Narcissisten er en effektiv spindoktor

Hvis du har en narcissist tæt inde på livet, risikerer du, at han – eller hun – vil skabe en fortælling om dig og dit liv, som er meget forskellig fra din egen sandhed og oplevelse af virkeligheden

spindoktor dreamstime xxl 90097209Du kan få lyst til at hive dig selv i håret i frustration over narcissistens fortolkning af dig, dit liv og din personlighed. Foto: dreamstime.com

Begrebet ’spin’ kommer oprindeligt af det engelske ord, som betyder at snurre rundt. Det er samtidig en overskrift på en lang række kommunikations-værktøjer, som er med til at dreje et budskab i en bestemt retning. I den politiske verden hører vi om ’spindoktorer’, som er professionelle kommunikationsrådgivere, der så vidt muligt drejer politiske dagsordener til en ministers fordel.

Spin foregår imidlertid ikke kun på den politiske arena. Hvis du har et narcissistisk menneske tæt inde på livet, kan du risikere, at han eller hun forherliger sig selv og vender fortællingen om dig og det menneske, du er, på hovedet. Det kan i sidste ende betyde, at du dårligt nok kan genkende dig selv i narcissistens beskrivelse af dig. Som om det ikke er nok, kan du også opleve, at narcissisten - som en anden spindoktor - spreder rygter, historier og fortællinger om dig bag din ryg. Det kan føre til, at mennesker – selv nære familiemedlemmer - som du altid har været på god fod med, pludselig vender dig ryggen.

En form for manipulation
I filmen ’Gaslighting’ fra 1940’erne spiller Ingrid Bergmann en af hovedrollerne. Hun er hustruen, som oplever, at hun er ved at blive skør, fordi hendes ægtefælle fordrejer virkeligheden. Det får hende til at tvivle på, hvorvidt hun er ved sine sansers fulde brug. Filmens titel er i dag et psykologisk begreb, idet vi taler om gaslighting, når en krænker udsætter sit offer for grov manipulation. Der er tale om gaslighting, når et narcissistisk menneske sår tvivl hos den udsatte om, hvorvidt han eller hun kan stole på sin egen hukommelse, virkelighedsopfattelse og psykiske sundhed.

Hvis du er udsat for gaslighting er det ifølge forfatter og psykoterapeut Les Carter helt nødvendigt, at du holder fast i din egen sandhed. Det samme er tilfældet, hvis du oplever, at et narcissistisk menneske fortæller historier og spreder rygter om dig og din personlighed, som du har svært ved at identificere dig med.

Du kan blive forvirret
”Narcissisten forsøger at skabe og fastholde en forvirring hos dig om, hvem du er, og hvordan du fortolker livet”, lyder det fra Les Carter. Han gør opmærksom på, at narcissisten har brug for at have kontrollen. Derfor ser et narcissistisk menneske en fordel i, at du er forvirret over, hvad der sker i dit liv. Det er imidlertid ikke den eneste teknik, en narcissist kan tage i brug for at smide grus i dit maskineri.

Et menneske, der udsætter andre for manipulation, er ifølge Carter ikke en ærlig person. Gaslightere er end ikke ærlige om, hvem de selv er. Det er ekstremt vigtigt for dem at skabe en atmosfære og et indtryk af, at de er fejlfri, mens der er alt muligt galt med dig. De overdriver, hvem de er, og hvor fantastiske, de selv er. De overdriver deres succeser, og hvis der har været problemer i deres liv, er det altid nogle andre menneskers skyld. Når et menneske ikke er ærligt omkring sig selv, kan du heller ikke forvente, at han eller hun vil være ærlig i sin fortælling om dig.

Narcissisten vil ifølge Les Carter altid være på udkig efter muligheder for at nedgøre dig og fokusere på dine fejl. Det kan ske via direkte kritik af dig, men det kan også være ved hjælp af spindoktor-metoder, hvor han eller hun spreder rygter om dig blandt familie, venner eller kolleger. Budskabet er, at der er noget galt med dig.

Du får rollen som den ustabile
De fortællinger, som narcissisten spreder om dig, behøver ifølge Les Carter på ingen måde at være sande. Narcissisten laver sine egne fortolkninger om dig, og hvis du gør indsigelser mod det billede, der bliver malet af dig, kan du få at vide, at du opfatter alting forkert og ikke er i stand til at vurdere, hvad der sker omkring dig. Du bliver på den måde kritiseret og udsat for en personlig smædekampagne, mens gaslightere spiller rollen som den, der har patent på sandheden om dig.

