Narcissistiske forældre manipulerer med dig for at styre dit liv

Det er ikke alle forældre, der ønsker at opdrage deres børn til at være stærke, selvstændige mennesker. Narcissistiske forældre har en helt anden agenda og vil gå langt for at få dig til at rette ind og gøre, som der bliver sagt – også når du er fyldt 20, 30, 40, 50 år eller mere

Sunde forældre lærer deres børn at stå på egne ben og håndtere deres følelser. De lærer børnene at være selvstændige, udvikle deres egne værdier og håndtere deres egen tid og deres egne penge. Sådan lyder det fra forfatter og psykolog Les Carter i en video på youtube.com om narcissistiske forældre.

Den sunde forælder har ifølge Carter et ønske om at gøre barnet til et selvstændigt menneske, der tager ansvar for sit eget liv som voksen og træffer sine egne beslutninger. Den sunde forælder har derfor et dybtfølt ønske om, at du skal føle dig kompetent til at leve dit liv efter dine egne værdinormer, når du flyver fra reden. Udgangspunktet er, at du selv skal vælge, hvordan du vil leve, og hvilket menneske, du vil være. Dette ønske om selvstændighed hos dig står i skarp kontrast til narcissistiske forældres ambitioner på dine vegne.

Narcissistiske forældre har en ganske anden agenda for dig, end sunde forældre har. Som søn eller datter af narcissistiske forældre vil du erfare, at dine forældre har en opfattelse af, at du stadig er deres ’barn’, og at du derfor skal gøre, som de siger. Denne opfattelse kan dine forældre holde fast i, også selv om du måske er fyldt 20, 30, 40, 50 år eller mere.

Når dine forældre føler sig hævede over dig
Narcissistiske forældre oplever helt grundlæggende, at de er hævede over dig, fordi de er ældre, end du er, og derfor har større livserfaring. Fordi dine forældre føler sig bedrevidende, kan de have en lang liste over, hvordan de mener, at du skal leve dit liv. Derfor kan du opleve, at dine forældre gerne vil blande sig i alt, hvad du foretager dig. De kan blande sig i alt fra dine ferieplaner til din måde at leve på, din religion, dine politiske overbevisninger og dine valg i livet.

Hvis dine forældre er narcissistiske, kan de ifølge Les Carter have en meget direkte stil, hvor de fortæller dig uden omsvøb, hvordan du bør leve dit liv. Selv om du er voksen og for længst er flyttet hjemmefra, kan denne type forældre tale til dig på grænseoverskridende måder og forsøge at påføre dig skyld, skam og frygt – en meget ubehagelig cocktail.

Ifølge Carter ser narcissistiske forældre sig selv som overhundene, mens du er underhunden. Du skal derfor underordne dig dine forældre - også selvom du er højt oppe i alderen.

Derfor er dine forældre så dominerende
Kun de færreste voksne mennesker har lyst til at hænge i mors skørter eller til at lade sig true af en dominerende far. Derfor dukker spørgsmålet op om, hvad det egentlig er, der foregår inde i hovedet på dine forældre. Hvad er det, der får dem til at behandle dig som et barn og spænde ben for, at du udvikler dig til at være det menneske, som du selv gerne vil være?

For at forstå, hvorfor narcissistiske forældre forsøger at dominere dig, er det nødvendigt at se nærmere på selve handlingsmønsteret: Narcissistiske forældre har en agenda for dit liv, og den er fyldt med mange punkter, som du skal leve op til, hvis de skal være tilfredse med dig og dit liv. Derfor kan dit forhold til dine forældre være præget af mange sætninger, som indeholder ord som ’du bør’, ’du skal’, ’det er meningen, at du’.

Hvis du ikke makker ret og følger dine forældres anvisninger, kan de finde på at sætte prædikater eller labels på dig. Du bliver måske kaldt ’oprørsk’, ’utaknemmelig’ eller psykisk ’afvigende’’. Formålet med at sætte prædikater på dig er, at du skal få det dårligt med dig selv og føle dig skyldig.

