Økonomisk vold: Pernilles mand har oprettet lån med hendes Nem-ID

Pernille kontakter mig, fordi hendes Nem-ID er blevet misbrugt af hendes eksmand. Nu sidder hun med en gæld på knap 100.000 kroner, som i princippet ikke er hendes, men som hun skal betale tilbage

Lone nemid

Af Lone Eriksen, privatøkonomisk mentor

Penge kan bruges som magtmiddel, og blandt mine klienter er der kvinder, som føler sig fanget i en økonomisk jerngreb. Det gælder blandt andet Pernille, som har politianmeldt sin mand for bedrageri. Han har misbrugt hendes Nem-ID, så hun står med en gæld på 100.000 kroner.

Pernielle har mistet overblikket over sin økonomi, da hun kontakter mig. Hun føler, at hendes liv er rigtig svært. Hun modtager rykkere fra diverse kreditorer og tør ikke tage telefonen eller åbne sine mails og rudekuverter af frygt for flere rykkere, inkassovarsler og indkaldelser til fogedretten.

Det viser sig, at Pernille har været i fogedretten to gange – den ene gang blev hun fremstillet med politiets hjælp, og den anden gang kom hun selv til mødet.

Sådan kommer Pernille videre
Rent psykisk er det utroligt hårdt at være udsat for økonomisk vold og bedrageri, fordi du er truet på din eksistens.

Økonomisk vold er giftig, for volden kan holde selv den stærkeste kvinde søvnløs om natten, når hun ikke har til huslejen eller til mad til børnene. Selv om det kan virke helt uoverskueligt og angstprovokerende at tage fat på at få styr på økonomien, er det en god forretning. Det handler nemlig ikke kun om tørre tal, men også om en harmonisk hverdag, hvor du ikke skal vende hver en krone, frygte økonomisk ruin og risikere at blive sat på gaden.

Hvis du som min klient Pernille er udsat for økonomisk vold, skal du handle. Du kan gøre følgende:

  • Kreditadvarsel: Du kan med dit cpr-nummer oprette et kreditadvarsel, så långivere bliver advaret mod at oprette lån i dit navn fremover. Du gør det nemt og effektivt på Borger.dk. Kreditadvarslen har den konsekvens, at du også selv får svært ved at optage lån, så derfor skal du ikke have den tilknyttet, hvis du selv ansøger om lån.
  • Økonomisk overblik: Du kan udarbejde et budget, så du får overblik over udgifter og indtægter hver måned. På den måde kan du finde ud af, hvor meget du betaler til kreditorer, hvor stor din gæld er, og om din økonomi hænger sammen. Hvis den ikke gør det, kan du have brug for at forhandle med kreditorerne. Som ordsproget lyder kan ingen 'plukke håret af en skaldet', så ingen kreditor kan få dig til at betale med penge, du ikke har.
  • Kontakt kreditorerne: Når du har overblik over din økonomi, kan du kontakte dine kreditorer og aftale med dem, hvordan du kan afvikle gælden, så du samtidig er i stand til at leve dit liv på en ordentlig måde med en fornuftig økonomi. 

Det er nødvendigt, at du fremover holder nøje øje med din økonomi, så du har penge til at leve for. Samtidig skal du overholde dine aftaler med kreditorer, og hvis det ikke er muligt i en periode, skal du kontakte dem med information om din situationen, og hvad du kan tilbyde fremadrettet.

Hvis du helt akut mangler penge, kan du søge om tilskud og enkeltydelser hos din kommune.

Hvis du bliver indkaldt til fogedretten
Når du har misligholdt et lån, risikerer du, at dine kreditorer først sender sagen til inkasso og dernæst videre til fogedretten. Hvis der er tale om gæld, som din partner har stiftet via din Nem-ID, skal du kontakte fogedretten inden for 14 dage, og du skal oplyse retten om, at din Nem-ID er blevet misbrugt, og at du ikke kender noget til det optagne lån lån.

Hvis du ikke kontakter fogedretten inden for 14 dage, accepterer du indirekte, at det er din lån, og du hænger derefter på gælden. Du kan ikke gøre indsigelse i fogedretten. Når sagen er i fogedretten, har du accepteret, at det er din gæld.

Mulighed for gældssanering
Hvis din gæld er helt uoverskuelig, kan du overveje at søge gældssanering.

Gældssanering er en ordning, hvor du får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale. Skifteretten nedsætter din gæld til en procentdel af den oprindelige gæld, og som udgangspunkt omfatter en gældssanering alle dine kreditorer. Betalingen sker som en afdragsordning, hvor du skal betale beløbet med månedlige afdrag over en periode på normalt 5 år. Du skal indsætte det månedlige afdrag på en særlig konto, og én gang om året fordeles beløbet til dine kreditorer i forhold til deres tilgodehavende.

Beløbet, som du skal betale, fastsættes, så du har et bestemt rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter til f.eks. til husleje, el, vand og varme, bidrag til a-kasse, børnepasning og medicin.  Hvis dit rådighedsbeløb og husleje m.v. svarer til dine indtægter, kan skifteretten træffe afgørelse om, at gælden helt bortfalder. 

Der er mange regler, der skal opfyldes for at få gældssanering, f.eks. skal du udnytte din arbejdsevne fuldt ud, der må ikke være optaget gæld inden for de sidste 5 år og helst ikke forbrugsgæld. Derudover er der mange andre betingelser, du skal opfylde for at få gældssanering, derfor er det en god ide at have en gældsrådgiver til at hjælpe dig. En gældsrådgiver kan med indblik i din økonomi hurtigt vurdere, om du kan komme i betragtning til en gældssanering.

Svært at være økonomisk presset
Det er aldrig sjovt at være presset rent økonomisk, men det er endnu værre, hvis du lever i et giftigt parforhold eller et midt i en opslidende skilsmisse fra en psykisk og måske på andre måder voldelig partner. Derfor skal du ikke være flov over at søge hjælp, så du kan komme oven vande - også økonomisk.

Læs mere om Lone Eriksen her >>