Hvis du sætter dig op imod narcissisten og siger, at du oplever, at han eller hun er meget kritisk overfor dig, risikerer du at blive mødt med endnu en usandhed: Narcissisten kan benægte overfor dig, at han eller hun er kritisk og i stedet anklage dig for at være mistroisk eller psykisk ustabil. Du kan endda få at vide, at narcissisten kun er ude på at hjælpe dig, fordi det har du brug for.

Selvforherligelse, sladder- og rygtespedning
En hardcore narcissist har ikke nogen problemer med at løbe med sladder og sprede usande rygter om dig. Hvis det er på jobbet, kan det være, at han eller hun fortæller dine kolleger om, hvordan du altid er for sent på den, når du skal aflevere dine opgaver.

Det kan også være, at narcissisten charmer sig ind hos din familie. I den situation kan du opleve, at han eller hun systematisk bagtaler dig til familiemedlemmer og gentager den samme usande kritik af dig igen og igen. På den måde kan du komme til at opleve, at der ikke er hul igennem selv ikke til nære familiemedlemmer. Du bliver ganske enkelt skurken i narcissistens spin om dig.

”Hvis jeg stod i den situation, ville jeg hive håret af mig selv, og jeg er sikker på, at du også har det sådan”, lyder det fra Les Carter. Hans bedste råd til dig er, at du skal trække dig helt ud af narcissistens forskruede fortolkning af dig og det menneske, du er.

Hold fast i dig selv
Det er ifølge Les Carter af central betydning, at du husker dig selv på, at narcissisten dybest set spiller et spil med dig. Formålet er at udstille dig som tåbelig, og hvis du svarer igen på kritikken, risikere du blot at blive mødt med vrede og stribevis af nye anklager. Narcissisten ønsker at få dig til at føle skyld og skam, så du bøjer nakken. Hvis du bliver vred, tager narcissisten det blot som et bevis på, at det er dig, der er uligevægtig og opfarende.

Carters råd til dig er, at du skal lade være med at forsøge af få narcissisten til at forstå, hvem du er, og hvordan du oplever verden. Hvis du forsøger at forklare, hvem du er, og hvad du føler, vil det kun føre til, at du får at vide, at du ikke forstår, hvad der sker omkring dig. Du vil næppe opleve, at narcissisten tager dine ord og dine oplevelser for gode varer og udtrykker forståelse. Dit forsøg på at rette op på misforståelser vil kun holde spillet i gang.

I stedet for at forsøge at få narcissisten til at forstå dig, må du holde fast i dig selv. Du må finde din egen definition på, hvem du er. Du må spørge dig selv om, hvad du ved om dig selv. Hvis du selv mener, at du er fair, kærlig, hjælpsom og åben, og narcissisten er uenig i dette, så er det dig, der har det sidste ord at skulle have sagt om dig selv. Derfor skal du holde fast i din egen fortolkning af dig selv og din egen sandhed og erkende, at de historier, som narcissisten fortæller om dig både til dig selv og andre ikke har grobund i din egen virkelighed, men er en forskruet version af dit liv.

Vis ikke narcissisten tillid
Les Carter poienterer, at narcissisten er ikke noget psykisk sundt menneske. Derfor skal du ikke give ham eller hende tilladelse til at påvirke din psykiske sundhed og personlige stabilitet. I stedet skal du knytte dig til mennesker, der forstår, hvem du er og sætter pris på dine personlige egenskaber. Om nødvendigt kan du også få hjælp hos en hos en terapeut til at skabe et stærkt og sundt selvbillede.

Hvis du er udsat for gaslighting er det vigtigt, at du har et supportsystem omkring dig i form af mennesker, der kan hjælpe dig med at holde fast i dig selv.  Det skal være mennesker, der bekræfter dit eget billede af dig selv, og som har et langt mere positivt syn på dig, end tilfældet er for narcissisten.

Sidst, men ikke mindst, kan du have brug for at lære at gå en stor bue uden om mennesker, der udsætter dig for gaslighting og spin. Hvis mennesker manipulerer med dig og din sandhed, skal du undlade at bede om deres mening eller bruge dem som støtter i dit liv.

Det er fint at være åben overfor andre mennesker input, men hvis du står overfor et menneske, der manipulerer med din sandhed om dig selv, må du stryge ham eller hende fra din liste over mennesker, som du henter råd og støtte hos.

Narcissisten bestemmer ikke, hvilket syn du i sidste ende har på dig selv. Det gør du.

Kilde: YouTube.com