Dine forældre ønsker at stække dine vinger
Hvis du står op for dig selv overfor dine narcissistiske forældre, kan du risikere, at de vil skamme dig ud og bruge alle mulige metoder til at svække dig. Du kan opleve, at dine forældre er meget direkte og absolutte i deres kommunikationsstil, så det lyder som om, de har patent på sandheden om dig.

Du kan komme ud for, at dine forældre siger direkte til dig, at du tager fejl, og at de har ret. De taler som om, de har patent på at definere sandheden om dit liv, og de fremstår som ubøjelige. Resultatet er, at du ikke føler dig accepteret som det menneske, du er.

Dine forældre kan gøre ondt værre ved at surmule eller møde dig med tavshed. Narcissistiske forældre kan ifølge Les Carter også finde på at indynde sig hos mennesker, som står dig nær. Det kan være dine børn, dine venner eller dine søskende. For at ramme dig, gør dine forældre sig til nære venner med disse mennesker, og på den måde kan de sabotere dig via dem.

Udsat for grænseløs manipulation
Der er ingen grænser for, hvor manipulerende narcissistiske forældre kan være, og hvor langt de vil gå for at udnytte dig. Alt dette gør de ud fra en antagelse om, at du er i gæld til dem, og det er kun, hvis du gør, som de ønsker, at I kan komme godt ud af det med hinanden. Hvis du derimod ikke gør, som dine forældre dikterer, bliver det værst for dig selv.

Manipulerende handlinger fortæller ifølge Les Carter en hel del om det menneske, der opfører sig sådan overfor sine voksne børn. Der er en del stolthed og egoisme på spil, når narcissistiske forældre siger, at de som forældre ved bedst. De fortæller på den måde, at der kun er én mening i verden, som gælder, og det er deres mening.

Der ligger ifølge Carter en stor egoisme og arrogance i at fortælle sit voksne barn, hvordan han eller hun skal leve sit liv. Samtidig afslører metoderne også en stor usikkerhed hos de narcissistiske forældre selv. Dine forældre kan nemlig have en frygt for, at hvis du får frihed til selv at vælge, hvordan du vil leve dit liv, så vil du vælge en anden livsform end deres.

Manglende menneskelig forståelse
Helt grundlæggende viser narcissistiske forældres adfærd overfor deres voksne børn, at de ikke har en særlig veludviklet fornemmelse for menneskers natur. Voksne mennesker vil gerne træde deres egne spor og udvikle sig efter deres eget hoved. Når narcissistiske forældre mangler denne grundlæggende forståelse for den menneskelige natur, er de ikke i stand til at møde deres voksne børn med respekt og i øjenhøjde.

Dine narcissistiske forældre har ifølge Les Carter brug for, at du stadig er barnet, mens de stadig ligger inde med svarene på, hvordan du skal leve, og hvad du skal vælge. Narcissistiske forældres grundlæggende budskab til deres børn er, at de aldrig ønsker, at børnene skal frigøre sig og blive uafhængige af forældrene.

Sådan håndterer du narcissistiske forældre:
Det store spørgsmål er, hvordan du skal håndtere dine narcissistiske forældres utidige indblanding i dit liv. Du ved af erfaring, at uenighed med dine forældre kan skabe et voldsomt stormvejr, og derfor fremsætter Les Carter nogle forslag til, hvad du helt konkret kan gøre for at sætte dig selv fri:

