Psykisk vold - en kærlig håndsrækning til voldsudsatte kvinder

Ny bog rækker en kærlig hånd ud til kvinder, der forsøger at kæmpe sig fri af et psykisk voldeligt parforhold. Bogen stiller skarpt på de dynamikker og mønstre, der er kendetegnende for sådan et forhold, og giver kvinden overblik over sin egen situation, så hun kan tage ansvar og komme godt videre

Signe Hegestand green

2. oktober 2019

PRESSEMEDDELELSE: Psykisk vold har i mange år været et ukendt fænomen for det fleste – også for de kvinder og mænd, der har levet med volden til hverdag. Den psykiske vold er nemlig usynlig, og den består af et finmasket, psykologisk net, der holder den enkelte kvinde fanget i et usundt forhold. Den psykiske vold kan over tid føre til, at den voldsudsatte udvikler angst, stress, depression og PTSD, og det kan i yderste konsekvens gå ud over jobbet, som hun til sidst ikke magter.

Den 3. oktober 2019 udkommer psykolog Signe Hegestands bog ’Psykisk vold – sådan kommer du videre’. Signe Hegestand har specialiseret sig i at hjælpe kvinder, der er udsat for psykisk vold, og bogen bygger på forfatterens egen historie, på hendes professionelle faglighed som psykolog og på barske beretninger, som kvindelige klienter har fortalt hende. Bogen er en kærlig håndsrækning til kvinder, som føler, at de er ved at gå til grunde og blive udslettet som mennesker på grund af psykologiske mønstre af overgreb.

Psykisk vold er kriminaliseret
Psykisk vold er fra den 1. april i år blevet kriminaliseret og har fået en særlig paragraf i straffeloven med en strafferamme på op til tre år. Lige nu kører Det kriminalpræventive Råd en kampagne, der har til formål at øge opmærksomheden på psykisk vold. Samtidig opfordrer kampagnen pårørende til at række en hånd ud til kvinder – og mænd – der lever i det kviksand, som et psykisk voldeligt parforhold er. Selv om den psykiske vold ikke giver blå mærker, giver den ifølge Signe Hegestand alvorlige ar på sjælen:

”Det faktum, at omkring hver fjerde kvinde i Danmark har oplevet psykisk partnervold, har inspireret mig til at skrive bogen. Det er mit ønske, at den skal være en kærlig håndsrækning til de cirka 72.000 kvinder i Danmark, der lige nu lever i et psykisk voldeligt parforhold. Samtidig er det mit håb, at også kvinder, der er sluppet fri af volden, vil læse med, så de aldrig mere havner i et så destruktivt forhold igen.

Forfatteren i TEDx-talk
Signe Hegestand har meget på hjerte, og den 5. oktober 2019 går hun på scenen til TEDx-talk på Centralværket i Aarhus for at udbrede budskabet om, hvor vigtigt det er, at vi som mennesker forstår vores egne mønstre:

”Allerede i barndommen udvikler vi som mennesker vores overlevelsesstrategier her i verden. Vi udvikler det, som vi psykologer kalder vores tilknytningsstil. Denne tilknytningsstil er afgørende for vores videre færd i livet, og den har stor betydning for hvilke parforhold, vi indgår i. Derfor er det min ambition at give så mange mennesker indblik i dette centrale livstema, og det gør jeg via min bog og via min TEDx-talk, som bliver udsendt på engelsk på YouTube, så budskabet får vinger og kommer ud til mange ikke bare i Danmark, men også i resten af verden.”

Signe Hegestand gør opmærksom på, at bogen også kan læses af mænd, men at den er skrevet til kvinder, fordi hun selv er en kvinde, og fordi den psykiske vold er kønnet, idet det primært er kvinder, der er udsat for nedgøringer, kritik, kulde, stress, overfusninger, tavshed og psykisk terror inden for hjemmets fire vægge.

Du kan købe Signe M. Hegestands bog her >>

Psykisk vold Signe Hegestands bog