Modige kvinder i Myanmar kæmper for politisk indflydelse

Deres mænd forlanger skilsmisse, samfundets normer spænder ben, og kvinders synspunkter bliver ikke respekteret. At være kvinde i politik i Myanmar kræver mod. En workshop i juni 2019 klædte stærke kvinder på til at tro på sig selv, bryde normer og gå målrettet efter politisk indflydelse

Myanmar selfieI Myanmar er de kulturelle normer grundfæstede og gammeldags. Der hersker en traditionel forestilling om, at mænd egner sig bedre til politik end kvinder, og at kvinderne mangler kvalifikationer og lederskabsfærdigheder.

Af Katrine Skov, Powerkvinderne
Workshopleder i Myanmar

I Danmark er det kun hvert tredje medlem af Folketinget, der er kvinde. Syv ministre ud af 20 er kvinder, og det er primært mænd, der sidder på de mest magtfulde udvalgsposter i Folketinget. Derfor har vi en god bid vej at gå, før vi har ligelig repræsentation af mænd og kvinder i dansk politik.

Langt værre står det dog til, hvis du tager et fly til Myanmar - det tidligere Burma – en republik i Sydøstasien, der grænser op mod Bangladesh, Indien, Kina, Laos og Thailand. Landet er ledet af ældre mænd, og kvinder er stærkt underrepræsenterede i politik både på nationalt og lokalt niveau. Ved suppleringsvalget i 2018 var kun syv ud af 69 kandidater kvinder, og ingen af de kvindelige kandidater opnåede at blive valgt.

Kvinder er udelukket fra beslutninger
Myanmar er et udviklingsland, og en stor del af befolkningen er meget fattig. Danmark og andre lande hjælper Myanmar med at fremme demokrati, menneskerettigheder, klima og miljø, så Myanmar i fremtiden kan klare sig selv.

Selv om landet er fattigt, er naturen på mange måder rig. I bjergene findes flotte og kostbare ædelstene, man kan være heldig at grave frem. De findes rubiner, safirer, smaragder, jade, topaser og ametyster – og så findes der stærke kvinder, som gerne vil have indflydelse og skabe et bedre og mere ligeværdigt samfund.

De demokratiske institutioner i Myanmar er som regel ledet af ældre mænd, som har siddet på magten i mange, mange år, og kvinderne er reelt udelukket fra at være med til at træffe væsentlige beslutninger i samfundet.  

Desværre er der ikke noget, der tyder på, at det skæve forhold vil ændre sig i den nærmeste fremtid. Kvinderne står fortsat på sidelinjen i de enkelte partier, blandt andet fordi partiernes fokus på lederudvikling og talentpleje af kvindelige kandidater er nærmest ikke-eksisterende. Det selvom de politiske partier står med et kæmpestort ansvar for et mere bæredygtigt demokrati og for fremtidige udviklingsmuligheder i Myanmar.

Norm om at mænd er bedst egnede
I Myanmar er de kulturelle normer grundfæstede og gammeldags. Der hersker en traditionel forestilling om, at mænd egner sig bedre til politik end kvinder, og at kvinderne mangler kvalifikationer og lederskabsfærdigheder.

Kvindernes udfordring er blandt andet manglende selvtillid, men i endnu højere grad mangel på muligheder for at gøre sig gældende internt i partierne og udadtil i kampagner. Geografi, kultur og tradition samt en mangfoldighed af politiske partier med baggrund i etniske stammer er nogle af årsagerne til, at det er vanskeligt for en kvinde at skabe sig et netværk. Derfor er det svært for kvinderne at mobilisere sig og stå sammen om at udfordre systemet og den marginalisering, kvinderne oplever i det politiske liv.

Flere steder i Myanmar er der konflikter imellem stammer, hvilket vanskeliggør samarbejdet mellem kvinder på tværs af landet. Kvinderne oplever sig ikke velkomne alle steder, og det kan være decideret farligt for dem at bevæge sig i visse områder. Dårlig infrastruktur til fjerntliggende landsbyer gør livet endnu vanskeligere for kvinder i politik, fordi det er svært at komme ud til vælgerne og fortælle om sit politiske budskab.

DIPD og Socialdemokratiet ruster kvinderne
DIPD - Dansk Institut for Flerpartisamarbejde - har et mål om at ruste kvinder i Myanmars politiske partier til at tackle de mange udfordringer, så de i større omfang kan påberåbe sig - og påtage sig - lederskabet for politiske beslutninger.

Fra den 23. juni til den 28. juni var jeg for andet år i træk i Myanmar, udsendt af mit parti, Socialdemokratiet, for at afholde en workshop for kvinder i politik. Sidste år deltog kvinder fra tre store partier og 15 mindre partier i fire forskellige en-dages workshops. I år faciliterede vi en tre-dages workshop for 43 repræsentanter fra 21 forskellige partier. Deltagerne var en blanding af yngre og ældre kvinder.

Formålet med workshoppen er at styrke kvindernes position i de politiske partier.

