Mænd, der dræber kvinder, er ofte sympatiske på overfladen

Mange kvinder, der kommer ud af voldelige parforhold, har svært ved at overbevise venner, familie og offentlige myndigheder om, hvad de har været udsat for. Problemet er, at deres ekspartner kan fremstå som særdeles sympatisk overfor andre mennesker. Det samme gælder mænd, der dræber deres partner

21. oktober 2019

Af Anne-Mette Barfod

”Tidligere havde jeg nogle paranoide fantasier om, at der fandtes en slags hemmelige drejebog for partnervold.”

Sådan lyder det fra britiske Davina James-Hanman i The Guardian. Hun har brugt 30 år af sin karriere på at beskytte voldsramte kvinder - og forstå mænd, der er voldelige og mænd, der dræber.

Når kvinder på krisecentre fortæller deres historier om, hvordan deres voldelige parforhold har udviklet sig, minder historierne ifølge Davina James-Hanman til forveksling om hinanden.

Den britiske ekspert gør opmærksom på, at hun via sit arbejde har erfaret, at mænd, der dræber deres partner eller ekspartner, ofte er ’sympatiske'. Det er netop dette faktum, der ifølge James-Hanman gør det muligt for manden at udsætte den kvindelige partner for overgreb.

Ingen kan tro det om ham
Også i Danmark deler kvinder den bitre oplevelse, det er, når omgivelserne ikke kan tro, at den ’sympatiske’ mand virkelig er i stand til at være voldelig. Det kan være svært for udenforstående at tro på kvindens fortælling, når han virker så sympatisk og gerne vil samarbejde om børnene og fejre deres fødselsdag i familiens skød.

I et debatindlæg i Politiken fortæller en voldsramt kvinde om, hvor svært det er at stå alene med sine oplevelser. Hun deltager i en efterværnsgruppe hos organisationen 'Lev Uden Vold' for kvinder, der har været udsat for vold:

”Næsten værre end volden i de parforhold, vi alle har forladt for kortere eller længere tid siden, er den fælles følelse af at blive ignoreret, fortiet eller mistroet af venner og familie og også af professionelle instanser som kommunen, politiet og Statsforvaltningen, når vi fortæller om vores oplevelser.”

I et voldeligt parforhold kæmper man ifølge kvinden for livet. Det er en sej og udmattende kamp, som desværre ikke stopper efter en skilsmisse:

”På nogle måder bliver kampen tværtimod endnu mere håbløs og tung i det øjeblik, man indser, at volden ikke kun udspiller sig inden for de fire vægge, man kan flygte fra, men derimod legitimeres, negligeres eller betvivles af de instanser, som man måske håbede på kunne hjælpe en til at komme videre og væk ud af voldens skygge. En samfundsmæssig vold er meget diffus, håbløs og udmattende at kæmpe mod.”

Pæn på overfladen
Psykolog Irene Rønn Lind er forfatter til bogen ’Forklædt. Pæne psykopater og deres ofre’. Hun gør i sin bog opmærksom på, at der findes pæne mænd med psykopatiske træk. De pæne psykopater fremtræder umiddelbart som intelligente og psykisk sunde mennesker med stærkt kropssprog og intens øjenkontakt. Hun kalder disse pæne mænd for 'hverdagspsykopater'.

Ifølge Irene Rønn Lind kan hverdagspsykopaten have et pænt og tillidsvækkende ydre af charme, veltalenhed, aktivt kropssprog og intens øjenkontakt. Det er en tillært adfærd og positive egenskaber, som gør det meget vanskeligt at gennemskue ham. Han har med andre ord lært at ’klæde sig pænt’. Denne forklædning får omgivelserne til at tro, at han er en anden persontype, end han i virkeligheden er.

Irene Rønn Lind gør opmærksom på, at det er vigtigt, at myndighedspersoner er bevidste om:

  • At de pæne psykopater findes. I forældremyndighedssager støder på dem oftere, end man nok selv er klar over.
  • At i den forholdsvis sparsomme kontakt man vil have med dem, vil man kun nå at se masken eller beskyttelseshinden. Risikoen for at blive bedraget er derfor stor.
  • At afsløre et pæn psykopat kræver tid og ofte flere år. Hans historie er vigtig for at kunne afsløre ham.
  • At ægtefællen bliver nedbrudt og relationen til den psykopatiske forælder vanskeliggør børnenes udvikling.

Kilder: The Guardian, LevUdenVold.dk, Powerkvinderne.dk