Kvinder tjener i gennemsnit 22 procent mindre end mænd

En kvinde i Danmark tjener i gennemsnit næsten 22 procent mindre end en mand. Samtidig er der stor forskel på spændet mellem kvinders og mænds indkomst afhængigt af, hvilken kommune det handler om. I Hørsholm Kommune tjener en kvinde i gennemsnit 47,2 procent mindre end en mand

En undersøgelse gennemført af WalletForm viser, at der er stor forskel på, hvor mange penge kvinder og mænd tjener. Størst er forskellen i Hørsholm Kommune, hvor en kvinde i gennemsnit tjener 47,2 procent mindre end en mand. Bedre ser det ud i Albertslund Kommune, hvor forskellen kun er på 12,9 procent.

Der er mange grund til, at der er så stor forskel på kvinders og mænds indtjening. Væsentlige faktorer er, at kvinder oftere går på nedsat tid, og at kvindefag er dårligere lønnet end mandefag. Samtidig er det ikke usandsynligt, at kvinder i Hørsholm har giftet sig opad forstået på den måde, at de har giftet sig med ældre og mere formuende mænd.

Uanset årsagen taler resultatet af undersøgelsen sit eget tydelige sprog: Der er lang vej til økonomisk lighed, også selv om kvinder i dag klarer sig godt i uddannelsessystemet og har overhalet mænd på universiteterne.

Jo rigere kommunen er, desto større er kløften
Med hensyn til økonomisk ligestilling mellem mænd og kvinder i de rigeste kommuner i Danmark er der en stærk og bemærkelsesværdig sammenhæng, idet det ikke kun er Hørsholm Kommune, der skiller sig ud.

Den økonomiske ulighed i velhaverkommuner mellem mænd og kvinder er betydeligt større end i de fattigste kommuner. Mændene fra de fattigste kommuner tjener 16 procent mere end kvinder. I modsætning hertil tjener mændene fra de velhavende regioner i Danmark i gennemsnit mere end 45 procent mere end kvinder fra samme regioner.

Sammenligner vi Gentofte Kommune - som er den kommune med den højeste årlige indkomst - med Langeland, som er den kommune med den laveste samlede årlige indkomt, tjener en gennemsnitlig mand fra Gentofte mere end tre gange så meget som den gennemsnitlige kvinde fra Langeland.

I gennemsnit tjener en mand fra Langeland 1,17 gange mere end en kvinde fra Langeland. I den rigeste kommune er forskellen langt højere: En mand fra Gentofte tjener 1,88 gange - eller næsten dobbelt så meget - som den gennemsnitlige kvinde fra samme region.

Når vi sammenligner en gennemsnitlig mand fra den rigeste region, Gentofte, med en mand fra den fattigste, Langeland, tjener en gennemsnitlig mand fra Gentofle 2,8 gange så meget som ham fra Langeland. I modsætning hertil tjener en gennemsnitlig kvinde fra den fattigste region, Langeland, sammenlignet med en kvinde fra den rigeste, Gentofte, tjener en gennemsnitlig kvinde fra Langeland 1,6 gange mindre end hende fra Gentofte.

Disse tal viser, at den kommunale ulighed mellem mænd er betydeligt større end uligheden mellem kvinder i Danmark.

Læs hele historien på WalletForm.