Psykisk vold kan give dig alvorlig stress og PTSD

Det er ekstremt stressende at være udsat for psykisk vold, og som om det ikke er nok, kan langvarig stress have voldsomme konsekvenser for hjernen

Hvis du lever i et psykisk voldeligt parforhold, er du udsat for stress, overgreb, kritik og uforudsigelighed.

De fysiske konsekvenser af stress kan være forhøjet blodtryk, hovedpine og generelt ubehag i kroppen. Det er som regel symptomer, der forsvinder igen. De psykiske konsekvenser er derimod sværere at komme sig over. Det er for eksempel hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, problemer med at gøre flere ting på én gang og ved at tage beslutninger og planlægge. Alt sammen såkaldte kognitive problemer og altså funktionsnedsættelser i hjernen. Søvnproblemer og en meget høj stressfølsomhed er også almindelige psykiske følgevirkninger af langvarig stress. Det skriver Djøfbladet.

Faren ved længerevarende stress
I de senere år har stressforskningen især fokuseret på, hvad længerevarende stressbelastninger kan gøre ved hjernen. Det gælder for eksempel ved Stressforskningsinstituttet på Karolinska Instituttet i Stockholm. Her har man i en årrække forsket i følgevirkningerne af længerevarende stress.

”Vi ser stadig flere, der får såkaldte voldsomme stresskollaps og går ned med stress, og det er blandt andet, fordi flere og flere accepterer, at stress er en del af deres hverdag og oplever det som en normaltilstand. Der er ingen tvivl om, at jo længere tid man går med stress i kroppen uden at reagere på det, jo større er risikoen også for stresssammenbrud. Og jo længere tid kan der også gå i den anden ende, før man kommer sig igen. For nogle kan konsekvenserne af at overhøre signalerne være så voldsomme, at de aldrig kommer sig,” siger Alexander Perski, der er leder af Stressforskningsinstituttet på Karolinska Instituttet i Stockholm til Djøf-bladet.

Psykopatiske træk stresser
Mange kvinder har ifølge den kendte tv-læge Peter Geisling Qvortrup en mand med psykopatiske træk i deres liv. Det er ekstremt stressende, men også direkte sygdomsfremkaldende og ødelæggende for selvværdet.

Qvortrup vurderer, at op mod 10 procent af alle mænd har dyssociale personlighedstræk og mellem tre og fire procent er psykopater. Samtidig påpeger han, at det er direkte sundhedsskadeligt at have en mand med dyssociale personlighedstræk i sit liv: Det går ud over din mentale sundhed og dermed din energi og dit personlige overskud til at leve sundt og passe på dig selv.

Den populære læge mener, at det for mange kvinder er ganske urealistisk at følge de mange gode råd om sund kost og motion og om at kvitte tobakken, hvis hverdagen står på ren overlevelse. Den kvinde, der har en psykopatisk mand tæt inde på livet, har nemlig ikke overskud til at leve sundt og står, ifølge Qvortrup, ofte fuldstændig alene, når hun forsøger at dele sine oplevelser med familie, venner eller kolleger:

"Andre mennesker vil ikke kunne genkende hendes beskrivelser af den psykopatiske mand. En psykopat gør nemlig alt for, at alle omkring ham skal finde ham guddommelig.”

Risiko for posttraumatisk stress
Stressforsker Alexander Perski forklarer i Djøfbladet, at man inden for stressforskningen almindeligvis sondrer mellem to former for hjerneskader som følge af stress: Dem, der rammer hjernens funktioner – altså de kognitive evner, og så dem, der rammer selve hjernens struktur. Tidligere har man arbejdet med en hypotese om, at kronisk stress, ud over de kognitive skader, også kunne give strukturelle skader og ganske enkelt få hjernen til at blive mindre.

”Vi ved, at såkaldt posttraumatisk stresssyndrom, PTSD, som især rammer soldater og krigsofre, kan være så voldsomt, at det kan ødelægge den del af hjernens nerver og den del af hjernens struktur, der hedder hipocampus, som fysisk bliver mindre, hvilket kan være svært at rette op på igen. Vi har derfor haft en antagelse om, at det også kunne ramme mere almindelige stressofre, men det har vi endnu ikke fået bekræftet,” siger han. 

Ask Elklit er professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet. Videnscenteret har landets største ekspertise inden for postraumatisk belastningsreaktion. I bogen ’Slip fri af psykopatens kløer’, der er skrevet af Gitte Lindholt, påpeger han, at psykiske overgreb bag hjemmets fire vægge, kan udløse PTSD. Professoren mener, at 75 procent af alle kvinder, der har været udsat for psykisk vold, har udviklet PTSD:

”Hvis du har været udsat for psykisk vold, kan du opleve flashbacks af det voldsomme, du har oplevet. Du er blevet ydmyget, slået eller blevet enormt bange for et eller andet. Og det er traumer, som opleves igen og igen. Når du sidder og arbejder, kan du ikke koncentrere dig, fordi du sidder og tænker på et eller andet, der er sket. I nogle situationer får du måske flashback, når du er sammen med andre. Du går et eller andet sted hen, og så er det som om, du er tilbage i en forfærdelig eller oprindelig situation. Du er hele tiden på vagt, fordi du vil undgå gentagelser.”

Voldramte er særlig udsat
Mennesker, som er udsat for vold i familien, får oftere PTSD end soldater i krig. Ifølge den norske forsker Marianne S. Birkeland kan det skyldes, at det er værre at blive udsat for traumatiske oplevelser, som andre mennesker har skabt, end for en tilfældig ulykke:

”Et terrorangreb bliver af mange opfattet som værre end en bilulykke eller en naturkatastrofe, fordi der ligger en bevidst handling bag”, lyder det fra den norske forsker. Det kan være med til at forklare, at så mange kvinder, der har været udsat for psykiske overgreb i familien og parforholdet, døjer med PTSD.

Hvis du eller en af dine veninder er gift og får børn med en mand, der over tid virker mere og mere psykopatisk, har tv-lægen Peter Geisling Qvortrup tre gode råd:

  1. Erkend, at du ikke kan lave om på ham
  2. Flygt, før du selv kører ned
  3. Sæt grænser

Kilder: