Dominerende forældre vil styre deres voksne børns liv

Psykisk sunde forældre klæder deres børn på til at flyve fra reden, så vingerne bær. Ambitionen er, at børnene står på egne ben og træffer egne beslutninger i livet. Sådan er det ikke med narcissistiske forældre, som ønsker at styre, tyrannisere og kontrollere deres børn højt op i alderen

Pege fingre

Ambitionen hos psykisk sunde forældre er at gøre deres søn eller datter til et selvstændigt væsen, som  tager ansvar for sine egne valg i livet. Den psykisk sunde forælder respekterer, at sønnen eller datteren måske vælger en anden livsform end forældrenes.

Desværre er det ikke alle forældre, der er psykisk sunde. Sådan lyder det fra psykoterapeut og forfatter Les Carter på Youtube.com. Han gør opmærksom på, at nogle forældre er narcissistiske og umodne. Denne type af forældre kan have en ide om, at de skal styre og kontrollere deres børns liv - også længe efter, at børnene er fløjet fra reden.

For evigt barn - uanset din alder
Uanset om du er 26 år eller 48 vil narcissistiske forældre ifølge Les Carter tænke, at du stadig er deres barn. Derfor kan de have en lang dosmerseddel med forventninger og krav til dig – også som voksen. Dine forældre kan for eksempel blande sig i dine ferieplaner, dit ægteskab, din børneopdragelse, din livsstil eller andre beslutninger, du træffer i dit voksenliv.

Narcissistiske forældre kan ifølge psykoterapeuten være meget direkte i deres stil. De fortæller dig, hvor skabet skal stå, og de mener at være i deres gode ret til det, fordi det er dine forældre. Selv om du er voksen, kan denne type af forældre forsøge at få dig til at føle frygt og skyld for at få dig til at skamme dig over dig selv og dit eget liv. På den måde forsøger de at ramme dig, hvis du ikke følger deres anvisninger.

Problemet er, at den narcissistiske forælder ser sig selv som overhunden, mens du er underhunden i forholdet. Derfor forventer dine forældre, at du – også som voksen - adlyder dem og makker ret.

Behovet for frihed
Det er de færreste mennesker, der som voksne ønsker at være underlagt deres mors eller fars agenda. Ingen voksne mennesker ønsker at opleve, at de bliver udskammet eller straffet, hvis de ikke gør som deres far eller mor siger. Ikke desto mindre kan det være det, der sker i relationen til narcissistiske forældre, påpeger Les Carter.

Det store spørgsmål er ifølge psykoterapeuten, hvad det er, der foregår i hovedet på narcissistiske forældre, som føler, at de kan sætte sig til dommere over deres voksne børns liv. Hvad er det for nogle tendenser og mønstre, vi kan iagttage hos denne type forældre? spørger han.

Narcissistiske forældre har en dagsorden med en masse punkter for, hvordan du skal leve dit liv. Når du er sammen med dem, vil de tjekke, om du lever op til forventningerne. Du vil blive mindet om, hvad du bør og ikke bør gøre. Hvis du ikke følger trop, risikerer du, at dine forældre vil anklage dig for lidt af hvert. Formålet er at få dig til at rette ind. Hvis du ikke gør det, vil de udskamme dig og være nedladende overfor dig. Hvis du forsøger at forklare dig – og de ikke er enige i dit syn på sagen – vil de fremkomme med en masse påstande om, hvorfor de har ret, og du tager fejl.

Narcissistiske forældre kan være meget absolutte i deres måde at fremstille deres syn på dig på. De kan nægte at bøje sig eller anerkende, at du som et voksent menneske har ret til at være dig selv og gøre det, du selv finder rigtigt.

Familiens sorte får
Hvis du holder fast i dig selv og dine egne prioriteringer, risikerer du yderligere reaktioner fra dine forældres side. Det kan være, at du bliver frosset ude eller mødt med tavshed eller anklager.  Du får måske at vide, at du er utaknemmelig. Det kan ifølge Les Carter også være, at dine forældre påtager sig en offerrolle.

Samtidig kan du risikere, at dine forældre forsøger at fedte sig ind hos dine børn, dine venner, din kæreste eller eksmand eller andre, som står dig nær. De prøver at være venner med mennesker omkring dig for på den måde at sabotere dig. Narcissistiske forældre kan derved udnytte andre mennesker og manipulere med dem, og det er altid ud fra en devise om, at du står i gæld til dem, påpeger Les Carter.

Du skal med andre ord gøre, som der bliver sagt, og kun så længe du lystrer dine forældre, vil I komme godt ud af det med hinanden. Når du analyserer et menneske, der opfører sig sådan i forhold til sit voksne barn, vil du opdage, at det i høj grad handler om forælderens egen stolthed og egoisme, lyder det fra Les Carter.

Kun én mening, der tæller
Når en forælder forsøger at fortælle sit voksne barn, hvordan han eller hun skal leve sit liv, er der kun en mening, der tæller – ifølge forælderen – og det er forælderens egen mening. Argumentet er, at selv om du er voksen, har du ikke så mange år på bagen, som dine forældre har. Den holdning repræsenterer imidlertid – ifølge Les Carter – en god portion egoisme og arrogance fra forældrenes side.

Dine forældres frygt går på, at du kan finde på at vælge en anden livsvej end den, de har valgt, hvis de ikke sørger for, at du bliver i folden. Du må ganske enkelt ikke være for forskellig fra dem og leve alt for anderledes, end de har gjort.

