Dalai Lama: Verden har brug for flere kvindelige ledere, mere hjerte, kærlighed, samhørighed og medfølelse

Lige fra vuggestuen til universitet er der fokus på faglighed, men vi har også brug for at lære om omsorg, kærlighed, empati, etik og fællesskab på skolebænken. Sådan lyder det fra Tibets spirituelle leder Dalai Lama, der gerne ser flere kvinder tage magten - med stærke rødder i dyder som kærlighed og medfølelse

Dalai Lama dreamstime xs 41532606Dreamtime.com

11. marts 2019

“Jeg har haft en ære at møde kvindelige ledere fra nær og fjern, og jeg opfordrer jer – unge kvinder – til at tage en aktiv rolle i det politiske og økonomiske liv i jeres land, så I opnår nøglepositioner og kan skubbe på den transformation, som medfølelses kan skabe.”

Opfordringen kommer fra Tibets spirituelle leder og modtager af Nobelprisen, Dalai Lama, i et indlæg i USAToday.com. Han mener, at kvinder globalt skal påtage sig lederroller, fordi verden har brug for traditionelle feminine dyder som kærlighed og medfølelse:

”Jeg har en drøm om, at kvinder en dag vil lede flere af verdens 200 nationer. Der vil være mindre krig og vold og mindre social og økonomisk uretfærdighed”, lyder det. Samtidig opfordrer Dalai Lama kvinder til ikke at vælge den traditionelle maskuline tilgang til ledelse:

”Uanset hvad du gør, må du ikke gå ud fra, at du skal tilegne dig den mest uacceptable maskuline adfærd – brugen af tvang – for at nå til tops og blive der. Ægte styrke har rødder i kærlighed og medfølelse. Jo mere du udøver magt på denne måde, desto mere vil volden aftage.”

Kærlighed er vejen til fred
Vi skal tænke på kærlighed og samhørighed globalt - og ikke kun nationalistisk:

“Når USA’s præsident siger ‘America first’, gør han sine vælgere glade. Det kan jeg godt forstå. Men fra et globalt perspektiv, er denne udtalelse ikke relevant. Alt er sammenkoblet i dag.”

Sådan lyder det i et indlæg i Los Angeles Times, som bygger på Dalai Lamas bog “An Appeal to the World: The Way to Peace in a Time of Division.”

Ifølge Dalai Lama  er den nye virkelighed i verden, at vi hver især er afhængige af alle andre mennesker på jorden. USA er den førende nation i den frie verden, og derfor opfordrer Dalai Lama Donald Trump til at tænke på globale udfordringer:

”Der er ikke nogen nationale grænser for beskyttelse af klimaet eller den globale økonomi. Der er heller ikke nogen religiøse grænser. Tiden er kommet til at forstå, at vi er de samme mennesker på denne planet. Uanset om vi ønsker det eller ej, må vi sameksistere.”

Historien fortæller os, at der opstår stridigheder og krig, når mennesker udelukkende forfølger deres egne nationale interesser. Denne form for nationalisme er ifølge Dalai Lama kortsigtet og snæversynet:

”At leve sammen som brødre og søstre er den eneste vej til fred, medfølelse, mindfulness og mere retfærdighed.”

Global etik er vigtigere end religion
“Vi har brug for en global etik, som kan rumme både troende og ikke-troende – herunder ateister. Mit ønske er, at de formelle uddannelsessystemer en dag vil blive opmærksomme på uddannelse af hjertet og undervisning i kærlighed, medfølelse, retfærdighed, tilgivelse, mindfulness, tolerance og fred. Den uddannelse er nødvendig fra børnehaven til skolerne og videre på universiteterne”, påpeger Dalai Lama. Han mener, at vi har brug for et verdensomspændende initiativ til uddannelse af hjerte og hjerne i denne moderne tidsalder.

Tibets spirituelle leder mener, at vores uddannelsessystemer i dag hovedsageligt er orienteret mod materielle værdier og faglighed. Men virkeligheden lærer os, at faglighed ikke kan stå alene. Vi skal have større fokus på indre værdier, da intolerance fører til had og splittelse.

”Vores børn bør vokse op med ideen om, at dialog - ikke vold - er den bedste og mest praktiske måde at løse konflikter på. Den unge generation har et stort ansvar for at sikre, at verden bliver et mere fredeligt sted for alle. Men dette kan kun blive en realitet, hvis vi ikke kun uddanner hjernen, men også hjertet. Fremtidens uddannelsessystem skal lægge større vægt på og styrke menneskelige evner så som et varmt hjerte, følelsen af samhørighed, menneskelighed og kærlighed.”

Det gode i vores menneskelige natur
I indlægget i Los Angeles Times skriver Dalai Lama, at han med stadig større klarhed ser, at vores spirituelle velvære ikke afhænger af religion, men at vores med fødte menneskelige natur – vores naturlige evne til godhed, medfølelse og omsorg for andre.

”Uanset om vi tilhører en religion eller ej, har vi alle en fundamental og grundlæggende menneskelig etik inde i os selv. Vi bliver nødt til at nære dette fælles etiske grundlag.”

Dalai Lama mener, at etik – i modsætning til religion – udspringer af den menneskelige natur. Empati er grundlaget for menneskelig sameksistens:

”Jeg tror på, at menneskelig udvikling afhænger af samarbejde, ikke af konkurrence. Det fortæller videnskaben os. Vi må lære, at menneskeheden er en stor familie. Vi er alle brødre og søstre fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Men vi fokuserer stadig alt for meget på vores forskelligheder i stedet for på vores fælles egenskaber. Når alt kommer til alt, bliver vi alle født på den samme måde og dør på den samme måde.”

Kilder: USAtoday.com og Los Angeles Times