Test om dit parforhold er destruktivt - og om du er udsat for psykisk vold

Det er ødelæggende og nedbrydende at leve i et psykisk voldeligt parforhold. Den 1. april 2019 blev det gjort strafbart at udsætte et andet menneske for psykisk vold. Psykolog Anne-Cathrine Blegvad stiller skarpt på, hvilke tegn du skal holde øje med

Anne Cathrine Blegvad nyt

Ifølge en rapport fra VIVE er psykisk vold den mest udbredte form for partnervold. Kvinder udsættes for psykisk vold fra en nuværende eller tidligere partner tre gange så meget som mænd. Den 1. april 2019 trådte en ny bestemmelse i Straffeloven i kraft, som gør det muligt at straffe udøvere af psykisk vold med bøder og fængselsstraf i op til tre år. Det betyder at psykisk vold ligestilles med fysisk vold.

Psykisk vold er ifølge psykolog Anne-Cathrine Blegvad, som har privat praksis i Charlottenlund, kendetegnet ved systematiske og gentagende handlinger. Det er handlinger, som nedgør, krænker, manipulerer og ydmyger. Samtidig er der også tale om en skæv magtfordeling, hvor den ene part har magten og kontrollen over den anden part.

Anne-Cathrine Blegvad giver dig her nogle eksempler på psykisk vold, så du kan teste, om du kan genkende nogle af de typer af overgreb, du kan blive udsat for. Der er mange flere variationer, og psykisk vold kan forekomme i forskellige grader af alvor:

Uanset, hvilke former for psykologiske overgreb, du bliver udsat for, er volden ifølge Anne-Cathrine Blegvad skadelig og nedbrydende over tid. Du mister troen på dig selv, bliver forvirret og i tvivl om din egen dømmekraft. Dine grænser forrykkes, og du mister fornemmelsen for, hvad der er normalt og unormalt. Derfor er det så vigtigt, at du søger hjælp hos venner, familie, en psykolog eller på et krisecenter. Du kan også gratis kontakte LevUdenVold.dk

For mange kan det ifølge Anne-Cathrine Blegvad tage måneder og år at tage tilløb til at forlade et destruktivt parforhold, og du kan leve med et håb om, at din partner måske vil forandre sig.

Psykolog Anne-Cathrine Blegvad styrker dig, så du får livsglæden tilbage: Anne-Cathrine Blegvad hjælper dig med at bryde uhensigtsmæssige mønstre, finde troen på dig selv og opnå livsglæde. Hvis du er - eller har været - udsat for psykisk vold, har du brug for at finde styrken i dig selv, så du kan skabe det liv, du gerne vil leve. Du kan få 15 procent i rabat på Anne-Cathrines onlinekursus >>

Kursus psykisk vold