Test om dit parforhold er destruktivt - og om du er udsat for psykisk vold

Det er ødelæggende og nedbrydende at leve i et psykisk voldeligt parforhold. Den 1. april 2019 blev det gjort strafbart at udsætte et andet menneske for psykisk vold. Psykolog Anne-Cathrine Blegvad stiller skarpt på, hvilke tegn du skal holde øje med

Anne Cathrine Blegvad nyt

Ifølge en rapport fra VIVE er psykisk vold den mest udbredte form for partnervold. Kvinder udsættes for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner tre gange så meget som mænd. Den 1. april 2019 trådte en ny bestemmelse i Straffeloven i kraft, som gør det muligt at straffe udøvere af psykisk vold med bøder og fængselsstraf i op til tre år. Det betyder at psykisk vold ligestilles med fysisk vold.

Psykisk vold er ifølge psykolog Anne-Cathrine Blegvad, som har privat praksis i Charlottenlund, kendetegnet ved systematiske og gentagende handlinger. Det er handlinger, som nedgør, krænker, manipulerer og ydmyger. Samtidig er der også tale om en skæv magtfordeling, hvor den ene part har magten og kontrollen over den anden part.

Anne-Cathrine Blegvad giver dig her nogle eksempler på psykisk vold, så du kan teste, om du kan genkende nogle af de typer af overgreb, du kan blive udsat for. Der er mange flere variationer, og psykisk vold kan forekomme i forskellige grader af alvor:

  • Nedgørelse af dig: Kritisk og ydmygende adfærd overfor dig - både når I er alene, og når I er sammen med andre. Det kan være en kritik af dit udseende eller din måde at være på. Det kan også være at fortælle private ting om dig foran andre.
  • Ydmyger dig foran andre: Måske udstiller han - eller hun - dig og ydmyger dig foran andre, men formår at gøre det under dække af humor. Måske er din partner god til at gøre det diskret, og uden at nogen bider mærke i det. Bortset fra dig. Denne hårfine linje kan medføre, at du begynder at tvivle på dig selv, at du bliver usikker på, om det er dig, der er noget galt med. Du får tanker om, at det måske er dig, der overfortolker din partners måde at nedgøre og kritisere dig på.
  • Isolation: Er du udsat for psykisk vold, er der stor risiko for, at din partner vil forsøge at isolere dig fra dine omgivelser. Dette vil give ham - eller hende - mere magt.
  • Uforudsigelighed: Der kan være perioder, hvor din partner er meget opmærksom på dig, for derefter at trække sig tilbage og være kold og afvisende. Denne adfærd skaber usikkerhed og tvivl i forhold til eget ansvar og din værdi som menneske. Måske begynder du at planlægge omkring din kærestes planer, fordi du aldrig ved, hvornår han eller hun har har lyst til at se dig.
  • Kontrol: Du mister mere og mere selvbestemmelse. Det sker gradvist, og måske lægger du slet ikke mærke til det. Du bestemmer ikke selv over, hvad du skal have på af tøj, hvad du bruger dine penge til, hvem du er sammen med osv. Din frihed bliver mere og mere indskrænket.
  • Manipulation: Virkeligheden fordrejes. Du bliver mødt med løgne, og din partner forsøger at gøre dig usikker på din egen dømmekraft og hukommelse. Han eller hun gør dig usikker på, om det alligevel er dit ansvar og ikke hans, når noget mellem jer ikke fungerer. Din partner får drejet ansvaret hen imod dig.
  • Sygelig jalousi: Din partner anklager dig for at have kontakt med andre mænd - eller kvinder - og tillægger dig intentioner, du ikke har. Måske kontrollerer din partner dig, og holder øje med hvor du går hen. Tjekker din telefon og dine mails.
  • Trusler: Din partner kan måske også finde på at true med at skade dig og dine børn eller med at begå selvmord.

Uanset, hvilke former for psykologiske overgreb, du bliver udsat for, er volden ifølge Anne-Cathrine Blegvad skadelig og nedbrydende over tid. Du mister troen på dig selv, bliver forvirret og i tvivl om din egen dømmekraft. Dine grænser forrykkes, og du mister fornemmelsen for, hvad der er normalt og unormalt. Derfor er det så vigtigt, at du søger hjælp hos venner, familie, en psykolog eller på et krisecenter. Du kan også gratis kontakte LevUdenVold.dk

For mange kan det ifølge Anne-Cathrine Blegvad tage måneder og år at tage tilløb til at forlade et destruktivt parforhold, og du kan leve med et håb om, at din partner måske vil forandre sig.

Psykolog Anne-Cathrine Blegvad styrker dig, så du får livsglæden tilbage: Anne-Cathrine Blegvad hjælper dig med at bryde uhensigtsmæssige mønstre, finde troen på dig selv og opnå livsglæde. Hvis du er - eller har været - udsat for psykisk vold, har du brug for at finde styrken i dig selv, så du kan skabe det liv, du gerne vil leve. Du kan få 15 procent i rabat på Anne-Cathrines onlinekursus >>

Kursus psykisk vold