Ambitionen med workshoppen på kort og på mellemlang er:

Barrierer for kvinder i politik på sociale medier
En vigtig del af workshoppen i år bestod i at adressere barrierer for kvinder i politik og komme med ideer til, hvad de politisk aktive kvinder selv kan gøre for at komme dem til livs. Vi drøftede pointer fra bogen ’Argumenter imod kvinder’ og hvordan vi som kvinder kan håndtere personlige angreb både på de sociale medier og offline. Kvinder er særligt udsatte for hatespeech på sociale medier, og det gælder desværre ikke kun i Myanmar, men i hele verden.

Derfor gav det god mening at dele erfaringer og samtidig fortælle kvinderne om de tiltag, som PES Women - Socialdemokratiet i Europa - har på tegnebrættet med henblik på at øge opmærksomheden omkring netbaseret vold og chikane mod kvinder i politik. Projektet #HerNetHerRights bliver rullet ud af den europæiske kvindelobby her til efteråret. Projektet sætter fokus på håndtering af chikanen både igennem lovgivning, sanktioner - som de forskellige sociale medier har ansvar for - samt på, hvad kvinderne selv kan gøre for at forbedre deres sikkerhed og håndtere eventuelle angreb. Udgangspunktet er, at alle har ret til at ytre sig på nettet uden at være udsat for chikane.

Work-life-balance og velfærd
Emnet work-life-balance blev også vendt som inspiration, selv om det kan forekomme langt fra politisk aktive kvinders dagligdag i Myanmar. En af kvinderne står op kl. 05.00 hver morgen for at nå det hele: Madlavning, rengøring, tøjvask - og politik, for det, at hun er involveret i politik, må ikke går ud over familien. Det betyder, at hun sover 5 timer om natten, fra kl. 24 til 05. Det var også hende, der fortalte, at hun er nødt til at være modig og gå foran. For eksempel er hun den, der altid hopper ud af bilen før alle andre - primært mænd - uanset hvad der venter dem, når de er på kampagnetur med deres parti i de små landsbyer.

En kvinde fortalte, at fem kvinder i hendes parti var blevet forladt af deres mænd, fordi de havde valgt at gå ind i politik. Hendes far og mor støttede hende heldigvis i det politiske arbejde, men hun godt klar over, at mandens klage aldrig ville få nogen ende, hvis hun blev i sit ægteskab. Vi svarede, at mange kvinder forlod deres mænd eller blev forladt af deres mænd, da kvindefrigørelsen var på sit højeste i 1970’erne.

Deltagerne var meget interesserede i at høre om det danske velfærdssamfund, dagtilbud, SFO’er, gratis uddannelse, skattesystem og ældrepleje mv. Kvinderne er helt opmærksomme på de elementer, der skal til for at opbygge et samfund som det danske. Myanmar har desværre i mange år været styret af et regime, som ikke har formået at sætte gang i en udvikling henimod et moderne samfund.

Vi drømmer om et nyt Myanmar
Kvinderne klappede af hinandens historier og præsentationer. Stemningen var intens og mættet af det sammenhold, som opstår, når kvinder taler sammen om udfordringer for kvinder.

Men vores hverdag og vilkår er meget forskellige. Danmark er et lille smørhul til sammenligning med det konfliktfyldte og fattige Myanmar. Til tider var det svært for os workshop-holdere at finde en passende kommentar til kvindernes oplevelser og de store udfordringer, de står overfor.

Det er vanskeligt at forudse, om landet vil kunne udvikle sig i tigerspring henimod et bedre samfund. For mig at se, er der god grund til, at DIPD og Socialdemokratiet er involveret i et udviklingsprojekt som dette. Det er vigtigt at holde fast i, at vi SKAL opmuntre kvinderne og insistere på, at der er en bedre fremtid. Vi skal styrke troen på, at kvinder i politik har en vigtig rolle at spille i udviklingen af landet.

Kvinder kæmper for rettigheder
Og kvinderne i Myanmar tager opgaven alvorligt. Vi bad dem om at nævne, hvad de vil tage med sig fra workshoppen. Flere sagde, at de var meget glade for erfaringsudvekslingen deltagerne imellem, blandt andet om problemerne med manglende sikkerhed for kvinder i politik. De vil melde tilbage til deres partiledere, dele det, de har hørt på workshoppen og opfordre til, at der bliver iværksat tiltag.

Kvinderne var også meget interesserede i at finde egnede kandidater og i at etablere talentudviklingsprogrammer. De vil satse på ungdommen.

Kvinder i hele verden har igennem mange, mange år kæmpet for deres rettigheder. Så længe der er noget at kæmpe for, skal vi blive ved. Det er vigtigt at mobilisere, stå sammen og støtte hinanden, var nogle af vores sidste budskaber til kvinderne.

Det var igen i år en stor ære og glæde for mig at møde de politisk engagerede kvinder i Myanmar. De er stærke og modige, og det er de simpelthen nødt til at være for at overkomme de mange barrierer, der er i forbindelse med deres politiske engagement.

En af kvinderne havde brugt tre dage på at komme frem til workshoppen. Hun var rejst igennem jordskred og mudder, noget af vejen til fods. Hun fortalte sin historie så underholdende, at alle grinede højt.

Lad os håbe, at fremtiden snart byder på bedre vilkår for kvinderne i Myanmar.

Myanmar gruppeGruppebillede fra workshoppen for kvinder i politik. Bagerst i billedet ses Karin Holst (S), tidligere borgmester i Gladsaxe, og Katrine Skov (S), som holdt workshoppen.