  1. For det første er du ikke forpligtet til at smelte sammen med dine forældre: Dine forældre ønsker sandsynligvis ikke, at du tænker selvstændigt og holder fast i dig selv. Det er bare ikke sådan, den menneskelige natur fungerer. Vi har alle sammen vores egne ideer, præferencer, interesser og evner. I sunde relationer er der plads til at fejre det, der gør os hver især unikke som mennesker. Der er plads til forskelligheder. Sørg derfor for at holde fast i dig selv og alle de personlige egenskaber, der gør dig unik. Du kan holde fast i dine egne meninger og standarder – også selv om dine forældre vender sig imod dig.
  2. For det andet skal du vide, at narcissistiske forældre vil blive ved med at behandle dig som om, du er et lille barn: Din opgave er at undgå at falde ind i rollen og reagere som det lille barn. Et lille barn græder, klager og er rebelsk overfor sine forældre. Det lille barn svarer igen eller lukker forældrene ude med tavshed. Hvis du reagerer som det lille barn, skal du tænke over, om det er sådan, du ønsker at blive defineret, eller om du ønsker at reagere som det voksne menneske, du er. I stedet for at reagere som barnet, kan du beslutte dig for at acceptere, at dine forældre er, som de er. Du behøver ikke at reagere eller at forsvare dig selv overfor dem. Du kan nøjes med at sige ’at sådan ser jeg det’, og hvis dine forældre forsøger at lægge skyld over på dine skuldre, kan du sige ’jeg ser alligevel sådan på det’. Det kan også være, at du siger ’dette er mine planer’, hvorpå dine forældre forlanger, at du skal ændre planer. I den situation kan du sige ’Nej, jeg har ikke tænkt mig at ændre mine planer’. Du behøver ifølge Les Carter ikke så meget som at hæve stemmen, når du siger ordene, og hvis du bliver mødt med vrede, behøver du ikke selv at matche vreden. I stedet kan du vælge at være den voksne og forholde dig roligt. Du behøver ikke at falde ind i barnets rolle og derved bekræfte dine forældre i, at du stadig opfører dig som et barn. Hvis du reagerer som et barn, vil dine forældre antage, at de har ret i deres vurderinger, og at du derfor har brug for at høre deres meninger om dig og lytte til deres agenda for, hvordan du skal leve dit liv.
  3. En tredje ting, du skal vide, er, at du kan blive nødt til at begrænse kontakten til dine narcissistiske forældre i takt med at du bliver ældre og skaber dit eget liv. Du skal ikke leve dit liv i den lille, trange kasse, som dine forældre ønsker at mase dig ned i. Derfor kan det være nødvendigt, at du trækker dig, adskiller dig fra dem og minimerer kontakten til dem. Du kan vælge at besøge dem i kortere tid ad gangen og sjældnere, end du plejer. Det ville naturligvis være rart, hvis du kunne have et godt forhold til dine forældre, men hvis de ønsker at styre dit liv, er det en fordel for dig at adskille dig fra dem. Nogle narcissistiske forældre kan være så dominerende, at det kan være nødvendigt med et absolut minimum af kontakt. Det er dit ansvar at være tro mod dig selv, og det ville ifølge Les Carter være direkte uansvarligt af dig at sige, at du lige skal ’tjekke med din mor, hvordan du skal være som menneske, så din far ikke bliver vred på dig’.

Du kan overhale på modenhedsskalaen
Det er nødvendigt, at du siger til dig selv, at du vil være det menneske, du nu engang er. Hvis dine forældre kan acceptere det, er det fint, men uanset dine forældres reaktioner har du ifølge Les Carter et ansvar overfor dig selv til at være det menneske, du er.

På et tidspunkt kan du ifølge Carter komme ud for, at du overhaler dine forældre i modenhed. Du kan pludselig blive ramt af den erkendelse, at du er et mere modent og voksent menneske, end dine forældre er. Det går pludselig op for dig, at dine forældre, som ønsker at sætte sig selv op på en piedestal, i virkeligheden hører til på gulvet. De er grundlæggende usikre på sig selv. Når du når til den erkendelse, kan du stille dig selv spørgsmålet: Ønsker du at overdrage ansvaret for dit liv til så usikre mennesker?

Jo mere det går op for dig, hvor usund dine forældres relation til dig er, desto mere kan du begynde at skabe et sundere liv for dig selv. Det skal ikke være dine usunde forældre, der sætter din agenda.

Kilde: YouTube.com

Køb bogen: Bli'r jeg nogensinde god nok - hjælp til døtre af narcissistiske mødre

Bliver jeg nogensinde god nok