Sygeliggørelse er en uhyggelig form for psykisk vold

Psykisk vold består af gentagne handlinger, der er af nedgørende, ydmygende, krænkende, manipulerende, truende eller isolerende karakter. Det fremgår af et inspirationshæfte til fagpersoner, som også tager fat på emnet 'sygeliggørelse' som en del af volden

SygeligPsykisk vold kan bestå i, at du bliver kaldt psykisk syg eller personlighedforstyrret af din partner eller af familiemedlemmer. Det kan ske, selv om din partner hverken er læge eller psykolog, og derfor slet ikke er kompetent til at stille diagnoser.

”Du er narcissist… Du er syg i roen... Du er et ondt menneske... Du er egoistisk... Du har virkelig behov for hjælp… Du har brug for en psykolog – nå nej – det er nok bedre med en psykiater eller psykiatisk skadestue til dig.”

Sådan kan din partners ord i uger, måneder og år køre rundt i hovedet på dig, hvis din partner - eller andre mennesker omkring dig - udsætter dig for psykisk vold ved at kalde dig psykisk syg.

Sygeliggørelsen er en form for manipulation og såkaldt ’gaslighting’. Begrebet ’gaslighting’ stammer fra en amerikansk gyser med svenske Ingrid Bergmann i hovedrollen. Hun bliver gift med en mand, der forsøger at få hende til at tro, at hun er skør, når hun ser gaslamperne i huset blinke. Manden siger til hende, at hun ser syner, men i virkeligheden er det ham, der sørger for at dreje på gassen, så lamperne blinker.

Ved at skrue på gassen manipulerer han med hendes sanser og virkelighedsopfattelse, og når hun bliver forvirret, sætter han trumf på ved at kalde hende følsom og sige, at hun har brug for at hvile sig og brug for lægehjælp.

En form for hjernevask
”Psykisk vold består af gentagne handlinger, der er af nedgørende, ydmygende, krænkende, manipulerende, truende eller isolerende karakter.”

Det skriver organisationen Lev Uden Vold i et inspirationshæfte til fagpersoner med titlen: ’Riskovurdering af vold i nære relationer’. Formålet med inspirationshæftet er at klæde fagpersoner i stat, regioner og kommuner på til at hjælpe mennesker, der er udsat for fysisk, psykisk, økonomisk eller andre former for vold.

Subtile former for psykisk vold kan ifølge inspirationshæftet være at tale nedgørende om personens udseende, intelligens eller mere generelle formåen. Det kan også være, at voldsudøveren taler ydmygende til personen ved for eksempel at bruge øgenavne og kalde hende eller ham for dum, forkert og inkompetent.

Manipulation kan komme til udtryk ved, at voldsudøveren manipulerer den voldsudsatte til at tro, at hun eller han er psykisk syg og ikke har en reel virkelighedsopfattelse.

Du mister troen på dig selv
”Hvis du er udsat for gaslighting i dit parforhold, kan du komme ud for, at din partner afviser dine oplevelser." Det påpeger psykolog Signe Hegestand, forfatter til bogen ’Psykisk vold – sådan kommer du videre’.

Hvis du som menneske begynder at tvivle på dig selv og dine egne oplevelser, kan du ifølge Hegestand gradvist blive afhængig af din partners vurderinger og præsentation af virkeligheden. Det går ud over din mentale sundhed.

Samtidig kan du komme ud for, at manipulationen ikke kun finder sted under fire øjne. Den psykisk voldelige partner kan godt finde på at manipulere med mennesker omkring dig:

”Du kan også risikere, at han eller hun spreder løgne om dig til familie og venner. Måske siger han til andre mennesker: ’Min kone er sindssyg’. Hvis din partner forsøger at overbevise andre om, at du er crazy, så opnår han eller hun endnu en fordel – nemlig omverdenens sympati. Andre mennesker synes, at det er synd for din partner, at du er sådan et ondskabsfuldt kvindemenneske.”

Du kan ende i isolation
Når den psykiske vold bliver isolerende, sker det ifølge Lev Uden Volds’ inspirationshæfte ved, at din partner kontrollerer din kontakt med familie, venner, arbejdsmarked og hvad du læser, spiser eller har på af tøj.

Psykisk vold kan også foregå digitalt ved, at din partner kontrollerer din profil på sociale medier og overvåger dig i det daglige. Volden kan også bestå af stalking. Det kan eksempelvis være rygtespredning i netværk og på sociale medier. Det kan også være, at din partner giver falsk information om dig til myndigheder og ”gaslighting” ved at fortælle dig, at du er psykisk syg.

Stalking kan bestå af handlinger, der isoleret set ikke opleves som krænkende, fx et telefonopkald. Men når handlingerne er uønskede, påtrængende og en del af et mønster, bliver de til stalking.

Dine psykiske reaktioner
Hvis du er udsat for vold, kan du have en bred vifte at reaktioner, og det er blandt andet disse reaktioner, som hæftet ’Riskovurdering af vold i nære relationer’, skal hjælpe fagpersoner til at få øje på.  

Tegnene på fysisk vold kan være blå mærker, tung makeup, der skjuler mærker efter slag, blødninger m.v. Du kan også have såkaldt ’psykosomatiske tegn’, som fysiske reaktioner på psykiske belastninger. Det kan eksempelvis være smerter i ryg, mave eller hoved. Det kan også være hjertebanken og brystsmerter eller mave-tarmproblemer, søvnproblemer eller et drastisk forandret udseende eller kropsvægt. De psykiske tegn på vold kan ifølge inspirationshæftet være:

 • Indre uro
 • Nedtrykt/tristhed
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Virker nervøs og ængstelig
 • Utryg ved gynækologiske undersøgelser
 • Lider af depression eller angst
 • Symptomer på PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion)
 • Stressrelaterede sygdomme
 • Selvskadende adfærd, herunder spisefor-styrrelser
 • Misbrug
 • Selvmedicinering
 • Lavt selvværd
 • Selvmordstanker og selvmordsforsøg

Kilde: Risikovurdering af vold i nære relationer – et inspirationshæfte til fagpersoner, udgivet af Lev Uden Vold, november 2019.

Køb bogen 'Psykisk vold - sådan kommer du videre' af psykolog Signe M. Hegestand >>

Signe Hegestand bogomslag uden kant