10 gode råd til dig, der er udsat for psykisk vold

For udenforstående kan det være svært at begribe, at en kvinde bliver hos sin psykisk voldelige partner, som gør hende ulykkelig og stjæler hendes livsgnist. Imidlertid er det ifølge psykolog Signe Hegestand, forfatter til bogen ’Psykisk vold – sådan kommer du videre’ meget svært at slippe fri. Hun giver her sine 10 bedste råd til, hvad du selv kan gøre

 Book Mockup 3stk

  1. Mærk efter, hvordan du har det med din partner: Når du er sammen med din partner, føler du så, at du kan være dig selv, eller har du en fornemmelse af, at du ikke er god nok, som du er? Føler du, at du skal passe på, hvad du siger og gør for at undgå hans vrede, trusler og misbilligelse? Hvis du er utryg ved din partner, er det et tydeligt tegn på, at der er noget riv-rav-ruskende galt i jeres forhold, og det tegn skal du tage alvorligt.
  2. Du skal vide, at du er god nok: Som mennesker har vi alle sammen fejl, og vi præsterer ikke alt det, vi gerne vil. Det er ok, og det er en del af det at være menneske. Den psykisk voldelige partner har et meget stort fokus på dine fejl, og måske vil han ligefrem finde et forstørrelsesglas frem og sætte ekstra fokus på dem. Hvis du over længere tid bliver hjernevasket med, at der er alt muligt galt med dig, risikerer du til sidst, at du selv kommer til at tro på det. I sidste ende kan du miste dig selv, og derfor er det så vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvad psykisk vold er. Du skal vide, at du er god nok, og at det ikke er din partners opgave at sætte sig til dommer over dig.
  3. Søg professionel hjælp: En del af den psykiske vold kan bestå i, at du bliver isoleret fra dine venner og din familie. Det kan være, at din partner taler dårligt om dem, så I slet ikke ser dem mere, og det kan også være, at han har succes med at overbevise dem om, at der er noget galt med dig, og at det er synd for ham. På den måde får han vendt alt på hovedet med det resultat, at du ikke møder ret meget forståelse fra din omverden. Derfor er det nødvendigt, at du opsøger professionel hjælp. Det kan du gøre ved at kontakte den nationale hotline på LevUdenVold.dk eller ved at bede din læge om at henvise dig til psykolog.
  4. Lær at mærke dine egne grænser: Når du lever med psykisk vold, mærker du måske slet ikke dine egne grænser. Du får ikke sagt stop, når din partner igen og igen opfører sig grænseoverskridende overfor dig. Måske har du fået det sådan, at du tænker, at det hele er din skyld. Jeres fælles historier kan blive, at du er skyld i alle problemerne, mens din partner er Guds gave til menneskeheden. Det er måske også den historie, som venner og familie taler med om. Du kan imidlertid mærke, når din krop reagerer med angst, stress og hjertebanken, og disse følelser i kroppen kan du tage som tegn på, at du har brug for at arbejde med din grænsesætning.
  5. Erkend at du lever i et magtforhold: Et psykisk voldeligt parforhold starter ofte som en dans på roser, men over tid udvikler det sig til et magtforhold, hvor din partner er overhund, mens du er underhund. Din partner har brug for at styre og kontrollere dig, og du er bange for ikke at please ham og måske også for at miste ham. Måske tænker du tilbage på hvor lykkelige, I var sammen i starten, og du tænker, at hvis du bare tager dig sammen, så kan du få ham til at elske dig igen. Virkeligheden er, at du lever af krummer, og at han styrer dig i en vekselvirkning mellem personangreb og anerkendelse. Denne ’hot- and cold’-teknik forvirrer dig.
  6. Undgå splitting: Det kan opleves som om, din psykisk voldelige partner har to vidt forskellige personligheder. Der er den gode, og der er den onde. Du håber, at du kan få den gode mand tilbage, som du forelskede dig i. Virkeligheden er, at han rummer begge sider, og at du ikke kan få den gode siden uden samtidig at få den onde med i købet. Du skal derfor overveje, om du fra nu af og resten af jeres dage sammen kan leve – og overleve – med ham, som han er. Også når han er værst.
  7. Forstå dine barndomsmønstre: Hvordan var dine forældres parforhold? Talte de stille og roligt sammen? Var det præget af kærlighed, respekt og nærhed? Eller råbte de ad hinanden og levede som hund og kat? Var de i stand til at drage omsorg for dig også psykisk? Følte du dig tryg i din barndom, og følte du, at du kunne være dig selv? Eller fik du snarere en rolle, hvor det var dig, der drog omsorg for dine forældre, så du udviklede en ’pleaser’-strategi. I så fald kan du have taget denne strategi med dig ind i dit voksenliv og i dit parforhold.
  8. Fokuser på, hvad det gode liv er for dig: Hvordan vil du gerne leve? Hvad drømmer du om? Hvordan vil du gerne have, at dit parforhold skal være? Hvordan vil du gerne have, at din partner er overfor dig? Når du har levet af krummer af kærlighed i lang tid, er du måske slet ikke vant til at tænke over, hvad du gerne selv vil. Når du lever med psykisk vold, er dit fokus på din partner, hans humør og hans lunefuldhed. Det betyder, at du risikerer at glemme dig selv. Du lever at krummer i stedet for af en stor, kalorierig Othello-lagkage.
  9. Beslut dig for, at du fortjener bedre: Ingen mennesker fortjener at være udsat for psykisk vold. Det gælder også dig. Du fortjener et liv, hvor du kan blomstre, føle dig elsket og fylde din dagligdag med alt det, der gør dig glad og giver dit liv mening. Hvis du altid føler, at du er under pres, bliver udsat for kritik og er utryg, er det ikke godt nok til dig. Derfor skal du ranke ryggen og sige til dig selv: Jeg fortjener bedre end dette. Jeg fortjener en mand, der er lige så kærlig mod mig, som jeg er mod ham.
  10. Vær klar til at kæmpe: Det er ikke altid så let at slippe fri af et psykisk voldeligt parforhold. Din partner er vant til at have magt over dig, og den magt ønsker han måske ikke at slippe så let. Derfor skal du vide, at du kan møde benspænd på din vej. Mange psykisk voldelige forhold ender som højkonfliktsager i Familiehusene med kamp om børnenes bopæl og samværsordninger. Ofte er der også tale om økonomisk vold. Det kan være tilfældet, hvis din partner ikke vil betale børnebidrag, forhaler salget af jeres fælles bolig, holder op med at betale fælles regninger og trækker jeres bodeling i langdrag.

Køb bogen 'Psykisk vold - sådan kommer du videre' her >>

Læs anmeldelse af Dansk Psykolog Forening >>

Psykisk vold Signe Hegestands bog

Signe M. Hegestand
Psykisk vold – sådan kommer du videre