Psykoterapeut Majbritt Kristensen har specialiseret sig i psykisk vold

AALBORG: Majbritt Kristensen har specialiseret sig i psykisk vold og i voldens eftervirkninger. Hun stiller skarpt på, hvorfor vi føler os så ramt, og hvordan vi styrker vores selvværd og kommer godt videre i livet. Gennem sit terapeutiske arbejde har MajBritt et særlig fokus på, hvordan opvækst og relationstraumer kan påvirke os som voksne

Majbritt Kristensen 1

At have været udsat for et nedbrydende parforhold med en dominerende og manipulerende partner giver senfølger. Senfølger kan komme til udtryk som et tab af identitet - en følelse af at have mistet sig selv. Midt i denne identitetskrise skal du begynde genfinde dig selv og bygge dig selv op.

Mange oplever et forræderi og et tab af uskyld, som undergraver tilliden til mennesker. Også tilliden til dig selv kan slå sprækker, og mange ofre for psykisk vold bliver ramt af en følelse af meningsløshed efter forholdets afslutning. At forlade volden er derfor ikke uden omkostninger. Tankerne kører i ring, og grublerier - også kaldet rumination - opstår som en angst- og stressreaktion. Mange voldsramte bliver først bevidste om ruminationen, efter at de har forladt forholdet, men den har også været til stede, mens de var i forholdet.

Rumination set ud fra et senfølgeperspektiv på psykisk vold er nytteløse grublerier, idet håbet er at finde en løsning eller forklaring, hvor der ingen løsning er. Du kan altså opleve at sidde fast mellem illusionen og håbet om forholdet på den ene side og erkendelsen af realiteterne i parforholdet på den anden, og det er forvirrende. Hvis ruminationen er meget kraftig - og du ikke får hjælp til at bryde den - kan tankekværnen forsætte flere år efter forholdets afslutning.

Majbritt Kristensen er specialiseret i at yde støtte og arbejde med de senfølger, der kommer af at have været i og levet i et nedbrydende forhold. At gå fra forholdet er et stort skridt, men den efterfølgende tid kommer rejsen ud af voldens skygge. På denne rejse, skal du håndtere traumerne og lære at leve med dem.

I terapien har Majbritt særligt fokus på at arbejde helhedsorienteret og på at skabe forbindelse mellem kroppen og den kognitive forståelse af det, du har gennemlevet. Klienter, der været udsat for psykisk vold og fysisk vold, har oftest problematikker med en fjern kontakt til egen krop og det at kunne mærke sig selv og sine følelser. At der bliver sat ord på alt det usagte betyder, at tingene bliver kaldt ved deres rette navn. Det er vejen til, at du kan få ryddet op i dine tanker, eventuelle misforståelser og skæve tolkninger, så du igen kan tænke frit.

Majbritts firma MajbrittKristensen.dk ligger i Aalborg, og Majbritt tilbyder 15 minutters gratis afklarende samtale med henblik på terapi. Der er både mulighed for fysiske, online og telefoniske samtaler. Majbritt udvikler og laver online foredrag, webinarer og kurser med henblik i at hjælpe, støtte og uddanne om psykisk vold - men allermest at styrke dit selvværd, så du kan komme godt videre i livet. 

Powerkurser Rosie

Psykisk vold briller annonce

Positiv kommunikation annonce

Womenomics annonce

Stereotyper annonce

Facebook site . annonce

Pengepsykologi og partnervold annonce

Presseklip annonce