Feminist - føj, nej da - ikke mig!

Danmark er et af de mindst feministiske lande i verden sammenlignet med andre højtudviklede lande. Det viser en stor, international undersøgelse. Noget tyder på, at danske kvinder har det svært med ordet ’feminist’, mens en mand som USA’s tidligere præsident er langt mere fremme i skoene


Af Katrine Skov, Powerkvinderne

For nylig skrev den britiske avis The Guardian om en stor undersøgelse lavet af YouGov og The Cambridge Globalism Project. Undersøgelsen viser, at Danmark er et af de mindst feministiske lande sammenlignet med andre højtudviklede lande. I undersøgelsen blev 25.000 mennesker i 23 lande spurgt om feminisme. Resultatet viser, at i Danmark er det kun en ud af seks danskere og en ud af fire danske kvinder, der opfatter sig selv som feminister.

Det sølle resultat for Danmark er ifølge The Guardian overraskende, idet vores lille land samtidig bliver beskrevet som et af de bedste lande i verden for kvinder: Løngabet mellem kvinder og mænd er forholdsvis lille, vi har lige beskæftigelsesmuligheder, vi har ret til børnepasning og nogle af de lykkeligste kvindelige pensionister i verden er danskere. På den måde er vi fremme i skoene, selv om vi ikke ligestillingsmæssigt er på linje med vores naboland Sverige. Set med de briller kan det undre, at mens kun hver fjerde kvinde i Danmark vil betegne sig selv som ’feminist’ er det hver anden i Sverige – eller dobbelt så mange.

Også britiske, italienske og spanske kvinder opfatter sig i højere grad end danske kvinder som feminister.

Derfor er der så få feminister i Danmark
Det store spørgsmål er naturligvis, hvorfor så få kvinder i Danmark kalder sig selv feminister. Meget tyder på, at selve begrebet for mange danske kvinder – og mænd – er et fyord, som bliver forbundet med rødstrømper, mandehad og lesbiske frontkæmpere.

 The Guardian har spurgt nogle kvinder på gaden i København, om de er feminister.

”Det er et svært spørgsmål’, siger A. ‘Jeg synes ikke, vi skal være lige på alle måder.’

B svarer: ’Det afhænger af, hvad du mener. Jeg er ikke sådan en, som marcherer i gaderne’.

C siger - som den eneste af de 12 adspurgte: Ja, jeg har tre døtre, og jeg har opdraget dem alle til at være feminister. Manden skal udføre det samme arbejde som kvinden.’

Test om du selv er feminist
Der er åbenbart mange antagelser og myter om, hvad det vil sige at være feminist, så spørgsmålet er, hvad det i virkeligheden vil sige at være ’feminist’.

Sanne Søndergaard, feminist og tidligere stand up’er, har på sin blog beskrevet det, hun kalder ’basic’ viden om feminisme - en bevægelse, der opstod i det 19. århundrede. Baggrunden er, at kvinder historisk set har været det undertrykte køn i forhold til mænds højere status. Manden var det ’normale’ og mere værd end kvinden. Hun blev betragtet som mandens bedre halvdel, hans ejendel, til tider til pynt. Når hun arbejdede i hjemmet, blev hendes arbejdskraft ikke tillagt den store værdi.

Rettigheden til at være den, du er
Feminismen som bevægelse handler både om at sikre basale, formelle rettigheder til kvinder. Det er blandt andet feministernes fortjeneste, at kvinder i dag har stemmeret, ret til skilsmisse og ligeløn for lige arbejde. Stadig den dag i dag påpeger feminister kulturelle begrænsninger særligt i forhold til det at være kvinde.

”Feminisme handler om at erkende og bekæmpe de uligheder, der findes mellem kønnene, både i Danmark og i resten af verden”, fremgår det på Dansk Kvindesamfunds hjemmeside. Feminisme er en frihedsideologi. Det handler om friheden til at være den, man har lyst til at være og til at leve det liv, man ønsker, uafhængigt af køn, nationalitet, etnicitet, seksualitet, religiøs overbevisning.

Blogger Sarah Elizabeth Daley skrev d. 30.5.17 på jyllands-posten.dk, at feminisme ikke begrænser sig til kvindekamp. Det er også kampen mod racisme, transfobi, homo/bifobi, kropsudskamning, og sexisme.

Danmark har stadig brug for feminisme
I Danmark er vi kommet langt, hvad angår lige formelle rettigheder til mænd og kvinder – her er der en stor lighed. Alligevel får mænd og kvinder stadigvæk ikke det samme i løn. Det er primært kvinderne, der tager barsels- og forældreorlov, og det er fortsat rigtig svært at få dømt en voldtægtsmand.

Når det drejer sig om kulturelle begrænsninger, er vi stadigvæk bundet af forventninger om, hvad kvinder og mænd kan, må og skal. Disse forventninger er rent kulturelt bestemt af vores biologiske køn. Kvinders seksuelle adfærd er for eksempel underlagt strengere normer og begrænsninger end mænds, og kvinder er i langt højere grad end mænd udsat for sexisme og overgreb.

Mænd kan også være feminister
Selvom der på mange områder er formel ligestilling i Danmark, er der stadigvæk langt til reel ligestilling. Så længe det er tilfældet, er der behov for feminisme. Og det gode er jo, at det at være feminist ikke er forbeholdt kvinder - mænd kan også sagtens være feminister. Den tidligere præsident i USA, Barack Obama, har blandt andet meldt sig under fanerne. I et indlæg i magasinet Glamour skrev han den 4. august 2016 de berømte ord om sig selv:

”This is what a feminist looks like”.