Når forældre på den måde ønsker at styre deres voksne børns liv, viser det ifølge psykoterapeuten, at de har en meget dårlig forståelse af den menneskelige natur. Som mennesker ønsker vi som udgangspunkt at leve vores eget liv og skabe den tilværelse, der giver mening for os. Børn af narcissistiske forældre har derfor et naturligt ønske om at omgås deres forældre i rollen som voksne mennesker. Det er bare ikke sådan, det fungerer i narcissistiske forældres verdensbillede:

Den narcissistiske forælder ønsker at fastholde dig i rollen som barnet, mens han eller hun opfatter sig selv som forælderen, der har alle svarene. Budskabet til dig er, at dine forældre ønsker at fastholde dig i en forståelse af, at du har brug for dem. De har brug for at føle, at de er nødvendige for, at du kan klare dig i livet.

Stormvejr af orkanstyrke
Hvis du kan nikke genkendende til denne situation, ved du, at du kan ende i et veritabelt stormvejr, hvis du ikke gør, som dine forældre ønsker i stort og småt.  

Da du aldrig kan ændre dine forældre, er det ifølge Les Carter nødvendigt, at du ændrer dine egne reaktioner. Du skal vide, at du ikke er forpligtet til at leve op til deres ønsker og forventninger. Når dine forældre ønsker at styre dit liv, siger de indirekte til dig, at du ikke er stærk og livsduelig nok som det menneske, du er. Derfor skal du være, som de er og gøre, som de ville gøre.

Imidlertid har alle mennesker deres egen personlighed, ønsker, interesser og drømme. I sunde relationer fejrer vi vores forskelligheder. Hvis din forælder ikke tillader dig at være dig selv – fordi du skal være en version af dem – så er det ifølge Les Carter helt forkert. For du har lov til at være på din egen måde, og alle medlemmer af en familie behøver ikke at være ens. I en sund familie er det muligt at komme godt ud af det med hinanden trods forskelligheder. Derfor skal du holde fast i dig selv og have dine egne meninger og fortolkninger i livet, uanset om dine forældre er enige med dig eller ej.

Reager som en voksen
Samtidig med at du holder fast i dig selv, er det nødvendigt, at du erkender, at dine narcissistiske forældre vil blive ved med at behandle dig som et barn. Det er ifølge Les Carter din opgave at undgå at svare som et barn.

Når en forælder er dominerende, vil barnet beklage sig og måske græde. Barnet kan også reagere med at være rebelsk, tage til genmæle eller udsætte forældrene for isnende tavshed. Men du har også muligheden at vælge at reagere som det voksne menneske, du er.

En voksen har ikke brug for at forsvare sig og forklare sig eller for at blive forstået af sine forældre. Du kan blot give udtryk for din egen mening, og hvis dine forældre forsøger at give dig skyld, kan du sige: ”Ja ok, men jeg mener stadig det samme”. Hvis du siger, at ”det er min plan” og dine forældre siger, at du skal ændre den, så kan du vælge stille og roligt at sige, at du ”holder fast i dine planer alligevel”. Hvis du herefter bliver mødt med drama, anklager og beskyldninger, kan du igen vælge at være den voksne, som ikke går ind i diskussionen. Hvis du derimod reagerer, som du gjorde, da du var 13 år, vil dine forældre kun føle sig bekræftet i, at du stadig er deres barn – at du er umoden.

Minimer kontakten
Dine forældre vil ikke nødvendigvis acceptere, at du lever livet på din egen måde. I den situation kan du blive nødt til at trække dig eller minimere kontakten med dem. Dine forældre ønsker nemlig, ifølge Les Carter, at putte dig ned i en lille trang kasse. Derfor må du sige til dig selv, at du ikke ønsker at leve dit liv i deres lille kasse. Du ønsker dig sikkert, at I har en god relation, men hvis dine forældre ikke respekterer, at du har dit eget liv og situationen bliver meget grel, kan det være nødvendigt, at du trækker dig, eller at du har meget begrænset kontakt med dem.

Du skal holde på din egen ret til at leve dit liv, som du selv ønsker, påpeger Les Carter. Det er ikke kun en ret, du har, men også en forpligtelse i forhold til dig selv. Det vil være uansvarligt overfor dig selv, hvis du som voksent menneske føler, at du skal tjekke dine beslutninger med din mor, før du træffer dem – eller at du lige skal sikre dig, at din far ikke blev vred. Sådan behøver du ikke at tænke. Det vil være ansvarligt af dig at sige, at du ønsker at være, som du er, og at du selvfølgelig håber, at dine forældre er ok med det. Hvis de ikke er ok med din måde at være på, så vælger du stadig at være, som du er, fordi det er dit ansvar.

Umodne forældre
Når du lærer at leve et sundt liv, kan det pludselig gå op for dig, at du har overhalet dine forældre på modenhedsskalaen. Det går op for dig, at de, når de gerne vil føle sig overlegne i forhold til dig, i virkeligheden er usikre og umodne. Når du indser det, må du overveje, om du vil lægge dit liv og din skæbne i hænderne på så umodne mennesker, som dine forældre reelt set er.

Svaret er, at det er dig, der styrer dit liv.

Det skal ikke være de usunde mennesker, der sætter din dagsorden.   

Kilde: Youtube.com