også selv om du måske bliver nødt til at opsøge et krisecenter.

Ofte vil den psykisk voldelige partner den ene dag være sød, charmerende og kærlig for den næste dag at virke indebrændt, aggressiv og kritisk. Det skaber stor utryghed og uforudsigelighed, uforudsigelighed og forvirring at leve sammen med et menneske, der på den måde har to eller flere ansigter. De skiftende ansigter er også årsagen til, at du bliver narret til at blive i forholdet. Når du ser din partners charmerende og kærlige side, ser du den mand – eller kvinde – du forelskede dig i. Nu kan du mærke alle drømmene spire frem om, hvor godt I skulle have det sammen, og derfor tænder håbet i dig. Du håber, at I igen vil opleve kærligheden.

Når din partners maske skifter, er det forfærdeligt at opleve. Nu føler du, at det menneske, som du har tæt inde på livet, vender sig imod dig. Det er farligt at have et så aggressivt menneske i sit hjerte, for du kan blive ramt meget hårdere af din partners kritik og humørsyge, end du ville blive, hvis det var en fremmed, der pludselig stod og råbte efter dig på gaden. Du har givet din partner en plads i dit hjerte, og derfor vil hans eller hendes psykiske overgreb ramme dig så hårdt.

Den psykiske vold har mange ansigter
Hvis du føler dig utryg sammen med din partner, og hjertet slår et ekstra slag, når han eller hun sender dig mørke blikke, er du sandsynligvis udsat for psykisk vold. Et sundt kærlighedsforhold skal ikke være utrygt, så du kravler rundt langt panelerne. Derfor er det væsentligt, at du tager din krops reaktioner alvorligt og lytter til dig selv, hvis du føler dig utryg.

Samtidig kan du holde øje med tegn på psykisk vold - blandt andet disse:

 • Trusler: Din psykisk voldelige partner kan true dig med alt mellem himmel og jord. Det kan være, at du bliver truet med, at du vil miste dine børn, hvis du går din vej. Det kan være, at du bliver truet med bank. Det kan også være, at din partner truer dig med skilsmisse, hvis du ikke makker ret. Formålet er at skræmme dig, så du bliver handlingslammet.
 • Konstant kritik: Kritik kan være velment, men i et psykisk voldeligt forhold er formålet med kritikken at trække dig ned. Du får måske at vide, at du ikke er rigtig klog, at du vejer for meget, at du er psykopat, at du er dum at høre på, at du ikke har styr på noget som helst, at du er en dårlig mor og videre i den dur. Den massive kritik tærer efterhånden på dit selvværd og kan i sidste ende få dig til at tvivle på, om du overhovedet er god nok til at leve og eksistere. Hvis din partner konstant kritiserer dig, ligger der onde hensigter bag, for et kærligt menneske vil ikke ønske at tryne dig.
 • Gaslighting: Gaslighting er en psykisk voldelig metode, som har til formål at få dig til at føle, at du ikke er rigtig klog. Betegnelsen stammer fra en gammel sort-hvid gyserfilm med Ingrid Bergmann i rollen som hustruen, der gradvist føler sig mere og mere psykisk sårbar og ustabil. Hendes mand får hende til at tvivle på sine egne sanser og oplevelser blandt andet ved at skrue op og ned for gassen, så gaslamperne i huset blinker. Når hun fortæller ham, at hun ser, at de blinker, svarer han, at hun hellere må lægge sig, for hun ser syner og har brug for lægehjælp. Hvis du er udsat for gaslighting, manipulerer din partner med virkeligheden for at få dig til at tro, at der er noget galt med dig - at du ikke er ved dine sanser fulde brug.
 • Ligegyldighed: Du bliver mødt med ligegyldighed, og din partner er ligeglad med dine meninger. Måske lytter han eller hun slet ikke til dig, når du taler. Du kan føle dig usynliggjort, og metoden kan i sidste ende komme til at betyde, at du undlader at stå op for dig selv. Du bøjer nakken og tager til takke med situationen. Du føler måske selv, at du er et ligegyldigt menneske, og du begynder at føle, at dine tanker ikke har nogen værdi.
 • Afvisning: Du kan også blive udsat for afvisning. Din partner holder dig på afstand og afviser dig, og det får dig til at føle, at du er uønsket og nærmest på vej i affaldscontaineren. Det kan være, at din partner går en bue uden om dig, eller at han eller hun ignorerer dig, giver dig kolde kys og lader som om, du er usynlig som luft. Det kan også være, at din partner ikke taler til dig og ikke svarer dig, så du kommer til at føle dig utryg og går og spekulerer på, hvad du mon kan have gjort forkert. Afvisningen kan få dig til at føle, at du er mindre værd og måske slet ikke værd at elske. Måske resulterer den kolde skulder i, at du forsøger at please din partner, så du igen kan komme ind i varmen. På den måde går du på listefødder for ikke at vække vrede, og samtidig tilsidesætter du dig selv og pleaser din partner i håb om, at han – eller hun – igen vil tage dig i sine arme.
 • Isolation: Din partner kan forsøge at isolere dig fra familie og venner, så du står mere alene – og dermed mere svagt. Det kan ske ved, at han eller hun kritiserer din familie og dine venner, så I sammen beslutter jer for ikke at se mere til dem. På den måde bliver du afskåret fra dit tidligere liv og fra de mennesker, som kunne være der for dig. Du kan også blive isoleret fra venner og familie ved, at din partner går ind og overtager relationerne. Måske er han – eller hun – meget charmerende, karismatisk og hjælpsom overfor din familie og dine venner. De bliver derfor ført bag lyset – ligesom du blev, dengang I mødtes, og din partner slog benene væk under dig. Hvis din partner charmerer din familie og dine venner og snor dem om sin lillefinger, risikerer du, at de ikke tror på dig, når du fortæller om de grænseoverskridende handlinger, han eller hun udsætter dig for. Det betyder i sidste ende, at der opstår en tyk mur mellem dig og de mennesker, som du troede, at du kunne stole på her i livet.
 • Skyld: I et psykisk voldeligt forhold, risikerer du at få skylden for alt det, der ikke fungerer. Det kan være små ting, som at du ikke har gjort ordentligt rent, til større ting, som at du ikke har styr på noget som helst, ikke tjener penge nok og kun tænker på dig selv og din egen luksus. Der behøver slet ikke at være hold i disse anklager, men hvis du føler skyld og skam og bliver i tvivl om, hvorvidt du er et dårligt menneske, har din partner opnået den effekt, han eller hun ønsker. Skylden tynger dine skyldre yderligere ned og får dig til at tvivle på, om du er noget værd som menneske. Dit selvværd og din selvfølelse daler, og du mister gradvist troen på, at du er et godt menneske.

