Vold i barndommen og misbrug øger din risiko for at udsætte din partner for vold

Det er nødvendigt, at flere sagsbehandlere i kommunerne bliver opmærksomme på partnervold. Lev Uden vold har derfor i april 2021 udgivet en håndbog, som blandt andet udpeger såkaldte 'risikofaktorer' for, at et menneske udsætter sin partner for vold

Voldsrisiko dreamstime s 52001329Flere mænd end kvinder udsætter partneren for grov vold. Vold kan være både fysisk, psykisk, seksuel, materiel, digital eller bestå i stalking.

Det kan være svært som udenforstående at gennemskue, om et menneske udsætter sin partner for vold. Derfor har organisationen 'Lev uden vold' i april 2021 udgivet en håndbog til sagsbehandlere i kommunerne 'Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold?'

Formålet med håndbogen er at gøre den enkelte sagsbehandler opmærksom på såkaldte 'risikofaktorer' for partnervold og bidrage med værktøjer til at hjælpe såvel offer som krænker. Håndbogen er udviklet med sparring fra Mandecentret, LOKK, Danner, Mødrehjælpen og Dialog mod vold.

Ifølge håndbogen har et menneske større risiko for at udsætte sin partner for vold, hvis han eller hun er ude i et misbrug eller selv har været udsat for vold i barndommen. Risikoen for partnervold er også større, hvis han eller hun tidligere har udøvet vold, eller er ramt af arbejdsløshed eller økonomiske udfordringer. Samtidig kan psykiske lidelser ligge til grund for partnervold, ligesom et nyligt brud kan øge risikoen. Ifølge 'Lev uden vold' er det også en risikofaktor af være mand, idet flere mænd end kvinder udsætter partneren for vold.

Lev uden volds håndbog peger på i alt 7 risikofaktorer, og her er det nødvendigt at poientere, at det ikke hænger sådan sammen, at fordi du er mand eller har været udsat for vold i barndommen, så er du også voldelig. Det handler alene om, at risikoen for at blive voldelig er højere, hvis en eller flere af de 7 risikofaktorer er i spil.

Risikofaktorer for voldsudøvelse:

  1. At være mand: Både nationale og internationale studier finder, at andelen af mænd, der udøver partnervold, er højere end andelen af kvinder, der udøver partnervold.
  2. Tidligere udøvelse af vold: Tidligere udøvelse af vold indgår som en central risikofaktor på tværs af internationale studier. Dansk forskning har ligeledes påvist en sammenhæng mellem tidligere voldsudøvelse og risikoen for ny voldsudøvelse.
  3. Arbejdsløshed og økonomiske udfordringer: Både nationalt og internationalt ses en sammenhæng mellem arbejdsløshed og/eller økonomiske udfordringer (fx lav indkomst) og en øget risiko for voldsudøvelse. En forklaring på dette kan være, at økonomiske udfordringer som arbejdsløshed forværrer en persons generelle psykiske trivsel, og at vedkommende lader sine frustrationer gå ud over partneren.
  4. Nyligt brud: International forskning viser, at risikoen for partnervold er størst i forbindelse med et nyligt brud eller en skilsmisse, og at risikoen for partnerdrab samtidigt er størst i denne periode. Det er derfor vigtigt, at fagpersoner er særligt opmærksomme på potentiel partnervold i forbindelse med et brud, hvis der i forvejen er en bekymring for borgeren.
  5. Misbrug: International forskning fremhæver misbrug som en faktor, der kan øge risikoen for at udøve partnervold. Dette kan skyldes, at misbrug kan hænge sammen med anden psykosocial mistrivsel. Misbrug kan også være med til at forværre konflikter i et parforhold, og endeligt kan misbrug være med til at fjerne adfærdsmæssige hæmninger.
  6. Psykiske lidelser: Både national og international forskning fremhæver psykiske lidelser som en faktor, der er forbundet med en øget risiko for at udøve partnervold. En forklaring kan være, at psykiske lidelser kan være medvirkende til impulsive eller irrationelle handlinger over for partneren. Psykiske lidelser kan også svække en persons motivation til at følge behandling.
  7. Vold i barndommen: Nationale erfaringer fra bl.a. organisationen Dialog Mod Vold og international forskning viser, at overværelse eller udsættelse for vold i barndommen kan medføre en øget risiko for at udøve partnervold i voksenlivet.

LÆS OGSÅ: Graviditet, dårlig økonomi og brud øger risikoen for at blive udsat for partnervold >>

Kilde: Hvordan opsporer og håndterer jeg sager om partnervold?

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce