Mental sundhed: Psykisk vold er ekstremt stressende og kan føre til angst og depression

Torsdag 10. oktober 2019 er ’Danmarks Mentale Sundhedsdag’. Professor i mental sundhedsfremme vurderer, at dårlig mental sundhed koster det danske samfund 110 milliarder kroner om året. Der er mange årsager til psykisk mistrivsel - en af dem er psykisk vold

Mental sundhedPsykolog Signe Hegestand har skrevet bogen 'Psykisk vold - sådan kommer du videre' som en kærlig håndsrækning til kvinder, der er er blevet mentalt nedbrudt af psykisk vold.

Af Anne-Mette Barfod, Powerkvinderne

Det at have det godt, trives og fungere i hverdagen – kort sagt at være mentalt sund – er mindst lige så vigtigt som at være fysisk sund. Imidlertid lever vi i en tid, hvor vores mentale sundhed er udfordret, og ifølge professor i mental sundhedsfremme og projektchef på ABC for mental sundhed, Vibeke Koushede nærmer vi os en mental sundhedskrise, der efterhånden er på niveau med klimakrisen:

”Dårlig mental sundhed koster det danske samfund 110 milliarder kroner om året. I løbet af et liv regner man med, at 25-50 procent af os får en psykisk lidelse. Det kan vi ikke behandle på individniveau, så derfor må vi gøre noget andet. Vi når ingen steder med samfundet, hvis folk har det dårligt”.

Også danskerne er bekymrede. Ifølge en ny undersøgelse, der er gennemført af analyseinstituttet YouGov, mener 25 % af de adspurgte danskere, at dårlig mental sundhed vil være den største udfordring for danskernes sundhed i fremtiden (kræft 28 %, hjertekarsygdomme 15 %, demens 13 %, muskel-skeletsygdomme 3 %, ved ikke 16 %).  Danmarks Mentale Sundhedsdag sætter den 10. oktober fokus på den mentale sundhed – gennem aktiviteter, fællesskaber, musik og meget mere.

Psykisk vold er mentalt nedbrydende
Der er mange årsager til, at stadig flere danskere bokser med psykiske problemer. En af årsagerne er, at de er udsat for psykisk vold. Ifølge Danner er psykisk vold, når en person mere end en gang nedgør, ydmyger, krænker, dominerer, manipulerer, truer eller isolerer en anden person. Volden ligger i gentagelsen og betyder, at den voldsudsattes selvværd bliver nedbrudt. Psykisk vold har til formål at kontrollere eller begrænse den anden persons livsudfoldelse, og den kan være mere eller mindre planlagt fra udøverens side.

En undersøgelse fra YouGov i 2014 viser, at hver fjerde kvinde og hver syvende mand har været - eller er - udsat for denne form for vold. I april 2019 blev psykisk vold gjort strafbart og den 8. oktober faldt den første dom ved retten i Nykøbing Falster. Ifølge anklageskriftet beskadigede en 21-årig mand sin kæreste med nedværdigende og krænkende hån, så hun til sidst oplevede hans behandling af hende, som om det var hendes egen skyld.

Ifølge den kendte tv-læge Peter Geisling Qvortrup har mange kvinder en mand med psykopatiske træk i deres liv, hvilket er ekstremt stressende, direkte sygdomsfremkaldende og ødelæggende for selvværdet. Op mod 10 procent af alle mænd har dyssociale personlighedstræk og mellem tre og fire procent er psykopater.

Han fastslår samtidig, at det er direkte sundhedsskadeligt at have en mand med dyssociale personlighedstræk i sit liv: Det går ud over din mentale sundhed og dermed din energi og dit personlige overskud til at leve sundt og passe på dig selv.

Den står på ren overlevelse
Peter Geisling Qvortrup mener, at det for mange kvinder er ganske urealistisk at følge de mange gode råd om sund kost og motion og om at kvitte tobakken, hvis hverdagen står på ren overlevelse.

Den kvinde, der har en psykopatisk mand tæt inde på livet, har ikke overskud til at leve sundt og står, ifølge Qvortrup, ofte fuldstændig alene, når hun forsøger at dele sine oplevelser med familie, venner eller kolleger:

"Andre mennesker vil ikke kunne genkende hendes beskrivelser af den psykopatiske mand. En psykopat gør nemlig alt for, at alle omkring ham skal finde ham guddommelig", vurderer Peter Geisling Qvotrup.

Ask Elklit er professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet. Videnscenteret har landets største ekspertise inden for postraumatisk belastningsreaktion. I bogen ’Slip fri af psykopatens kløer’, der er skrevet af Gitte Lindholt, påpeger han, at psykiske overgreb bag hjemmets fire vægge, kan udløse PTSD:

”Hvis du har været udsat for psykisk vold, kan du opleve flashbacks af det voldsomme, du har oplevet.”

Ifølge professoren kan psykisk vold forvolde alvorlig skade:

”Du er blevet ydmyget, slået eller blevet enormt bange for et eller andet. Og det er traumer, som opleves igen og igen. Når du sidder og arbejder, kan du ikke koncentrere dig, fordi du sidder og tænker på et eller andet, der er sket. I nogle situationer får du måske flashback, når du er sammen med andre. Du går et eller andet sted hen, og så er det som om, du er tilbage i en forfærdelig eller oprindelig situation. Du er hele tiden på vagt, fordi du vil undgå gentagelser.”

Mental sundhed er alfa-omega
Psykolog Signe Hegestand, der netop har udgivet bogen ’Psykisk vold – sådan kommer du videre’, skriver i sin bog, at mental sundhed er vigtigere og en forudsætning for fysisk sundhed:

”Vi får tjekket vores tænder, og vi ved godt hvilken mad, vi skal spise mest af for at være sunde og stærke. Vores bil kommer syn osv. Vores mentale sundhed er imidlertid også vigtig. Jeg er lige ved at sige, at vores mentale sundhed er det vigtigste overhovedet.”

At være udsat for psykisk vold nedbryder dig. Det ved du ganske udmærket. Derfor er ”genopbygning” ifølge Hegestand en helt afgørende del af din proces, så du bliver i stand til at komme ud i livet igen.

”Jeg plejer at sige, at du skal genopbygges indefra og ud. Du skal mærke dig selv og dine følelser og med små skridt skabe nye, sunde rammer og rutiner for dit nye liv.”

Konfliktniveauet i og efter et psykisk voldeligt forhold kan ifølge psykologen være voldsomt:

”Jeg har klienter, der har måttet indlægges på psykiatrisk skadestue, fordi de simpelthen har været udsat for et så voldsom pres over tid, at de kollapser. Flere har efterhånden været så meget i tvivl om deres egen psykiske sundhed, da de igen og igen har fået at vide, hvor forstyrrede og vanvittige de er. Til sidst er det komme til at tro, at de vitterlig har en psykiatrisk diagnose. Det har de ikke. De har meget svære symptomer på angst og stress.”

Den psykiske vold starter ifølge Signe Hegestand i det små og tager gradvist til i styrke med nedgøringer, kritik, sure miner, tavshed og trusler. I den kolde haglbyge af mishagsytringer, bliver du måske mere og mere overbevist om, at det er din egen skyld, at din partner trækker sig og ser på dig med et køligt blik. Når du vender problemerne indad, risikerer du over tid at bIive mentalt nedbrudt, så du mister troen på dig selv og fremtiden. Dit selvværd lider skade og jo længere tid, du er i det psykisk voldelige forhold, desto sværere er det for dig at komme ud af det og finde tilbage til dig selv.

Køb bogen 'Psykisk vold - sådan kommer du videre' her >>

Signe Hegestand Bogomslag 500x500