Økonomisk mentor: Kvinder holdes i økonomisk jerngreb

Penge er magt - det mærker mange kvinder, der lever i et voldeligt forhold. Vold handler ikke kun om fysisk vold, men også om den psykiske, seksuelle og den økonomiske vold.  Den voldelige partner skjuler sin egen økonomi for kvinden, kræver 100 procent indsigt i hendes økonomi - og gør hende fortræd

 Lone EriksenAlt for mange kvinder har ikke tilstrækkeligt indblik i partnerens økonomi, og det kan føre til forvirring, utryghed og i yderste konsekvens til økonomisk vold.

Af Lone Eriksen, privatøkonomisk rådgiver

Normalt, når vi hører om voldelige parforhold, tænker vi på, at kvinder bliver slået, og for de fleste er økonomisk vold et ukendt begreb. Amerikanske undersøgelser viser imidlertid, at i 98 procent af de voldelige parforhold finder økonomisk vold også sted.

Der kan kun gisnes om formålet med økonomisk vold, men når det lykkes partneren at holde økonomien skjult for kvinden og have fuldstændig kontrol over både parrets og hendes økonomi, bliver kvinden så usikker og bekymret for fremtiden, at hun ikke kan se nogen muligheder for at komme ud af forholdet - og derfor bliver hun i det.

Økonomisk vold kommer snigende
Økonomisk vold begynder i det små og udvikler sig stille og roligt - ofte uden at kvinden er klar over, hvad det er, der sker.

Det begynder tit med, at den voldelige partner siger, at det er nemmest for dem begge, at det er ham, der styrer de faste udgifter - og det er der mange kvinder, der bliver glade for.

Hun giver ham lov til at komme med et oplæg til, hvordan, han synes, økonomien skal styres, og så ”bestemmer” han, at han står for alle udgifter vedrørende boligen, de deler de øvrige faste udgifter, og kvinden står for det øvrige privatforbrug.

Det lyder umiddelbart meget besnærende og logisk - der mangler dog den lille detalje, at han ikke dokumenterer, hvor stort et beløb, han betaler, men det ”glemmer” de fleste kvinder at spørge om, og hvis de gør, er svaret enten "Det husker jeg ikke lige nu" eller "Det skal du ikke bekymre dig om, du har så rigeligt at gøre".

Kvinden overfører trofast et beløb til en konto hver måned til dækning af øvrige faste udgifter - en konto, som hun ikke har adgang til.

Derudover betaler hun resten af privatforbruget og bliver afkrævet regnskab for forbruget, og finder partneren på at købe noget til privatforbrug, bliver det krævet, at hun betaler ham beløbet - også selv om det er noget, der ikke er aftalt, at der skulle købes, eller noget, som der ikke er behov for.

Han skjuler sin egen økonomi og egne konti og kræver til gengæld 100 procent indsigt i og adgang til kvindens økonomi.

Konsekvensen af økonomisk vold
Økonomisk vold eksisterer i alle samfundslag og er ødelæggende for den, der er midt i det. For kvinder, der er ramt af økonomisk vold, kan det være uoverskueligt at komme ud af det - hvordan kan hun betale husleje og forsørge sine børn, når hun ikke ved, om hun har 100 kr. eller 100.000 kr.? Derfor holder den økonomiske vold kvinden fast i et økonomisk jerngreb.

Alle former for vold er tabubelagte, og der er meget skam forbundet med det. Den ufortalte vold bliver ”deponeret” i kroppen - i det øjeblik, du siger det højt og taler om det, kan du lægge afstand til det - du får det ud af kroppen og kan forholde dig til det på en anden måde, end når du går med det selv og bebrejder dig selv, at du ”nok også selv er skyld i det, der sker”.