Du skal opsøge hjælp
Hvis du er udsat for psykisk vold, får du brug for at skabe kontakter til verden udenfor. Du står måske helt alene med dine oplevelser, og selv den bedste veninde kan have svært ved at sætte sig ind i, hvilket helvede på jord, du lever i.

Lykkeligvis er der mange mennesker, som aldrig har haft psykisk vold tæt inde på livet, og disse mennesker kan derfor have svært ved at begribe, at det virkelig kan være sandt, hvad du fortæller om din partner. Måske bliver du også mødt med modstand, fordi mennesker omkring dig ikke forstår, hvorfor du ikke bare går din vej. Hvis du oplever det, er det nødvendigt, at du søger professionel hjælp, så du kan møde mennesker, der lynhurtigt gennemskuer din partners metoder og kan tilbyde dig den rette hjælp.

Selv om du måske håber og tror, at jeres forhold kan blive bedre, er det sandsynligvis ikke realistisk. I det psykisk voldelige parforhold eksisterer der nemlig ofte to forskellige og uforenelige dagsordener, som ikke spiller sammen: Din partner ønsker at have magten over dig, mens du ønsker at have et ligeværdigt og kærligt parforhold. De to dagsordener er hinandens modsætninger, og derfor vil drømmen om en happy ending ofte være urealistisk.

Derfor er det så nødvendigt, at du tager dig selv alvorligt og lytter til din indre stemme og din krop. Hvis du er stresset, trist, modløs og bange, skal du søge hjælp, for det er symptomer på, at du ikke har det godt. At søge hjælp er første skridt til at begynde at tage dig selv og dine egne følelser alvorligt – og flytte fokus væk fra den mand – eller kvinde – der fylder lige så meget som en usynlig elefant i stuen med al sin kritik, nedladende kommentarer, trusler, vrede og aggression.

Træk dig væk følelsesmæssigt
Det kan være svært at komme ud af et psykisk voldeligt forhold fra den ene dag til den anden, men der er alligevel en del, du kan gøre ud over at søge hjælp udefra. Du kan blandt andet forsøge at trække dig følelsesmæssigt og stoppe med at lytte til din partner.

Hvis du er for lydhør og forstående, vil din partners ord køre rundt som endeløse cirkler i dine tanker, så du mister din sunde fornuft og gode dømmekraft. Derfor kan du med fordel trække dig ud af alle diskussioner med din partner.

Samtidig skal du trække dig så meget som muligt ud af det psykisk voldelige univers. Du kan gøre dig selv kedelig ved ikke at reagere, når din partner spiller alle sine psykologiske spil. I stedet kan du forlade rummet, trække på skulderen eller gå en tur. Du skal så vidt muligt undgå at vise følelser og reaktioner, for det er netop dine følelser, som din partner spiller på. Samtidig skal du holde op med at forklare og forsvare dine handlinger. Bare lad det ligge, og lad din partner mene, hvad han eller hun vil om dig.

Drag omsorg for dig selv
Uanset om du er i et psykisk voldeligt parforhold, om du er på vej ud af det, eller om du er kommet væk, er det nødvendigt, at du passer godt på dig selv. Du kan med fordel begynde at tænke på dig selv og på, hvad der er godt for dig, i stedet for hele tiden at have dit fokus på ham – eller hende.

Mange kvinder og mænd, der har været udsat for psykisk vold, læser tykke bøger for at forstå, hvordan det kan være, at deres partner kan være så ubehagelig. Kan det skyldes hans eller hendes barndom? Er han eller hun måske psykopat eller narcissist? Er det fordi, din partner i virkeligheden gerne vil holde på dig, og derfor benytter sig af alle mulige, underlige krumspring?

Det er naturligvis en menneskeret at forsøge at forstå, hvad der foregår i ens liv og parforhold, og derfor er det også forståeligt, at så mange voldsudsatte gerne vil blive klogere på deres partners måde at være på. Imidlertid går tiden fra dig. Den tid du bruger på at forsøgge at forstå din partner, kunne du i stedet have brugt på at styrke dig selv og arbejde med dine egne grænser og drømme. Du kan bruge tiden på at leve sundt, tage på cafe med en veninde, dyrke en fritidsinteresse, strikke en sweater og andre sysler, der kan bidrage til at styrke dig, dit selvværd og din tro på, at du fortjener bedre her i livet. Du kan bruge tiden til at tænke over, hvorfor du tillader et andet menneske at overskride dine grænser, og du kan overveje, hvad du egentlig drømmer om, når du tænker på et kærligt parforhold.

Kilder: BeeterHelp.com og PsykiskVold.dk