Besøg psykiskvold.dk

Vi gi'r voldsudsatte kvinder styrke

Der er ikke noget så nedbrydende som at være udsat for vold, kritik og trusler bag hjemmets fire vægge. Partnervold kan være både psykisk, økonomisk, materiel, seksuel og fysisk. Uanset hvilken type vold, der er tale om, er volden ødelæggende for den kvinde - eller mand - der er ramt

Frida Kahlo psykisk vold

Det er Powerkvindernes ambition at gi' kvinder styrke, og alt for mange kvinder mister deres power, fordi de er udsat for vold bag hjemmets fire vægge. Volden kan være psykisk, økonomisk, materiel, seksuel eller fysisk. Ofte er der tale om en kombination af forskellige voldsformer. 

En af de voldsformer, som Powerkvinderne har fokus på, er den psykiske vold. Undersøgelser viser, at netop denne form for vold er langt mere udbredt, end de fleste af os aner: Hver fjerde kvinde og hver syvende mand har været udsat for psykisk vold - eller lever i et psykisk voldeligt forhold.

Alt for mange af de kvinder og mænd, der er udsat for psykisk vold, er ikke selv klar over, hvad der sker i deres parforhold. Derfor ønsker vi at udbrede kendskabet til psykisk vold i nære relationer. Et øget kendskab til symptomerne vil forhåbentlig betyde, at flere voldsudsatte søger hjælp - også før volden udvikler sig til andre typer af vold.

Powerkvinderne har også udgivet - og udgiver - en række bøger, som handler om vold bag hjemmets fire vægge: