Ny rapport fra Justitia: Dårlig retsstilling for ofre for økonomisk partnervold

Det danske retssystem er ikke gearet til at behandle sager om økonomisk partnervold, og politiet er ikke i tilstrækkelig grad opmærksom på den økonomisk vold. Det viser ny rapport fra Justitia. Rapporten rummer anbefalinger til myndighedernes håndtering af sager om økonomisk vold

12. oktober 2023

Penge er magt, og der er voldsudøvere, som bruger økonomien til at styre og kontrollere deres partner eller ekspartner. Det kan fx. være ved identitetstyveri, ved at gældsætte partneren eller ved at smadre ekspartnerens økonomi i forbindelse med en skilsmisse.

En ny rapport fra tænketanken Justitia konkluderer, at vores retssystem ikke er gearet til at behandle økonomisk partnervold. Den økonomiske vold er ifølge rapporten ofte en overset og underkommunikeret form for vold i nære relationer. Samtidig er politiet ikke i tilstrækkelig grad opmærksom på den økonomiske vold i efterforskningen.

Den manglende viden om økonomisk partnervold kan føre til, at ofre for volden ikke opnår genoprejsning. Dertil kommer risikoen for, at gerningspersoner ikke bliver dømt og straffet for den økonomiske vold.

Udfordringer i forbindelse med økonomisk vold
Justitias rapport ’Retsstilling for ofre for økonomisk vold’ fremhæver en række udfordringer i forbindelse med økonomisk vold i parforhold og i den retlige behandling. Rapporten er baseret på interviews med ofre.

Ifølge rapporten er økonomisk vold handlinger, der fratager en person kontrol over ressourcer som penge og ejendom. Den økonomisk vold omfatter også dominans, manipulation og udnyttelse af økonomiske forhold til at undertrykke den anden, ofte indenfor parforhold og familierelationer. Økonomisk vold blev gjort strafbart, da psykisk vold fik en særlig paragraf i straffeloven i 2019:

"I undersøgelsen af økonomisk vold er vi blevet overraskede over, hvor lidt fokus der er på økonomisk vold i vores retssystem. Selvom det blev kriminaliseret i 2019 i straffelovens § 243, der vedrører psykisk vold overfor personer i samme husstand eller nært knyttet hertil, kan vi desværre ikke se, at det har ført til en væsentligt stærkere retsstilling for ofrene.” siger direktør i Justitia Birgitte Arent Eiriksson, og tilføjer:

”Desuden mangler der opmærksomhed på ofrenes behov for økonomisk genoprejsning i det retlige system, som primært fokuserer på at straffe gerningspersonen. Det efterlader ofrene med en følelse af hjælpeløshed og økonomiske konsekvenser, som kan trække spor i mange år efter, at parforhold og retssag er overstået."

Svært at løfte bevisbyrden
Justitias rapport viser, at politiet finder det vanskeligt at løfte bevisbyrden i sager om psykisk vold, herunder den økonomiske vold. Det kan blandt andet skyldes, at der på tværs af politikredse er uensartet viden om psykisk vold - og i særdeleshed om økonomisk vold. Samtidig er politiet udfordret i efterforskningen på grund af bevisbyrdens økonomiske aspekt.

Efterforskning af psykisk vold kan også blive nedprioriteret i komplekse sager, hvor økonomiske tab kan være vanskelige at dokumentere. Krisecentre hjælper ofte ofrene med akutte problemer, men har svært ved at støtte dem, når det kommer til deres økonomiske udfordringer, og kommunikationen mellem politi og krisecentre kan være præget af misforståelser."

Ifølge anbefalingerne fra Justitia er det afgørende, at ofre for økonomisk vold tildeles rettigheder og beskyttelse, som tager højde for de særlige omstændigheder, der gør sig gældende i sager om økonomisk vold i nære relationer. I den forbindelse skal det blandt andet sikres, at ofrene har adgang til den nødvendige hjælp, rådgivning og juridiske redskaber til at forfølge ansvarlige parter og få genoprettet eventuelle økonomiske tab, påpeger juridisk konsulent Anders Mihle.

Vanskeligt for ofre at genoprette deres økonomi
Når offeret er blevet franarret penge gennem sin netbank af gerningspersonen, eller hvis gerningspersonen i offerets navn har stiftet gæld eller på anden måde har forpligtet offeret økonomisk overfor andre parter, må offeret oftest søge erstatning gennem en efterfølgende civilretssag. Det er nødvendigt, fordi domstolene sjældent tager stilling til dette spørgsmål under straffesagen.

Hvis politiet ikke har efterforsket eller rejst tiltale for økonomisk vold, bliver det vanskeligere for offeret at forfølge sit økonomiske krav.

Justitias rapport afdækker, at ofre for økonomisk vold ofte ikke har psykisk overskud og/eller økonomiske ressourcer til at indlede et civilt søgsmål. Det er således en væsentlig udfordring for offerets retssikkerhed, hvis den økonomiske vold ikke efterforskes tilstrækkeligt, og hvis domstolene ikke tager stilling til spørgsmålet om erstatning under straffesagen.

Justitia anbefaler derfor, at ofrene tilbydes bedre adgang til advokatbistand.

Offerets behov for at genvinde økonomisk tryghed
”I vores undersøgelse giver ofrene udtryk for, at det for dem er vigtigst at kunne vende tilbage til en stabil tilværelse med genvundet økonomisk tryghed frem for, at gerningspersonen dømmes til almindelig straf. Ofrene er allerede i en sårbar position, når deres sag behandles, og derfor bør man fokusere på at hjælpe offeret med at opnå økonomisk genoprejsning som en del af straffesagen eller på den anden side af en straffesag,” siger kriminologisk analytiker Malte Bundgaard Kolze.

Rapporten er udarbejdet med støtte fra Offerfonden af direktør i Justitia Danmark Birgitte Arent Eiriksson, juridisk konsulent Anders Mihle og kriminologisk analytiker Malte Bundgaard Kolze. Du kan downloade rapporten her

BESØG POWERKVINDERNES SIDE OM ØKONOMISK VOLD: Pengevold.dk

 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce