Er du udsat for psykisk partnervold?

Der er ikke noget så nedbrydende som at være udsat for vold, kritik og trusler bag hjemmets fire vægge. Partnervold kan være både psykisk, økonomisk, materiel, seksuel, digital og fysisk. Uanset hvilken type vold, der er tale om, er volden ødelæggende for den kvinde - eller mand - der er ramt

Psykisk vold about

Powerkvindernes har siden 2015 arbejdet på at udbrede kendskabet til psykisk vold i nære relationer. Et øget kendskab betyder, at flere voldsudsatte får øjnene op for hvor usundt, deres parforhold er. Det er første skridt til at søge hjælp og forebygge, at volden udvikler sig til andre former for vold og i værste fald partnerdrab.

Det er Powerkvindernes ambition at gi' kvinder styrke, og alt for mange kvinder mister deres power, fordi de er udsat for vold bag hjemmets fire vægge. Volden kan være psykisk, økonomisk, materiel, seksuel, digital eller fysisk. Ofte er der tale om en kombination af forskellige voldsformer, men fælles for alle former for vold er, at den ene partner ønsker at styre og kontrollere den anden. 

Undersøgelser viser, at psykisk vold er den mest udbrede form for partnervold. I 2019 blev den psykisk vold en del af straffeloven med indførelsen af paragraf 243. Til trods for dette er der ikke mange voldsudøvere, der er blevet dømt, fordi volden på mange måder er usynlig, ikke efterlader blå mærker og ofte foregår i det skjulte bag hjemmets fire vægge.

Lovparagraf 243 lyder som følger:

Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce