Rapport: Derfor er psykisk vold så farlig for både krop og sjæl

Psykisk vold har alvorlige konsekvenser for både helbred og trivsel. Volden kan føre til mistrivsel i form af angst, depression og posttraumatisk stress. Samtidig er du i risiko for at udvikle spiseforstyrrelser, misbrug og selvmordstanker

Den 1. april 2019 blev det gjort strafbart at udsætte sin partner for psykisk vold. I den forbindelse blev strafferammen for psykisk vold ligestillet med strafferammen for fysisk vold - og ikke uden grund. Undersøgelser viser nemlig, at selv om den psykiske vold er usynlig og ikke resulterer i et blåt øje eller brækkede ribben, er volden særdeles nedbrydende for psyken og selvværdet.

Det konkluderer rapporten ’Psykiske, fysiske og sociale konsekvenser af psykisk vold i parforhold'. Rapporten er udarbejdet af organisationen ’Lev uden vold’, og rummer en kortlægning af forskningsresultater på området.

Psykisk vold kan give dig angst
Psykisk vold kan ifølge rapporten fra Lev Uden Vold blandt andet føre til angst, fordi den psykiske vold underminerer den udsattes værdighed, tryghed og støtte. Det, at volden foregår i et parforhold eller i familien, hvor den følelsesmæssige kontakt burde være konstruktiv, gør, at der sker en nedbrydning af selvet. I stedet for at parforholdet bliver bekræftende, bliver det frygtfuldt, ødelæggende og udslettende.

Derudover peger undersøgelser på, at du kan være påvirket af den psykiske vold længe efter, at den er ophørt, da du ofte vil gennemleve tidligere smertefulde oplevelser. Dette gør tilsammen, at personer udsat for psykisk vold har større risiko for at opleve angst eller symptomer på angst.

Det er således tydeligt at spore en sammenhæng mellem at være udsat for psykisk vold og udviklingen af angst eller angstsymptomer. Ligeledes viser undersøgelser, at jo grovere eller hyppigere den psykiske vold er, des stærkere bliver symptomerne. Angst er således en veldokumenteret konsekvens af psykisk vold, men det er langt fra den eneste psykiske diagnose, der kan dokumenteres som en konsekvens.

Kontrol, nedladenhed og trusler kan give depression
Hvis du er udsat for psykisk vold i en nær relation, så er risikoen for at blive udsat for kontrollerende, truende eller nedværdigende adfærd hele tiden til stede. Det er denne risiko og medfølgende frygt, som fremmer udviklingen af depressive symptomer.

Undersøgelser viser, at psykisk vold medfører traumer og psykisk stress, som på biologisk vis påvirker kognition, humør og adfærd. Disse påvirkninger kan medføre depression gennem blandt andet søvnforstyrrelser samt manglende interesse for mad eller for socialt samvær.

En undersøgelse viser samtidig, at frygten for at blive kontaktet af udøveren af den psykiske vold efter endt parforhold øger risikoen for depression yderligere.

I en undersøgelse angiver flere kvinder, at det at blive udsat for psykisk vold medfører en mistet selvkontrol og kontrol i deres forhold. Dette fører igen til negative ændringer i deres karaktertræk i form af hjælpeløshed og udsigtsløshed. Det er disse negative karaktertræk, som fører til en øget risiko for depression.

Udvikling af PTSD
Der er en sammenhæng mellem forskellige former for psykisk vold og symptomer på PTSD hos de voldsudsatte. Sammenhæng mellem psykisk vold og PTSD forklares på forskellig vis i forskellige undersøgelser.

Mekanismerne i psykisk vold indebærer brug af stressfaktorer såsom kontrol, isolation og ikke mindst trusler, hvor voldsudsatte lever i konstant frygt, for at truslerne bliver realiseret.

Samtidig kan isolation fra familie, venner og andet netværk resultere i, at den voldsudsatte bliver afhængig af voldsudøveren. Disse indskrænkelser af individets frihed kan kategoriseres som traumatiske begivenheder, idet de indebærer intens frygt, hvilket kan føre til PTSD.

Selvmordstanker og spiseforstyrrelser
Udover de alvorlige former for psykisk mistrivsel som angst, depression og PTSD, har et antal studier også fokus på andre symptomer på mistrivsel. Dette kan være symptomer som mindreværd, søvnproblemer og frygt. Samtidig kan den psykiske vold føre til selvmordstanker, spiseforstyrrelser og selvmedicinering.

En undersøgelse viser, at op mod halvdelen af respondenterne udsat for psykisk vold eller kontrollerende adfærd fra en partner viser tegn på mindreværd.

Download rapporten på LevUdenVold.dk >>